Minister van OCW, Robbert Dijkgraaf, bezoekt onderwijsinstellingen Twente

Maandag 28 maart bezocht de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ROC van Twente, Saxion en Universiteit Twente (UT). De minister ging met studenten, onderwijsgevenden, bedrijven en onderzoekers in gesprek over samenwerking in de regio, onderzoek, innovatie en leven lang ontwikkelen.

global goal icon

global goal icon

In het kort

  • Maandag 28 maart bracht de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ROC een bezoek aan Twente
  • Hij bezocht de onderwijsinstellingen ROC van Twente, Saxion en Universiteit Twente (UT). 
  • De minister ging met studenten, onderwijsgevenden, bedrijven en onderzoekers in gesprek over samenwerking in de regio, onderzoek, innovatie en leven lang ontwikkelen. 

Global Goal

global goal icon
Werkbezoek

De samenwerking in de regio is gericht op het versterken van economie in Twente in de volle breedte en hoe onderzoek en innovatie bijdragen aan die duurzame economische groei. Vanuit het perspectief van de Twente Board wordt de minister bijgepraat over de activiteiten van deze samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers in Twente. Hier worden de regionale krachten gebundeld en werken partijen intensief samen om het verschil te maken en om talent te behouden voor deze regio.


ROC, Saxion en UT hebben, naast het opleiden van studenten, een nadrukkelijke rol om direct kennis naar de markt en samenleving te brengen. Het gaat dan met name om onderzoek en innovatie gericht op onder andere veiligheid, zorg en technologie, klimaat en energie.  


Als het gaat om leven lang ontwikkelen wordt gesproken over hoe afgestudeerden en werkenden een blijvend up-to-date aanbod geboden kan worden, waarbij de snelheid van innovaties wendbare en flexibele vormen van onderwijs en ontwikkeling en vereisen.

ROC: energietransitie, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en zorg & technologie

Bij het ROC lieten technologiestudenten, medewerkers en bedrijven zien hoe we samenwerken en wat het belang  hiervan is voor deze regio. Onder andere kreeg de minister een inkijkje in een samenwerkingsproject rondom de energietransitie waarin het ROC werkt met het bedrijfsleven en gemeenten in de regio. In het kader van een leven lang ontwikkelen toonde het ROC een samenwerking met Regio Twente om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot software developer. Daarnaast werd de minister meegenomen in de ontwikkelingen van het practoraat Zorg en Technologie en kreeg hij een kijkje in de TZA-truck waar verschillende technologische oplossingen in de zorg gedemonstreerd worden. 

Hogeschool Saxion: doorstroming MBO naar HBO, praktijkgericht onderzoek, spreek-je-uit sessie

Bij hogeschool Saxion ging Robbert Dijkgraaf in gesprek gaat met MBO-studenten die doorgestroomd zijn naar het HBO en het daaraan gekoppelde 100 dagen programma voor een succesvolle start op het HBO. Vervolgens kreeg hij een aantal mooie prototypes te zien waarin stil wordt gestaan bij praktijkgericht onderzoek: hoe fundamentele kennis wordt toegepast en teruggebracht in de maatschappij. Het project Wearable Breathing Trainer, waarin samengewerkt wordt met de UT (TechMed Center) en ROC van Twente, liet zien hoe dat met medisch textiel is gedaan. In het Circulair Textiel Lab, waar de Twentse textielindustrie op een innovatieve manier nieuw leven is ingeblazen, sprak hij met (student)onderzoekers over de Regiodeal Circulair Textiel Twente
Afsluitend had de minister bij Saxion een ‘Spreek je uit sessie’ met studenten van Saxion en de UT over onder meer studentenwelzijn en studiesucces, de regionale arbeidsmarkt en andere onderwerpen die studenten zelf in mogen brengen.

Universiteit Twente: veiligheid en digitalisering en High Tech for a Sustainable Future

In een tijd waar het dreigingsrisico door geopolitieke conflicten enorm is opgelopen, ging de minister bij het bezoek aan de UT in gesprek over de laatste technologische ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid. Zo sprak hij met initiatiefnemers van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, waar met verschillende partners kennis wordt ontwikkeld en gedeeld om te zorgen voor goed opgeleide professionals met het oog op het digitaal veiliger maken van Nederland.  

Verder kreeg hij een beeld van het publiek-private samenwerkingsverband Twente University Centre for Cybersecurity Research (TUCCR), waarin de UT en een aantal industrie- en kennispartners werken aan talent, innovatie en kennisontwikkeling in het cybersecurity domein. TUCCR richt zich op het versterken van de veiligheid en digitale onafhankelijkheid van onze samenleving door onderzoek naar de beveiligingsuitdagingen uit de daadwerkelijke praktijk.

Tot slot stond het 4TU programma High Tech for a Sustainable Future met als onderdeel Resilience Engineering en het daaraan verbonden DeSIRE op het programma. Wetenschappers deelden hun ervaringen met het werken in een soort multidisciplinair mini-sectorplan met een focus op team science. Multidisciplinariteit is van toenemend belang in de wetenschap en zo ook voor Resilience Engineering, waarbij oplossingen voor complexe sociaal-technische milieusystemen worden ontworpen. Het multidisciplinair en multi-institutioneel programma Designing Systems for Informed Resilience Engineering (DeSIRE) is een belangrijke showcase dat de verbinding legt tussen universiteiten, bedrijven en de overheid en zich richt op toepassingen in o.a. stedelijke omgevingen, water, agro- voedingssector, vervoersnetwerken, energie en cyber.