“Een internationaal gezin kiest niet voor Twente als er geen goed onderwijs is”

De internationale gemeenschap in Twente groeit gestaag. Dat merken ze ook bij de enige openbare internationale school in deze regio. De International School Twente (IST) verwelkomt zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs de laatste jaren meer internationale gezinnen met kinderen. “Een gezin kiest niet voor Twente als er geen goed onderwijs is”, stelt Chris Bonke. Hij is schoolleider van de locatie voor middelbare scholieren. 

In het kort

  • Twente trekt steeds meer internationale werknemers aan. De Internationale School Twente ziet het aantal leerlingen toenemen.
  • Enige internationale school in de regio wil een grotere verbindende rol spelen in het leven van internationale werknemers en hun gezinnen. De school wil Twentse bedrijven ook meer helpen bij het aantrekken van deze werknemers.

Global Goal

global goal icon

De regio Twente internationaliseert. De International School Twente biedt op twee locaties in Enschede momenteel aan 220 leerlingen onderwijs. Zij vertegenwoordigen in totaal 53 nationaliteiten. “Wij richten ons op expats (meestal hoogopgeleide werknemers die in een ander land opgegroeid zijn, red.) die met hun gezin tijdelijk naar Nederland komen. Maar ook komen kinderen bij ons die tijdelijk in het buitenland hebben gewoond en internationaal onderwijs willen blijven volgen en kinderen van Nederlandse gezinnen die van plan zijn om naar het buitenland te gaan”, legt Bonke uit. “Bovendien mogen Nederlandse leerlingen de laatste twee jaar ook in ons voortgezet onderwijs aansluiten. Daar wordt op dit moment echter nog niet zoveel gebruik van gemaakt.”

Wereldburgers

Persoonlijke ontwikkeling staat centraal binnen de IST. “Dat betekent veel aandacht voor planning, onderzoek, kritisch denken en samenwerken. De omgang met andere culturen en denkwijzen is belangrijk in onze school. Denken en handelen vanuit een wereldburger, waarbij je cultuur meeneemt, maar nationaliteit maar een kleine rol speelt. Onze leerlingen en hun ouders leven in en houden van een internationale wereld. Er zijn bij ons veel verbanden tussen de verschillende vakken. Onze leerlingen ontwikkelen vaardigheden die ze nodig hebben in het HBO of op de Universiteit”, legt hij uit.

 

Leven en naar school gaan in het buitenland is natuurlijk niet altijd makkelijk voor kinderen. “Ouders kiezen ervoor om in een ander land te gaan werken en kinderen verhuizen mee. Maar dat schept ook een band tussen de scholieren. Iedereen zit immers in hetzelfde schuitje.” Hoewel de school nu al een aanzienlijke rol speelt in het sociale leven van de gezinnen, door evenementen te organiseren en bedrijven en werknemers met elkaar in contact te brengen, moet die in de nabije toekomst nog groter worden. Chris: “Deze groep trekt veel met elkaar op. Onze school wil daar nog meer middenin staan, door verbindende activiteiten aan te bieden voor de gezinnen, maar ook voor de bedrijven waar zij werken. Er is veel vraag naar internationale werknemers en wij kunnen bedrijven helpen deze te vinden. De eerste grote activiteit staat gepland voor volgend jaar zomer. Dan organiseren wij een netwerkbijeenkomst voor expats en Twentse bedrijven.”

Sinterklaas

Ook ons land speelt een rol in het leven van de leerlingen. “De wijde wereld om ons heen staat centraal, maar de kinderen krijgen ook veel van ons land mee. We vieren bijvoorbeeld Sinterklaas, Prinsjesdag en houden Koningsspelen. Bovendien zijn onze leerlingen vaak vrijwilliger bij een sociale organisatie in de buurt. Zorgzaam zijn naar anderen is namelijk ook een belangrijk thema in onze school. Daar leren onze jongeren ook veel van. Wij horen vaak dat Nederlandse mensen vriendelijk en open zijn en onze scholieren voelen zich hier heel welkom. De vrijheid, het goed georganiseerd zijn, goed onderwijs en aandacht voor de mens wordt erg door hen gewaardeerd.”

 

De internationale school in Twente is een van de wereldwijd door het International Primary Curriculum (IPC) geaccrediteerde scholen voor primair onderwijs. In het basisonderwijs wordt Primary Years Programme (PYP) International Baccalaureate aangeboden en in het middelbaar onderwijs Cambridge IGCSE en International Baccalaureate Diploma Programme (DP) onderwijs. “Scholieren die voor onze school kiezen zijn vaak erg gemotiveerd, leggen de lat hoog en werken heel hard. Met hun diploma kunnen ze overal ter wereld instromen in HBO of Universiteit. Ik vind het elke dag weer prachtig om te zien hoe ze zich inzetten en elkaar daarbij helpen. Daardoor zitten nationaliteiten of cultuurverschillen nooit in de weg. Daar ben ik trots op. Verbinding is altijd de oplossing. Dat zie je bij ons heel duidelijk.”

Datum: 21 december 2022 |

Bron tekst: Chris Bonke, International School Twente |

Auteur: Marloes Neeskens

Lees meer over #Internationale School Twente