Vijf vragen over: de coronacrisis en de Twentse textielindustrie

Wat betekent de coronacrisis voor de textielsector? Wat kunnen inwoners nu al doen en liggen er ook kansen? Wij spraken met partijen die zich hebben verbonden aan Stichting TexPlus om de textielketen te verduurzamen: Auke van der Hoek, manager duurzaamheid en ontwikkeling bij kringloopwarenhuis Het Goed, Annemieke Koster, oprichter en eigenaar van Enschede Textielstad, Corine Jansen, programma-manager bij stichting TexPlus en Jan Mahy, lector Sustainable & Functional Textiles bij Saxion Hogeschool. Wij stelden hen vijf vragen.

In het kort

  • Wat betekent de coronacrisis voor de textielsector? 
  • Wij spraken met Stichting TexPlus, een stichting die een bijdrage levert aan het verduurzamen van de textielketen.

Global Goal

global goal icon
Jullie werken samen onder de noemer TexPlus. Wat zijn jullie ambities en hoe dragen de Agenda voor Twente en de Regio Deal hieraan bij?

In 2018 is TexPlus opgericht uit zes Overijsselse koplopers op het gebied van circulair textiel: Twente Milieu, Kringlooporganisaties Het Goed en De Beurs, Enschede Textielstad, Frankenhuis, Saxion en SaXcell. Hiermee is de gehele keten van inzameling tot verwerking en het vervaardigen van eindproducten vertegenwoordigd in de stichting. We zetten ons in om met nieuwe methoden textiel langer te gebruiken en van afgedankte textiel weer bruikbare producten te maken. De basis voor de samenwerking en het commitment lag er met het oprichten van Stichting TexPlus. Het project Circulair Textiel Twente, dat één van de projecten in de Regio Deal Twente is, kwam vervolgens uit een intrinsieke motivatie hieruit voort. Het project is een versnelling van de ambities die we hadden. Nut en noodzaak van het verduurzamen van de textielketen kwamen in een sneltreinvaart. En dat bereik je alleen door gezamenlijke samenwerking, door steun van Rijk en provincie en door gezamenlijk te investeren in research & development. Dat vraagt om een enorme investering. Zonder de middelen van de Regio Deal Twente en de Agenda voor Twente was de weg naar verduurzaming van de textielketen in Twente veel langer geweest.

Wat is het belang van het project Circulair Textiel Twente voor Nederland?

Twente heeft een lange geschiedenis op het gebied van textiel. De textiel heeft de regio gevormd. Maar Twente is ook van oudsher een echte kennisregio. Zowel de kennis over textielrecycling als het netwerk zijn aanwezig in de regio. Door deze ingrediënten wordt Twente gezien als dé regio voor circulair textiel. We laten het Twentse textielhart weer opnieuw kloppen. Twente is niet de enige regio in Nederland die werkt aan de transitie naar circulair textiel. Landelijk zijn er vier regio’s verbonden in het Dutch Circulair Textile Valley. Dit zijn Arnhem, Tilburg, Amsterdam en Twente. Elk van de regio’s heeft een eigen accent in deze transitie. Arnhem richt zich vooral op circulair design, Tilburg op bedrijfskleding en Amsterdam op business en branding. En wij – Twente – zijn de regio waar vezel – en recyclingtechnieken worden ontwikkeld. We lopen hier flink in voorop. 

Wat betekent de coronacrisis voor de textielsector en Circulair Textiel Twente?

Door de coronacrisis ligt de keten voor een groot deel stil. Al sinds het begin van de uitbraak zijn de verzamelcontainers voor textiel in Twente gesloten. Kringloopbedrijven konden de sortering van textiel niet langer garanderen. De kringloopbedrijven Het Goed en De Beurs zijn nog wel open, het sorteren van het textiel dat daar wordt binnengebracht kunnen we nog wel aan. Mensen zijn massaal hun kledingkasten aan het opruimen, doordat veel huishoudens thuis zitten. In veel gemeenten worden inwoners geadviseerd om het textiel thuis nog even te bewaren en op een later moment aan te bieden. Daarnaast merken we dat we tegen landsgrenzen aanlopen. De textielindustrie heeft een internationale markt, waardoor export nu even niet mogelijk is.

Ontstaan er in deze periode van crisis ook kansen voor de textielsector?

De coronacrisis laat zien dat het noodzakelijk is om textiel op een hoogwaardige manier te recyclen. We hopen en merken ook al dat de huidige pandemie bewustwording creëert bij beleidsmakers en consumenten. Op Europees vlak zijn enorme ambities uitgesproken in de Green Deal. In de Green Deal is speciale aandacht voor textiel. Om het percentage textiel dat wereldwijd gerecycled wordt omhoog te helpen, moet textielafval beter worden verzameld, moeten minder chemicaliën worden gebruikt bij de productie en moet kleding zo worden ontworpen dat die langer meegaan. We hopen dat de coronacrisis eraan bijdraagt dat beleidsmakers op Europees, nationaal en regionaal niveau dit proces omarmen. Ook hopen we dat consumenten bewuster met kleding omgaan en zich bewust zijn van het belang van productie dichterbij huis. Onderdeel van ons project is om inwoners bewust te maken van wat zij kunnen bijdragen aan de circulaire textielketen. Deze ambitie is nog nooit zo urgent geweest als nu. 

Wat is jullie wens voor Twente? Zouden jullie weer een nieuwe Textielregio willen zijn, met een echt Twents label voor kleding?

Onze ambities reiken verder dan alleen Twente. We willen vanuit Twente vooral een voorbeeld zijn voor de hele textielindustrie, al zou een made in Twente label natuurlijk prachtig zijn. Maar dan meer vanwege de traceerbaarheid om zo te zien uit welke materialen het bestaat en hier weer een nieuw kledingstuk of product van te maken. Wij vinden het vooral belangrijk dat een label op eenduidige en uniforme wijze aan de consument en de verwerker aangeeft waaruit het textielmateriaal bestaat. Maar liefst vijftig procent van de labels in kledingstukken bevat onnauwkeurige informatie of helemaal geen informatie over wat er in het textiel aanwezig is. Wij pleiten dus voor een goed labelsysteem dat in textiel aanwezig is.  Dit streven is ook onderdeel van het project Circulair Textiel Twente.

 

Medio oktober openen we het circulair textiel lab bij het Saxion, dat mede mogelijk gemaakt wordt door de bijdrage vanuit de Regio Deal en de Agenda voor Twente. We hopen dat we deze opening fysiek en feestelijk met elkaar kunnen vieren. Dat zou fantastisch zijn, want alleen samen kunnen we deze grote maatschappelijke kwestie aan.

 

Kijk hier voor meer informatie over dit project ook de Twente Report.

Datum: 8 juni 2020 |

Bron tekst: Twente Board |

Auteur: Ayke van Bloem

Lees meer over #textiel