ROC van Twente leidt in Rijssen de bouwmensen van de toekomst op

De bouwwereld is aan verandering onderhevig. Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Ook de eisen die aan personeel worden gesteld veranderen. De roep om vakmensen met kennis van zowel bouwkunde als installatietechniek neemt toe. ROC van Twente springt daarop in en leidt met de opleiding Middenkaderfunctionaris Smart Building de bouwmensen van de toekomst op.

Smart Building, het is een term die steeds vaker voorbijkomt in de bouwwereld. Eenvoudig gezegd is het het duurzaam en energie-efficiënt inrichten van gebouwen die op een slimme manier ontworpen zijn. Het vormgeven van zo’n gebouw vraagt om een andere manier van denken en bouwen. Mede daarom riep ROC van Twente twee jaar geleden de opleiding Middenkaderfunctionaris Smart Buidling in het leven. Deze wordt aangeboden vanuit de Kampus in Rijssen. Een innovatief centrum, waar studenten, docenten en cursisten van andere bedrijven kriskras door elkaar lopen. “We hebben er bewust voor gekozen om deze opleiding in Rijssen te lanceren”, zegt Rob Postma, manager onderwijs bij ROC van Twente. “Dit is een unieke opleiding, die vraagt om een unieke locatie. Waar kan dat beter dan in Rijssen, de bouwstad van de regio?”

Vraag vanuit markt

Rob voert het woord samen met Bart Sportel, docent Smart Building en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding. “Vanuit de markt is er steeds meer vraag naar bouwkundigen die ook kennis hebben van de installatietechniek”, zegt Bart. “Met ROC van Twente hebben we hierop ingespeeld door deze nieuwe opleiding op te zetten. Hier worden bouwkunde, elektrotechniek en installatietechniek gecombineerd in één opleiding.” Rob vult aan: “De studenten die we opleiden tot middenkaderfunctionaris Smart Building gaan over het algemeen niet zelf de bouw op, maar worden klaargestoomd voor werkvoorbereidende functies; 3D-modelleren, projectleiderschap en uitvoering. Ze vormen een belangrijke schakel tussen de verschillende disciplines in de bouw en zorgen dat hun werkzaamheden beter op elkaar aansluiten. Ze zijn een soort spin in het web die slimme apparatuur, duurzame bouwmethoden en installaties aan elkaar verbinden.”

Duurzaamheid en circulariteit

Het tegengaan van verspilling is één van de duurzame kenmerken van de opleiding. Zoals er ook veel aandacht is voor circulariteit. Rob: “We laten onze studenten kennismaken met het hergebruik van materialen en biobasedmaterialen. Ook kijken we naar de toepassing van slimme technologie (domotica, red.) in gebouwen en verschillende bouwvormen. In de traditionele bouwopleiding wordt er onderscheid gemaakt in rijtjeswoningen, vrijstaande woningen, villa’s en bedrijfshallen. Maar wij gaan ook aan de slag met tiny houses, nieuwe woonvormen die passen bij de huidige markt. Door onze studenten daar kennis mee te laten maken, leren ze bijdragen aan de oplossingen voor de problemen van morgen.”

Het verschil maken

De studenten Middenkaderfunctionaris Smart Building worden breed opgeleid. De lessen bestaan deels uit theorie en deels uit praktijkopdrachten. Bart: “Het voordeel aan een nieuwe opleiding is dat we deze zelf in kunnen richten. Wij hechten veel waarde aan studentbeleving en -welzijn. We hebben bijvoorbeeld samen een projectweek gehad in Tubbergen, waar we circulaire vergaderruimtes hebben gebouwd en dit voorjaar zijn we met studenten naar Tsjechië geweest om te leren over brandveiligheid. Tijdens zo’n reis doen studenten niet alleen kennis op, maar er ontstaat ook groepsvorming. De sociale vaardigheden die daarmee gepaard gaan kunnen ze weer gebruiken in hun toekomstige werkomgeving. Dat vind ik mooi. De kennis over de verschillende bouwdisciplines en praktijkervaring die onze studenten opdoen, zorgen ervoor dat zij in de toekomst het verschil kunnen maken in de bouw.”

Datum: 11 april 2024 |

Bron tekst: ROC van Twente |

Auteur: Willem Korenromp

Lees meer over