Edwin Kamp: 'Twents Fonds voor Vakmanschap geeft toekomstperspectief'

Mijn vertrouwen is groter, ik ben supertrots en ik heb meer kansen op een leuke baan”, somt Edwin Kamp op. Dit zijn reacties van de eerste Twentenaren die een scholingscheque ontvingen. “Dat is precies waarvoor we Twents Fonds voor Vakmanschap opzetten. Het versterkt de arbeidsmarktpositie van inwoners van Twente.”

In het kort

  • Het Twents Fonds voor Vakmanschap zet zich in voor een Leven Lang Ontwikkelen, onder andere door het uitdelen van scholingscheques. De eerste Twentenaren hebben inmiddels een scholingscheque ontvangen. 
  • Edwin Kamp is manager van het Twents Fonds Voor Vakmanschap. Dit project wordt gefinancierd door de Agenda voor Twente.

Global Goal

global goal icon

Ruim honderd mensen uit veertien Twentse gemeenten ontvingen sinds de start in januari een bijdrage uit het scholingsfonds. “Van een eendaagse cursus bij de LOI tot een complete opleiding bij het ROC”, vertelt de manager van het fonds over de inzet van de scholingscheques. “Zoals Ida die dankzij het fonds haar droom najaagt en straks op de vrachtwagen rijdt. Of Tessa die met extra bijscholing weer de zorg in kan.”

Arbeidsmarkt verandert in hoog tempo

In Twente is een mismatch op de arbeidsmarkt ontstaan. Het verschil tussen de vraag van werkgevers en het aanbod van werknemers groeit. Investeren in vakmanschap is een must om de Twentse economie vitaal te houden. “Met name werknemers met een vakopleiding tot mbo-niveau 4 krijgen minder kans op bijscholing of zetten zelf minder in op scholing. Het is voor sommigen onbetaalbaar of een ver-van-mijn-bed-show”, legt Kamp uit. “Terwijl in veel branches nieuwe technologie opkomt. Neem domotica in de zorg of het gebruik van drones bij de brandweer. Ook als je een tijdje niet hebt gewerkt en een baan zoekt, is het een plus als jouw diploma’s en certificaten actueel zijn.”

1500 cheques per jaar

Onder het motto ‘een leven lang ontwikkelen’, nam John van der Vegt, voorzitter College van Bestuur van ROC van Twente, in 2018 het initiatief voor het fonds. Kamp: “Met steun van Twente Board en Agenda voor Twente werkten we het idee vorig jaar uit.” Werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden die zich willen om-, her- of bijscholen tot en met mbo-niveau 4 kunnen gebruik maken van het fonds. De komende vier jaar kunnen zo’n zesduizend Twentse inwoners een bijdrage ontvangen. “Maar dat is niet het enige. Na aanmelding voeren we eerst met iedereen een loopbaangesprek”, legt Kamp uit. “Ook al kom je niet in aanmerking voor een cheque, het gesprek geeft ook inspiratie en motivatie om te werken naar jouw doel. We bekijken altijd hoe we iemand daarbij kunnen helpen. Dat noem ik de bijvangst van deze opzet.”

Bekendheid fonds vergroten

Het fonds ontving in de eerste vijf maanden ruim vierhonderd aanvragen. “Tot nu toe weet iedereen ons via-via te vinden. In oktober starten we een campagne om meer mensen te wijzen op het fonds. Dat doen we gedoseerd, zodat Loopbaanstation en Leerwerkloket Twente alle aanvragen goed kunnen verwerken. Daarnaast willen we bedrijven meer betrekken bij het fonds”, vertelt Kamp over de toekomst. “Niet alleen als ambassadeur, maar ook om de financiering te verduurzamen. Platform Ondernemend Twente heeft al commitment uitgesproken. En we gaan in gesprek met VNO-NCW en MKB-Nederland om te kijken hoe zij kunnen aanhaken.”

Gelijke bijdrage voor alle Twentenaren

“Voor het toekennen van een bijdrage stuiten we nu op de verschillende afspraken per gemeente voor de uitvoering van de Participatiewet. We hebben met verschillende partners de uitdaging opgepakt om een overeenkomst te sluiten. Als alle inwoners van Twente namelijk een gelijke bijdrage krijgen, kunnen we (onbenut)talent maximaal inzetbaar maken.”

Trots groeit

De verhalen van enthousiaste deelnemers bevestigen voor Kamp de kracht van het fonds. “Voor Ida, Tessa en de andere deelnemers is het fonds heel betekenisvol. Of zoals Tessa zelf verwoordde, het geeft weer toekomstperspectief. En niet alleen voor hen, maar voor heel Twente.”

Datum: 10 juli 2019 |

Bron tekst: Agenda voor Twente |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #Twente Board