Twenty Days of Technology 2019

Meer dan twintig dagen aandacht voor technologie in Twente! Maak ook dit jaar weer in oktober en november kennis met techniek tijdens de ‘Twenty Days of Technology’. Twentse hightech-bedrijven, culturele organisaties en kennisinstellingen als ROC van Twente, Hogeschool Saxion en Universiteit Twente, staan open voor jouw blik op de toekomst! Iedereen is welkom, van scholieren tot studenten, van volwassenen tot senioren, van docenten tot ondernemers. Maak hier jouw keuze uit zes weken activiteiten.

Bekijk het programma van:
Technisch talent

De vraag naar technisch talent is onverminderd groot en zal het komende decennium alleen maar groeien, bijvoorbeeld omdat de robotisering van de maakindustrie op stapel staat. Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van de provincie Overijssel: “Techniekpact Twente bundelt ook dit jaar weer tal van acties van velen tijdens de jaarlijkse Twenty Days of Technology. Tegelijkertijd ondersteunt Techniekpact Twente de opleiders van mensen uit de praktijk tot techniekdocent, de verdere professionalisering van de huidige techniekdocenten en de toename van de instroom van meiden én jongens in de regionale opleidingscentra en het hoger onderwijs. Daarnaast moeten alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in 2020 een samenwerkingsverband hebben met het regionale bedrijfsleven. Om de groeiende vraag naar goed opgeleide medewerkers op te vangen is het noodzakelijk dat 40% van de jongeren in 2020 kiest voor een technische opleiding. De afgelopen jaren is al veel in gang gezet en groei van deze instroom is zichtbaar. Dankzij de inspanningen van Techniekpact Twente en alle partners maken jaarlijks duizenden mensen kennis met techniek. Een geweldig resultaat!”.

Techniekpact Twente

Nederland staat bekend als een van de meest concurrerende economieën in de wereld en staat aan kop in de Europese Unie. “Ons land en in het bijzonder Twente willen graag mee blijven doen in de top”, zo stelt Gerben Edelijn, voorzitter van de Stuurgroep Techniekpact Twente en ceo van Thales in Hengelo.  “Dit vraagt onder meer om voldoende slimme en vakbekwame technici. Want techniek is de grootste motor van onze economische welvaart en de verduurzaming van de wereld. De crossovers van techniek in andere sectoren zoals de zorg, voedselindustrie, energie en sport worden steeds groter en gaan een grote impact hebben op de werkomgeving. De vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassing van techniek in niet-technische beroepen neemt de komende jaren alleen maar toe. Om die reden hebben overheid, onderwijs en bedrijfsleven de handen ineengeslagen. En met succes! In Twente kiezen meer jongeren voor een technische studie of een technisch profiel dan landelijk. En we zien een duidelijke toename van het aantal banen in de hightech sector”.