Evaluatie Agenda voor Twente laat zien dat samenwerken loont 

Samenwerken loont. Dat bewijzen de uitkomsten van de evaluatie van de Agenda voor Twente, die op donderdag 10 februari is vastgesteld door de Twente Board. Waar in de rest van ons land de economie stagneert of zelfs krimpt, is die van Twente in de afgelopen jaren gegroeid met maar liefst 10 procent. De werkloosheid is gedaald tot 3 procent, terwijl die landelijk op 5 procent ligt. Een veelbelovende trendbreuk.  

Nieuwsgierig naar de evaluatie? Lees meer

 

De Agenda voor Twente is een investeringsprogramma en de basis onder de activiteiten van Twente Board. Het is een belangrijke sleutel tot het succes van Twente. In 2018 stemden de 14 Twentse gemeenten in met dit programma. Daarmee werd voor 5 jaar een bedrag van in totaal 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Publiek geld om te investeren in Twente. “De agenda bracht focus aan in onze inspanningen en werd ons verhaal richting de provincie Overijssel, de Rijksoverheid en Europa”, zegt Twente Board voorzitter Wim Boomkamp. “Dat resulteerde in 2019 in een nieuw investeringsprogramma; de Regio Deal Twente. De Regio Deal Twente is een convenant met het Rijk van ruim 150 miljoen euro waarmee we investeren in de economie van Twente. Zonder de Agenda voor Twente, was de Regio Deal Twente er niet gekomen.”  

Trendbreuk

De Agenda voor Twente loopt eind 2022 af. Daarom is het nu de tijd om te evalueren. De behaalde resultaten stemmen positief. De Twente Index 2022 laat onder andere zien dat de Twentse economie een flinke groei doormaakte en waarbij het werkloosheidscijfer juist daalde. Ook het Bruto Regionaal Product per inwoner is het landelijk gemiddelde ontstegen. In 2017 lag dit 1,1% onder het landelijk gemiddeld, in 2020 3,5% daarboven. “Twente doet het in veel opzichten beter dan het landelijk gemiddelde”, concludeert Boomkamp. “Dat is een trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren. Twente wordt daarmee landelijk gezien als een regio met potentie. Daarmee hebben we nu al een belangrijk doel gehaald.”  

Investeringen verveelvoudigd 

Voor de periode 2018 – 2022 werd er in totaal €20 miljoen euro aan regionale, publieke middelen beschikbaar gesteld via de Agenda voor Twente. De uitvoering van de agenda werd belegd bij de Twente Board. “Inmiddels heeft 15 miljoen euro al geleid tot in totaal 169 miljoen euro aan investeringen in Twente”, vertelt Twente Board directeur Victor-Jan Leurs. “Het belangrijkste deel komt daarvan vanuit de Regio Deal Twente. Van dit bedrag was eind 2021 maar liefst 85 miljoen euro in realisatie.”  

Zakelijke benadering 

Leurs is ervan overtuigd dat samenwerken loont. “Met het formaliseren van de Twente Board en vervolgens het oprichten van de uitvoeringsorganisatie Twente Board Development is de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid sterk verbeterd. Er is meer samenhang en meer focus, die in 2022 nog verder vorm gaan krijgen.” Zijn advies is om bij het vinden van die focus meer te redeneren vanuit cijfers en trends en minder vanuit meningen en belangen. “We willen impact maken en samen een doel behalen. Dan is het belangrijk om te investeren daar waar de strategische agenda’s van ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samenkomen. Wil je dat op een strategische manier doen, dan moet je daar gewoon heel zakelijk naar kijken.”  

Bruto Twents Geluk

Het uiteindelijke doel van de Agenda van Twente is brede welvaart voor alle inwoners van Twente. Leurs spreekt liever over het Bruto Twents Geluk. “Zweverig? Integendeel!”, zegt hij. “Naast goede contacten met familie en vrienden, zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor geluk: goede balans tussen werk en privé, voldoende inkomen en baanzekerheid, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, veiligheid en een huis op een plek waar jij je thuis voelt. Met de Agenda van Twente werken we samen aan een regio waar het goed werken, wonen en leven is. Oftewel, we werken samen aan het Bruto Twents Geluk.”  

Profijt voor iedereen 

Iedereen profiteert dus van de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Studenten van UT, Saxion en ROC doen onderzoek, lopen stages en studeren af bij Twentse bedrijven en het bedrijfsleven maakt gebruik van de kennis van de studenten en komt in contact met toekomstige werknemers. Demcon is één van de bedrijven die blij is met het initiatief. “Door deelname aan de Twenteboard, komen we veel gemakkelijker in contact met Twentse toeleveranciers, met studenten en met de overheid”, zegt Michiel Jannink die bij Demcon als managing director medische biotechnologie verantwoordelijk is voor de biotech-tak. “Je kunt je voorstellen dat met innovaties enorme bedragen gemoeid zijn”, zegt hij. “Stimuleringsgelden helpen ons verder te komen.”  

Corona

Wat te denken van de rol die het bedrijf heeft gespeeld in de coronapandemie? “Tijdens de begin periode van de COVID-19 pandemie is Demcon erin geslaagd in Nederland een compleet beademingssysteem te ontwikkelen, produceren en testen dat geschikt is voor de beademing van coronapatiënten op de intensive care. Het ministerie van VWS zorgt voor de verdeling over de ziekenhuizen. Demcon heeft hiervoor in totaal 500 beademingssystemen (DemcAir) kunnen leveren. Het DemcAir beademingssysteem is gebaseerd op de unieke beademingstechnologie die Demcon macawi respiratory systems heeft ontwikkeld voor inzet bij een verscheidenheid aan patiënten, van tevroeggeborene tot volwassene. De losse beademingsmodules zijn al vele jaren bij Demcon in productie. Tot nu toe leverde Demcon deze modules aan de producenten van beademingssystemen in Duitsland, de VS, Mexico, China en Japan. Daarbij hadden we al een (deels regionale) toeleveranciersketen in place.Tijdens de COVID pandemie hebben we snel kunnen opschakelen met deze leveranciersketen om te zorgen voor de tijdige levering van de essentiële componenten en submodules – het complete systeem, inclusief de centrale module, die meer dan 200 verschillende componenten bevat. Daarnaast is ook intensief samengewerkt met de Twentse kennisinstellingen en ziekenhuizen.”  
 

 

Eigen regio

Maar even belangrijk vindt Jannink dat Demcon door de Agenda en de Twenteboard in contact is gekomen met specialistische toeleveranciers uit eigen regio. “We ontwikkelen niet alleen, maar produceren dus ook. We kunnen veel productietaken dichtbij uitbesteden, een mooie aanjaagfunctie voor de regionale economie.” Demcon werkt nu samen met bijna 350 regionale toeleveranciers die componenten, maakdelen en diensten leveren aan Demcon voor haar productontwikkeling en productie van systemen. Dat komt neer op zo’n 10 miljoen euro aan uitbesteding aan bedrijven in de regio. Demcon verwacht dat dat de komende vijf jaar rond de 25 miljoen gaat worden vanwege de voorziene groei van het bedrijf.  
En er is meer: “Door de intensieve samenwerking met UT, Saxion, ROC kan Demcon ook goede mensen aantrekken om verder te kunnen blijven groeien.”  

 

Samen optrekken

Ook Mark Voortman van de Voortman Steel Group, werkgever van ruim 500 mensen merkt de voordelen van één Twente. “Door met verschillende bedrijven, vanuit de bouw, de zorg, en het transport gezamenlijk op te trekken, bouwen we de Kampus in Rijssen: een state of the art gebouw waarin we studenten skills aanleren die ze nodig hebben én waar werknemers bijgeschoold kunnen worden. Het mooie is dat we echt de handen ineen geslagen hebben. Waar het kan, als de onderliggende techniek hetzelfde is, krijgen ze deze gezamenlijk aangeleerd. We kijken wie van welk bedrijf les kan geven, we ontwikkelen gezamenlijk lesmateriaal”  
De investering voor dit project komt voor het grootste deel vanuit de bedrijven zelf, maar een aanzienlijk bedrag komt vanuit de Provincie en vanuit de Agenda voor Twente. Door deze extra bijdrage kan de Kampus gefinetuned worden en zijn het gebouw, de inventaris en de diensten die worden geleverd toekomstbestendig.  

 

Datum: 21 februari 2022 |

Bron tekst: Twente Board |

Lees meer over #Twente Board