MST haalt beste uit huidige werknemers en leidt nieuwe op

Het is een grote uitdaging voor ziekenhuizen: voldoende mensen in dienst houden en krijgen om ook in de toekomst goede zorg te kunnen verlenen. Medisch Spectrum Twente in Enschede zet alle zeilen bij om dit te realiseren. ‘We zijn zuinig op de huidige werknemers en willen ze voldoende perspectief bieden. En we zetten sterk in op het opleiden van nieuwe mensen, die we zo  aan ons hopen te binden’, zegt voorzitter Sophia de Rooij van de Raad van Bestuur.

In het kort

  • Twentse bedrijven schreeuwen om talent, zo ook het MST 
  • MST is zuinig op huidig personeel en leidt nieuw personeel op
  • Onder andere fijne leefklimaat Twente wordt gebruikt om talent van buiten aan te trekken

Global Goal

global goal icon

MST kampt met personeelstekorten, al is het vergeleken met ziekenhuizen in de Randstad hier nog heilig. ‘Maar ook wij lopen tegen grenzen aan. Soms kunnen we niet alle bedden openstellen, omdat we niet genoeg verpleegkundigen hebben.’, weet hr-manager Tineke Tromp. De mensen die al in dienst zijn, wordt bij MST voldoende uitdaging geboden. In een loopbaantraject wordt gekeken waar eventueel nieuwe kansen en mogelijkheden liggen. ‘Ook is er voor verpleegkundigen van de spoedeisende hulp, intensive care en ambulancedienst de mogelijkheid te rouleren. Daar is veel animo voor’, vertelt Sophia. Wil een verpleegkundige opgeleid worden naar een specialistische functie, zoals CVA- of dialyse verpleegkundige, dan wordt dat ondersteund. ‘We willen mensen inspireren het beste uit zichzelf te halen.’ In het programma Sterk in je Werk is aandacht voor dreigende burn-out en de balans tussen privé en werk, om zo uitval te voorkomen. Ook wordt praktische ondersteuning geboden, bijvoorbeeld powernapcabines voor de nachtdienst.

Nieuwe krachten

Naast het zuinig zijn op het huidige personeel, zet MST ook in op nieuwe krachten: in het Enschedese ziekenhuis zijn honderd artsen, zestig studenten technische geneeskunde en tweehonderd verpleegkundigen in opleiding. Bovendien zijn honderd promovendi werkzaam voor hun promotieonderzoek. Studenten die aan ROC van Twente of Saxion zijn opgeleid blijven vaak graag in de regio. Om nieuwe aanwas van buiten te krijgen, is het belangrijk de andere pluspunten van de streek ook te benadrukken, vindt Tineke. ‘De aantrekkelijke leefomgeving, de relatief lage huizenprijzen, dat speelt allemaal mee als je je na lang studeren met een jong gezin ergens wilt vestigen.’

 

Edimir Semedo is één van de artsen in opleiding bij MST, op deafdeling cardiologie. Hij komt uit Rotterdam en koos bewust voor een plek ver van de Randstad. ‘Mensen zijn hier minder gesloten; ze groeten elkaar nog. De werkdruk is wel hoog, maar voor mij voelt het niet zo. Mijn werk geeft mij enorm veel energie. In dit vak kun je echt wat voor mensen betekenen.’

Team

Semedo zit bij MST in een prettig team en dat vindt hij belangrijk. ‘Het succes van een team is afhankelijk van alle spelers. Een schoonmaker is hier in het ziekenhuis net zo belangrijk als een chirurg.’ De administratieve last is vergeleken met een paar jaar geleden toegenomen, weet hij. ‘Veel protocollen, vinkjes. Het hoort erbij en het is belangrijk, maar ik ben liever met de echte zorg bezig.’ Dat een deel van die zorg in de toekomst niet meer persoonlijk wordt gegeven, maar digitaal, is onvermijdelijk volgens de bestuursvoorzitter. ‘Daar moeten patiënten aan wennen, maar onze medewerkers ook. Net zo goed als het nu heel normaal is om te appen, moet dit ook langzaam inburgeren. Digitale zorg kan het leven vergemakkelijken, maar het zal de echte zorg natuurlijk nooit vervangen.’

Datum: 12 februari 2020 |

Bron tekst: INN'twente |

Auteur: INN'twente

Lees meer over #gezondheid