International School Twente

Gemeenschapsgezinde wereldburgers opleiden

 

Internationale wereldburgers voor een veranderende wereld. Dat is de leermissie van International School Twente uit ondernemend Enschede in Twente. Kinderen en jongeren van alle leeftijden en met verschillende internationale achtergronden wordt de liefde voor leren bijgebracht door hooggekwalificeerde, internationale docenten. Competentieleren en karakterontwikkeling staan centraal op deze internationale school.

logo International School Twente
Lees hieronder meer

Contactinformatie

Tiemeister 20
7541 WG ENSCHEDE
053 - 2068 035 https://internationalschooltwente.nl/

Global Goals

Twee locaties

International School Twente biedt op twee locaties internationaal erkende leerprogramma's voor het lager respectievelijk het voortgezet onderwijs. Leerlingen en scholieren worden aangemoedigd om hun persoonlijke potentieel te ontdekken en zo hun internationale begrip te vergroten, competenties te leren en hun karakter te ontwikkelen.

Vooruitstrevend en innovatief

Centraal in alle schoolbeslissingen van International School Twente staat de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen in het basisonderwijs en de jongeren in het voortgezet onderwijs. Daartoe wordt hen een inspirerende leerervaring geboden in een ​​veilige en bemoedigende leeromgeving, gebouwd op de geest van gemeenschapszin en wereldburgerschap. Door vooruitstrevend en innovatief te zijn kan deze internationale school kansen bieden in hun verdere leren en leven, binnen en buiten Twente.

Gekwalificeerd onderwijs

Als lid van de verenigde Nederlandse Internationale Scholen (DIS), speelt deze internationale school in op de behoeften van de internationale gemeenschap in Twente en daarbuiten. De internationale school in Twente is een van de wereldwijd door het International Primary Curriculum (IPC) geaccrediteerde scholen voor primair onderwijs. Het voortgezet onderwijs van International School Twente is goedgekeurd door de universiteit van Cambridge en IBO. De docenten zijn hooggekwalificeerd en net als de scholieren en leerlingen afkomstig uit vele landen van over de hele wereld.

Internationale leeromgeving

Kinderen en jongeren op de International School Twente worden geschoold in een internationale leeromgeving met kleine klassen voor veel individuele aandacht. Dat vormt hen tot bekwame, multiculturele en op buitenwereld gerichte individuen, die in staat en bereid zijn om in de toekomst leidend te zijn en een positieve impact te hebben op de veranderende wereld om hen heen. Studenten van deze internationale school bereiken een hoog niveau van vloeiend Engels. Voor optimale integratie in lokale gemeenschappen worden ook Nederlandse lessen aangeboden.

 

Netwerkpartners

Samen met andere netwerkorganisaties werkt International School Twente aan een volhoudbare toekomst, zoals met Expat Center Twente in Hengelo en World Trade Center Twente in Hengelo.