Twente, dé regio om te wonen

Het coronavirus heeft een heuse digitalisering ontketend: Op het gebied van online onderwijs, e-health en thuiswerken was voorheen al veel mogelijk, het gebeurde alleen niet altijd. Door de coronacrisis en genomen maatregelen, worden veel werknemers gedwongen om de digitalisering te omarmen. Deze snelle digitale verandering heeft niet alleen effect op de manier waarop we werken, maar ook op wonen. 

In het kort

  • Door de beperkende coronamaatregelen zijn de leefruimte en buitenruimte van een woning nóg belangrijker geworden. 
  • Twente is de plek om te wonen en werken; er is ruimte, werkgelegenheid, talent, dynamiek en ruimte om te onthaasten.

Global Goal

global goal icon
Ruimte voor betaalbaar wonen

Door de beperkende coronamaatregelen zijn de leefruimte en buitenruimte van een woning nóg belangrijker geworden. Mensen willen wonen waar de ruimte is. Het platteland is door deze digitaliseringsomwenteling weer een aantrekkelijk alternatief geworden voor de overvolle stad. Afstand is relatief geworden en dus is de bereikbaarheid van Twente verbeterd. Zo kun je door deze digitaliseringsslag prima in Twente wonen, maar in de Randstad werken. Twente ligt dichterbij dan je denkt en kan fungeren als hét woonalternatief voor de Randstad. 

 

Daarnaast beschikt Twente over een belangrijke kwaliteit die in de rest van het land steeds schaarser wordt, namelijk ruimte. In een tijd waar woningprijzen alsmaar stijgen, werkplekken onbetaalbaar lijken te worden en gejaagdheid de overhand neemt, is er in Twente letterlijk ruimte voor betaalbare woningbouw en bedrijven. 

Extra woningen

Voldoende betaalbare starterswoningen zijn van groot belang om Twente aantrekkelijk te houden. Want Twente is één van de mooiste regio’s om te wonen en de huizenprijzen zijn relatief laag. Op dit moment is in heel Nederland de vraag groter dan het aanbod, waardoor de betaalbaarheid in het gedrang komt. De bouw van betaalbare en duurzame koopwoningen kunnen het onderscheidend vermogen van Twente verhogen.

 

Volgens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moeten er voor 2030 een miljoen nieuwe woningengebouwd worden en dat kan, om verschillende redenen, niet allemaal in de Randstad. Dat hoeft ook niet: in Twente is het goed wonen en werken. Er is ruimte, er is werkgelegenheid, er is dynamiek en er is voldoende rust en ruimte om te onthaasten. Wat wil een mens nog meer? 

Talent in de regio

Voor de toekomst van Twente is het aantrekken, opleiden en behouden van talent een belangrijk streven, want met voldoende vakmanschap in de regio kunnen we de technische motor in Twente draaiende houden. Huisvesting speelt hierbij een belangrijke rol. Ook een robuuste en duurzame bereikbaarheid over de weg en via het spoor tussen de Randstad en Oost-Nederland is hiervoor van belang. Dat zal niet alleen de bereikbaarheid van Twente ten goede komen, maar helpt ook om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Zo creëren we samen een klimaat dat ook aantrekkelijk is voor talent buiten Twente. 

 

In de Twentse bouwbranche is kennis rijkelijk aanwezig. Met verenigde krachten zouden ondernemers kunnen werken aan het verbeteren van het proces omtrent de nieuwbouw en duurzame renovatie van woningen, door bijvoorbeeld prefabricering en robotisering. Stichting Pioneering is hierin een goede verbinder en voorloper voor innovatie in de bouw. Dit draagt weer bij aan een nog mooier en leefbaarder Twente!

Datum: 4 september 2020 |

Bron tekst: Twente Board |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #Twente Board