Klimaatbestendig plein voor hoofdgebouw Saxion

Het huidige plein van Saxion in Enschede is niet bepaald klimaatbestendig en geen aantrekkelijke plek om een pauze door te brengen. Het is groot, leeg, warm en het regenwater verdwijnt in het riool. Dat kan beter zou je zeggen! Studenten van de opleiding Civiele Techniek, Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde kregen de uitdaging om een klimaatbestendig(er) plein te ontwerpen.

In het kort

  • Ontwikkelen van klimaatbestendige leefomgevingen in de stedelijke gebieden.
  • Duurzame oplossingen voor wateropvang, watertoevoer en een betere leefomgeving.

Global Goal

global goal icon

 

Begin 2018 startten drie projectteams van vier tweedejaarsstudenten van Saxion met deze opdracht. In acht weken tijd hebben zij onderzocht wat klimaatbestendigheid is en hebben alle groepen een ontwerp gemaakt voor het te vernieuwen plein.

Effectieve en toepasbare maatregelen

De studenten hadden een duidelijke opdracht meegekregen. De onderzoeken moesten gericht zijn op het terugdringen van hittestress, het afkoppelen/infiltreren van regenwater, het hergebruik van regenwater en het aantrekkelijker en functioneler maken van de ingang van het hoofdgebouw van Saxion. De opdrachtgever, het lectoraat Duurzame Leefomgeving, en het gebouwbeheer van Saxion stelden dat het onderzoek effectieve en toepasbare maatregelen moest opleveren. Maatregelen zoals waterdoorlatende tegels, wadi’s, beplanting, maar ook extra (overkapte) zitplaatsen, terrassen met sedumdaken en nieuwe gevelbekleding. Het afkoppelen en het bergen van de enorme hoeveelheid regenwater die het plein en de omliggende daken afvoert, moest uiteindelijk terugkomen in de plannen van de projectgroepen.

Visualisaties

De projectgroepen hebben hun plannen uiteindelijk gevisualiseerd. De manieren waarop de plannen werden gevisualiseerd liepen sterk uiteen. Waarbij de ene projectgroep koos voor perspectieftekeningen of ontwerp in SketchUp, maakte de ander een maquette. Tijdens de eindpresentaties lichtten de projectgroepen hun resultaten toe aan de opdrachtgever.

Conclusie

De projectgroepen waren het met elkaar eens dat het hergebruik van water in de sanitaire voorzieningen haalbaar is, maar niet financieel rendabel. Het afkoppelen van het regenwater en op eigen terrein bergen, en infiltreren, zien zij wel als meerwaarde. Dit samen met de klimaatbestendige herinrichting van het plein én de gevel.

Vervolg

Het lectoraat zal nu samen met de studenten gaan kijken hoe de resultaten tot eventuele verdere uitwerking en uitvoering kunnen komen. Dan zal er ook gekeken worden naar het uitwerken van een detailontwerp en de kostenraming voor de uitvoering.

 

.. wordt vervolgd!

Datum: 9 april 2019 |

Bron tekst: Saxion |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #water en het klimaat