Mooie afspraken gemaakt voor Twente in het jaarlijks overleg MIRT!

Bij het jaarlijks bestuurlijke overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) zijn een flink aantal besluiten genomen die de bereikbaarheid van Twente zullen verbeteren. Het hoogtepunt was de toezegging voor de verbeteringen op de N35. Maar er zijn ook afspraken gemaakt over knooppunt A1/A35 (Azelo-Buren), de versnelling van de Berlijn-lijn, slimme en schone mobiliteit en logistiek. In ‘het Haagse’ staan wij als Twente nu duidelijk op de kaart als belangrijke regio voor Nederland! Lees hieronder een overzicht van de gemaakte afspraken.

In het kort

  • Tijdens het jaarlijks bestuurlijke overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is toezegging gekomen voor de verbeteringen op de N35.
  • Ook zijn er afspraken gemaakt over knooppunt A1/A35, de versnelling van de Berlijn-lijn, slimme en schone mobiliteit en logistiek.

Global Goal

global goal icon
N35

Met de afgesproken aanpak komt het ministerie voor een aanzienlijk en belangrijk deel tegemoet aan de wensen die er al jaren in Twente leven ten aanzien van de N35. Tussen Wijthmen en Raalte wordt de weg een zogenaamde stroomweg waar het verkeer 100 km/u rijdt. Alle kruisingen worden ongelijkvloers aangelegd met ruimte om in de toekomst de weg verder aan te pakken. Het gaat om 5 kruispunten die ongelijkvloers worden gemaakt en waar het verkeer dus kan doorrijden. Dat geldt ook voor de situatie bij Mariënheem waar de N35 langs het dorp zal gaan in plaats van er doorheen. Bovendien worden nu ook vanuit de al beschikbare middelen meer veiligheidsmaatregelen genomen op het traject Mariënheem-Nijverdal. Onder andere bij Haarle (Hellendoorn). Naast dat dit de doorstroming verbetert levert dit een grote winst op voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor de omgeving. Zowel het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als Provincie Overijssel dragen elk €100 miljoen euro bij in deze aanpak. 

Bereikbaarheid via spoor
Tijdens het MIRT-overleg is gesproken over meerdere spoortrajecten:
Berlijnlijn
Het Rijk heeft 50 miljoen euro beschikbaar gesteld waarmee het realistisch is in 2024 een half uur versnelling te realiseren op het gehele traject. Dit betekent een versnelling van 6-7 minuten tussen Hengelo en Amsterdam. De stop op station Almelo komt dan te vervallen. (Per 1-1-2021 worden een aantal treinen tussen Amsterdam en Berlijn al iets sneller waardoor er een reistijdwinst van 10 minuten bestaat tussen Hengelo en Amsterdam. Deze aanpassing komt per 2024 weer te vervallen). Daarnaast hebben het Rijk en de regio de ambitie uitgesproken voor een verdere versnelling voor de lange termijn tussen Amsterdam en Berlijn. Dit wordt in het Toekomstbeeld OV verder uitgewerkt; 
 
Elektrificatie
Verder is afgesproken verder te studeren op de mogelijke elektrificatie van de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zutphen-Hengelo. Hier rijden nu nog dieseltreinen. Volgend jaar kan hierover een besluit worden genomen; 
 
Zwolle-Twente-Münster/Dortmund
Allereerst moet hier het baanvak Enschede-grens(-Gronau) worden geëlektrificeerd zodat ook hier de dieseltrein kan verdwijnen. Daarmee wordt een verbinding zonder overstap in Enschede ook mogelijk en kunnen we aansluiten op het S-Bahnconcept van Münsterland. Hierop wordt nu al gestudeerd via het INTERREG-project EuregioRail. Het gaat dan niet alleen om een betere verbinding naar Duitsland maar ook voor het trajectdeel Zwolle-Enschede; 
 
Goederenspoor
Er komt 20 miljoen beschikbaar voor de aanpak van trillingenoverlast o.a. langs het spoor voor heel Nederland. Maar er is door Oost-Nederland ook aandacht gevraagd voor de relatie goederenspoor en personenvervoer. Ook in Twente merken we dat het spoor te vol wordt waardoor snellere en meer treinen niet meer mogelijk zijn;  
 
Fietsenstalling
Naast investeringen in treinen en rails is er ook geld toegezegd voor een studie naar een complexe grote fietsenstalling bij station Enschede.   
A1/A35: knooppunten Azelo-Buren

Er is € 5 miljoen toegezegd om de knelpunten tussen Azelo en Buren op korte termijn op te lossen. Er wordt hiervoor een zgn. weefvak tussen de toerit Delden en de afrit Hengelo-Zuid aangelegd. Hierdoor zal de veiligheid toenemen en de doorstroming op en naar de weg verbeteren. Daarnaast loopt nog een studie (plan MER) voor het project ‘Vloedbeltverbinding’. Deze verbinding tussen Hengelo en Almelo moet onder andere de N743-traverse door de kernen Zenderen en Borne ontlasten waardoor de leefbaarheid en veiligheid in beide kernen zal verbeteren.

Logistiek en vervoer over water

Er wordt een Regiotafel Binnenvaart Oost-Nederland opgestart die een uitvoeringsagenda zal opstellen voor een betere benutting en verduurzaming van onder andere de Twentekanalen en de IJssel. Ook zijn afspraken gemaakt over het gebruik van (schone) walstroom, meer truckparkings langs de snelwegen en het versterken van de (Europese) goederencorridors zoals de A1. Deze afspraken zijn een vervolg op de Ontwikkelagenda Oost-Nederland.

Slimmer en schoner

Rijk en regio zetten via de reguliere afspraken over de werkgeversaanpak in Oost-Nederland in op anders, slimmer en schoner reizen. De regio zet verder in het kader van dit anders reizen in op realisatie van de onder meer de F35 en ontwikkeling van hubs en MaaS. 

Datum: 11 december 2020 |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #Smart Industry