Europese regio’s Oost-Nederland en Nord-Westfalen presenteren grensoverschrijdende strategie aan Europese partners

Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Oost NL en Twente Board brachten op woensdag 6 september een bezoek aan Brussel. Doel van dit bezoek was om de gezamenlijke grensoverschrijdende strategie (cross-border strategie) te presenteren aan DG Research & Innovation en een aantal Europese netwerken. Een delegatie bestaande uit overheden, ondernemers en kennisinstellingen (triple-helix) sprak met hen over de mogelijkheden om te komen tot een duurzame, grensoverschrijdende samenwerking.

In mei 2023 is de samenwerking tussen Oost-Nederland en Nord Westfalen geïntensiveerd om de regionale economie te versterken, het innovatie-ecosysteem in te zetten voor de Europese missies en de kracht van het midden- en kleinbedrijf (mkb) beter te benutten. “Om onze samenwerking een volgende impuls te geven, hebben wij overleg gevoerd met Europese partners in Brussel. In het Huis van de Nederlandse provincies spraken wij met vertegenwoordigers van de deelstaat Nord-Rhein Westfalen Eurocities, ERRIN, EUREGIO en de Association of European Border Regions”, vertelt IHK Chief Executive Dr. Fritz Jaeckel. “We hebben duidelijk kunnen maken dat we op eigen kracht investeren in de samenwerking, maar dat steun van Europa nodig is om de volgende stap te kunnen maken”.

Theo Föllings, Directeur Innovatie bij Oost NL: “Vanuit Oost-Nederland werken we al jaren intensief samen onze partners in de regio Twente en in Gelderland en Overijssel om relevante economische stimuleringsprogramma’s van de grond te tillen zoals Medtech Twente, Integrated Fotonics & Chip Design, Digitale Economy en ook Smart Energy & Batterijen. Op de thema’s Slimme Energie, Geavanceerde Productie en Robotica, Medische Technologie en Circulaire Economie  werken we óók intensief samen met Nord Westfalen om innovatieve ondernemers in beide regio's te ondersteunen in deze thema’s”. 

De afgelopen jaren hebben de IHK, Twente Board en Oost NL met succes gezamenlijk goed gebruik gemaakt van de middelen vanuit INTERREG. Hier zijn projecten, vanuit de vraag van het mkb, zoals Digipro, Rocket en nog vele anderen, met succes tot stand gekomen. In vier jaar tijd hielpen we met deze projecten 360 ondernemers in het Nederlands-Duitse grensgebied. Dit heeft geleid tot meer dan 120 innovaties. In de meeting stond inhoudelijk het onderwerp slimme energie & batterijen centraal. We blijven ons inzetten om vanuit onze gezamenlijke strategie samen met Europa te bouwen aan een sterke economie en een duurzame toekomst. Duurzaam onder meer op het gebied van slimme energie & batterijen. Hiervoor trekken IHK, de Twente Board en Oost NL ook graag samen op om mogelijk wederom met succes een beroep te kunnen doen op INTERREG en andere Europese middelen om mkb-ondernemingen in staat te stellen slimme energiesystemen & batterijen te ontwikkelen.

Om de grensoverschrijdende samenwerking in een stroomversnelling te brengen zou structurele ondersteuning uit Europa zeer welkom zijn. Victor-Jan Leurs, directeur bij Twente Board: “Binnen de Twente Board  voeren wij Europese idealen in de praktijk uit, door de krachten te bundelen tussen overheid, onderwijs en ondernemers, over de directe grens heen. Door kennis en bedrijven bij elkaar te brengen in duurzame grensoverschrijdende clusters, bouwen we aan een double, triple-helix strategie voor onze regio’s. Dat is waardevol voor Nederland en Duitsland, maar biedt ook kansen voor Europa. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan waardeketens die minder afhankelijk zijn van landen zoals China of Rusland. Laten we de landsgrens als een verbinding gaan zien, niet meer als een barrière”.

We kijken terug op een geslaagde dag met waardevolle gesprekken, waarbij de Europese partners de presentatie van de ‘cross-border strategie’ met interesse hebben ontvangen en hun hulp aanboden om te komen tot duurzame grensoverschrijdende clusters. Dit is een goed startpunt om onze samenwerking met onze Europese partners verder te versterken.

 

Lees meer over #Twente Board