Samen krijgen we de Twentse cirkel rond

Om toekomstige generaties in hun behoeftes te kunnen voorzien, streeft het Rijk in 2050 naar een circulaire economie. Hierbij hoort een efficiënte inzet en optimaal hergebruik van grondstoffen, maar er zijn ook minder grondstoffen nodig. Twente wil onder meer bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw door de ontwikkeling van technologie en kennis. De actielijn ‘Circulaire economie en duurzaamheid’ van de investeringsprogramma’s stimuleert dit de komende jaren.

In het kort

  • In 2050 wil het Rijk de economie volledig laten draaien op producten en grondstoffen die worden hergebruikt.
  • Twente draagt bij aan de verduurzamling en streeft naar een circulaire economie.
  • Op initiatief van de Agenda voor Twente en de provincie Overijssel werd onder Twentse overheden onderzocht hoe circulariteit nu wordt toegepast en wat nodig is om te komen tot een circulair systeem.
 

Global Goal

global goal icon

De circulariteit bij de aanleg en het beheer en onderhoud van infrastructuur en de openbare ruimte in Twente staat nog in de kinderschoenen. Circulaire initiatieven komen voor, maar zijn vaak pas na gunning geïnitieerd door een opdrachtnemer. Daarom is op initiatief van de Agenda voor Twente en provincie Overijssel onder de Twentse overheden onderzocht hoe circulariteit nu wordt toegepast en wat nodig is om te komen tot een circulair systeem.

Rapport 'Samen krijgen we de Twentse cirkel rond'

Tijdens het webinar ‘Samen krijgen we de circkel rond’ op 4 februari, werden de resultaten van dit onderzoek overhandigd aan gedeputeerde en Boardlid Eddy van Hijum en wethouder Martha van Abbema, die tevens ook voorzitter van de innovatietafel ‘Circulaire economie en duurzaamheid’  is: “Met de BetonKeten hebben de Twentse gemeenten in 2018 al een mooie stap gezet in de circulaire economie, in het hergebruik van materiaal, maar we zien nog veel meer kansen. Als we die in de uitvoering willen toepassen, zullen we meer met elkaar moeten samenwerken als gemeenten, als infra bedrijven en met het onderwijs. De FutureLabs gaan ons daarbij helpen”.
Het rapport ‘Samen krijgen we de Twentse cirkel rond’ is hier op te vragen.

 

Gezamenlijke aanpak

Op dit moment zorgt de combinatie van beperkte prioriteit, menskracht, kennis en financiële middelen ervoor dat circulariteit bij bijvoorbeeld de aanpak van (water)wegen, groenvoorzieningen, rioleringen en bruggen of tunnels onvoldoende wordt beetgepakt om er sturing aan te geven in programma’s. In de projecten die worden uitgevoerd, richt circulariteit zich meestal op het hergebruik van materialen. Dit laagwaardig hergebruik is echter niet altijd circulair en is te weinig om in 2050 op een volledige circulaire economie te draaien. 

Infra Futurelabs Overijssel

Overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen in Overijssel bundelen daarom hun krachten in het samenbrengen van kennis en kunde om kansen en voordelen beter te benutten. In het Infra Futurelabs Overijssel gaan ze samen aan de slag om de circulariteit te verbeteren. Dat maakt de stap naar het opstellen van een uniform beleid en uiteindelijke uitvoering van circulair werken in de infrastructuur en openbare ruimte een stuk makkelijker. Ook met beperkte middelen. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat schaalgrootte in de vraag ontstaat, waarop de markt haar aanbod beter kan afstemmen. Ook willen de betrokken partijen investeren in het beter vastleggen van materialen en hun eigenschappen. Met uniforme standaarden kan uitwisseling van materialen makkelijker plaatsvinden. Hiermee wordt de basis gelegd om nooit meer af te schrijven.

Datum: 8 februari 2021 |

Bron tekst: Provincie Overijssel |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #Twente Board