Impact op positieve gezondheid met de Smart Health Community

In Connect-U, een voormalig ziekenhuis dat wordt getransformeerd tot een hippe stadscampus, krijgt een Smart Health Community gestalte. Deze Smart Health Community is een fysiek en digitaal Fieldlab waar regionale partners op een innovatieve en vernieuwende manier samen werken aan gebruikers gerichte oplossingen. Met als doel om de kennishub van Nederland te zijn voor gezond gedrag en impact te hebben op positieve gezondheid. “Om deze doelen te bereiken zijn sterke verbindingen en een intensieve samenwerking tussen onderwijs, business, talent en welzijn nodig. Ik geloof dat je echt grip op gezondheid krijgt als je positieve krachten bundelt. Het bouwen aan een sterke innovatie community is een belangrijke eerste stap”, aldus René Stam, ondernemer en oprichter van Stichting GameLab Oost en aanjager van de Smart Health community.

In het kort

  • Connect-U is één van de vijf topwerklocaties in Twente die vanuit de investeringsprogramma's van de Twente Board een inpuls krijgen voor de verdere ontwikkeling.
  • Een Smart Health Community krijgt gestalte in Connect-U. Hier werken regionale partners op een innovatieve manier samen aan gebruikers gerichte oplossingen.
  • René Stam is aanjager van de Smart Health community en vertelt over dit cluster.

Global Goal

global goal icon
Topwerklocaties voor innovatief ondernemerschap

Connect-U is één van de vijf topwerklocaties in Twente die vanuit de investeringsprogramma’s van de Twente Board een impuls krijgen voor de verdere ontwikkeling. Op de topwerklocaties bundelen ondernemers, overheid en kennisinstellingen hun krachten om zo nieuwe technologieën, innovatie en ondernemerschap te versnellen en talent, bedrijven en experts met elkaar in contact te brengen. Daarnaast is het de ambitie van de Twente Board om samen met kennisinstellingen, zorgprofessionals, burgers en ondernemers de toepassing van innovaties in de zorg te versnellen. Medische technologie en smart health is voor de Twente Board een belangrijke pijler binnen het regionale ecosysteem. Dankzij sociale, digitale en technologische innovaties in de gezondheid en vitaliteit kunnen meer inwoners in Twente langer actief en vitaal zijn.

Zorg-innovators bundelen krachten

René Stam steekt veel energie in de Smart Health Community. De Smart Health Community verbindt bestaande structuren en innovatienetwerken in de zorg. “Gezamenlijk versterken we de samenwerking van de bedrijven, kennisinstellingen en studenten in Twente. Dit doen we door het stimuleren van onderlinge kennisuitwisseling, het gericht koppelen van ondernemers aan elkaar, aan studenten en aan onderzoeken en andere initiatieven vanuit de kennisinstellingen”, vertelt Stam. De Community connect en stimuleert snelle kennisdeling en intensieve samenwerking met relevante stakeholders. Om best practices te delen, ervaring en kennis uit te wisselen en mogelijkheden en kansen gezamenlijk te benutten. Dit gebeurt in het platform zowel door projecten (“business”) als door events (“social”).

Ontwikkeling van de leefstijl game

Juist door te werken met partners in verschillende domeinen op het gebied van gezondheid en vitaliteit creëert de Smart Health Community meerwaarde. “Door de integratie van inzichten van verschillende betrokkenen in de Smart Health Community ontstaat kruisbestuiving en synergie. Dit zorgt voor een innovatief klimaat waar partners elkaar weten te vinden en samenwerken om gebruikersgerichte oplossingen te ontwikkelen. Een voorbeeld van een project van de community is de ontwikkeling van de leefstijl game. Verschillende multidisciplinaire groepen werken hieraan. Er zijn veel games waar je van leert, zoals Tamagotchi. Zo kun je ook games voor de zorg ontwikkelen waarmee je op een luchtige manier nieuwe kennis aanleert over voeding en een gezondere leefstijl. In de vorm kun je eindeloos variëren. Zodat inwoners nieuwe gewoonten aanleren, die ze vervolgens ook goed kunt volhouden", vertelt René Stam.

Game industrie in Oost-Nederland vergroten en talent behouden

René Stam is ook oprichter van Stichting GameLab Oost. Stichting GameLab Oost gelooft in de kracht van serious gaming, zoals de leefstijl game, om industrie en bedrijfsleven, zorg en welzijn en maatschappelijke organisaties verder te helpen in hun ontwikkeling. “Stichting GameLab Oost wil talent behouden voor Twente. Ik merkte dat veel studenten een stageplek zochten in de regio, maar deze hier niet konden vinden. Uiteindelijk gingen studenten verder kijken en vonden wél een stageplek in het westen van het land. Gevolg daarvan was dat studenten uit de regio vertrokken en na hun stageplek ook een baan kregen aangeboden in het westen en niet meer terugkeerden naar Twente. Heel jammer, want dat betekent dat jong talent uit onze regio vertrekt. Dat wilde ik helpen voorkomen. Hoe maak je het voor studenten aantrekkelijk om in de regio te blijven? Door hen perspectief te geven. We hebben een platform gecreëerd waar studenten stages kunnen lopen met perspectief op het starten van een eigen start-up. De spellen die gecreëerd worden via Stichting GameLab zijn prototypes en worden niet naar de markt gebracht, maar worden door de student en zijn of haar bedrijf samen met de zorginstelling van prototype naar volledige game ontwikkeld en daarna geëxploiteerd. Het vuurtje van ondernemerschap wordt hiermee al jong aangewakkerd.”

De ambitie van René Stam is dat de Smart Health Community dé stadscampus voor smart health wordt en de kennishub van Nederland voor gezond gedrag. Hij wil een platform dat toekomstbestendig is. Door samen te werken ontstaat synergie. Kick-start jij samen met René Stam de Smart Health Community? Neem dan contact met hem op via +31(0)6 52 09 46 81

Datum: 22 februari 2021 |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #medischetechnologie