Op weg naar een duurzame toekomst voor textiel: “nieuwe kleding maken uit oud textiel kán, maar gebeurt nog mondjesmaat”

Van inzameling, tot verwerking en het vervaardigen van eindproducten; in Stichting TexPlus is het hele proces van textielrecycling vertegenwoordigd. Jutta van Ballegooijen is sinds negen maanden programmamanager van Circulair Textiel Twente, een project van TexPlus, een stichting die wordt bestuurd door vertegenwoordigers van Saxion, Frankenhuis, Enschede Textielstad Innovatie B.V., SaXcell, Regionaal Textielsorteercentrum Twente en Twente Milieu. Volgens Jutta is textiel helgebruik en recycling een belangrijk middel om de vervuilende kledingindustrie duurzamer te maken. En er zijn goede mogelijkheden hiervoor; zeker in Twente!

In het kort:

  • Jutta van Ballegooijen is sinds negen maanden programmamanager van Circulair Textiel Twente.
  • Het programma Circulair Textiel Twente heeft de ambitie om de textielafval in Twente een duurzaam tweede leven te gunnen.
  • Om op het internationale vlak een speler van betekenis te kunnen zijn is opschaling de komende tijd noodzakelijk.

Global Goal

global goal icon
Van fast fashion naar fair fashion

Anno 2021 is duurzaamheid een modewoord, maar de textielindustrie zélf is nog lang niet duurzaam. Maar er vinden duurzame veranderingen plaats. “En dat is hoognodig, want de kledingindustrie behoort tot de meest vervuilende industrieën ter wereld. En dat is nog maar een van de misstanden”, vertelt Jutta. Dit komt mede door fast fashion: Per jaar wordt in Nederland zo'n 300.000 ton aan gedragen kleding afgedankt. Daarvan komt ruim de helft als ongesorteerd afval uiteindelijk in de verbrandingsovens terecht. En dat terwijl textiel een waardevolle grondstof is. Meer dan de helft van alle nieuwe kledingstukken wordt al binnen een jaar na productie weggegooid. Er wordt meer textiel aangeschaft én sneller afgedankt dan ooit tevoren. “Dat oud textiel grotendeels als afval wordt bestempeld, en op minimale schaal wordt gebruikt voor het maken van nieuwe kleding, is doodzonde”. 

 

De interesse van Jutta voor duurzaamheid was al gewekt bij haar vorige baan, als producer bij een groot reclamebureau. “Ik merkte dat ik het thema interessant vond. Ik zag de impact van het productieproces op het milieu. Ik wilde dit gebied verder uitpluizen en ben zo overgestapt naar adviesbureau KplusV waar ik naast programmamanager Circulair Textiel, ook werk aan het verduurzamen van bedrijven. Het is daarbij cruciaal om op zoek te gaan naar innovatieve manieren om duurzamer te zijn. Zo ook als het gaat om Circulair Textiel. De hele keten moet eerlijk en circulair zijn, vanaf de productie van de draad tot de aankoop van een consument."

Innovatie stimuleren om de kringloop te sluiten

Met name de kledingindustrie heeft een grote impact op het milieu, maar kan dus ook een groot verschil maken. Echter wordt op dit moment volgens de Ellen Macarthur Foundation wereldwijd maar van 1 à 2 procent van onze kleding weer nieuwe textiele producten gemaakt en dat is een mega uitdaging. De stof van ingeleverde kleding is moeilijk te recyclen door bijvoorbeeld bedrukkingen, borduursels en coatings en heeft vaak een te lage kwaliteit. “Maar er zijn landelijke ambities gesteld”, vertelt Jutta, “namelijk dat in 2030 vijftig procent van het textiel dat wordt ingezameld in Nederland uit duurzame grondstoffen moet bestaan of hoogwaardig moet worden gerecycled – als direct hergebruik niet meer mogelijk is”. Doel hierbij is natuurlijk ook dat de textielvezels worden toegepast in nieuwe, hoogwaardige textielproducten. Dus van textiel nieuw textiel maken. “Het in februari geopende Circulair Textiel Lab van Saxion levert ons de kennis om de productie van circulaire kleding op te schalen”. Het Circulair Textiel Lab maakt ook onderdeel uit van het initiatief TexPlus. Gezamenlijk testen de partners van TexPlus op grotere schaal innovaties voor het hoogwaardiger hergebruiken en recyclen van textielafval, om zo toe te werken naar een circulaire textielketen.

Arbeidsomstandigheden

Naast het milieuaspect gaat het over alle eerlijke en correcte arbeidsomstandigheden in de gehele keten. “Van vezel tot verkoop van een kledingstuk zijn meer dan 100 mensen betrokken. Dus het zijn meer dan 100 kansen dat er iets fout kan gaan in de arbeidsomstandigheden. Het is daarom belangrijk om naar de gehele keten te kijken. Er vinden duurzame veranderingen plaats: de industrie wordt transparanter, duurzaamheidslabels worden belangrijker en de consument wordt bewuster van hoe kleding wordt gemaakt”.

Opschaling is noodzakelijk

Twente zet zich op de kaart op het gebied van duurzaam textiel. Op het Twente Board Event “Gelukkig is er Twente” van 27 oktober, kreeg het project Circulair Textiel en de Stichting TexPlus die het project uitvoert publiek de steun van Nicolas Prophte, VP denim bij PVH, global brand owner van Tommy Hilfiger & Calvin Klein. Prophte gaf aan erg geïnteresseerd te zijn in post-consumer textiel grondstofstromen in significante volumes. Om op het internationale vlak een speler van betekenis te kunnen zijn is opschaling de komende tijd noodzakelijk.

Lees meer over #textiel