Mensen in Twente zijn gelukkiger dan inwoners van de rest van Nederland

PERSBERICHT | Enschede, 28 oktober 2022

In Twente zijn we gelukkig. Dat bleek gisteravond tijdens de onthulling van de uitkomsten van het onderzoek naar het geluk van Twente. Met een score van een 7,1 zijn de Tukkers gelukkig. Sterker nog, dit cijfer is significant hoger dan elders in ons land.

In Twente werken overheid, ondernemers en onderwijs samen aan het versterken van de economie. Niet alleen met als doel om steeds meer geld en goed te vergaren, maar vooral om van Twente een regio te maken waar het goed wonen, werken en leven is voor iedereen. “Dat einddoel noemen we het Bruto Twents Geluk”, zegt Twente Board directeur Victor-Jan Leurs. “Geluk wordt voor een belangrijk deel bepaald door de verbondenheid met anderen. Samen ben je altijd sterker. Dat bewijzen we hier in Twente al eeuwen. Geluk is waar het om gaat in het leven. Gelukkige mensen stimuleren de economische groei. En als we ieder mens daarin een beetje helpen groeien, groeien we ook als regio en worden we aantrekkelijker voor (internationale) bedrijven en talent.”

Twente onderzoek jaarlijks het geluk van de Tukkers

Om daadwerkelijk te kunnen werken aan het vergroten van het Bruto Twents Geluk, moet je eerst weten hoe gelukkig de Tukkers op dit moment zijn. Daarom heeft Twente Board het huidige Bruto Twents Geluk van Twente vertaald in cijfers. Hiervoor werd samengewerkt met RaboResearch, die de Brede Welvaart in alle regio’s van Nederland onderzoekt. De elf dimensies die voor dit onderzoek worden gebruikt zijn onderwijs, werk, inkomen, milieu, veiligheid, woontevredenheid, subjectief welzijn, maatschappelijke betrokkenheid, gezondheid, sociale contacten en de balans tussen werk en privé. Naast een overall cijfer voor de regio, is er per gemeente een rapport opgesteld, met daarin de uitkomsten van elke dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd moet worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald en de uitkomsten daarvan vormen het kompas van onze strategie.” 

Uitkomsten

De brede welvaart of Bruto Twents Geluk zoals die door de inwoners van Twente wordt ervaren, is met een 7,1 relatief hoog en significant hoger dan elders in het land. De verschillen tussen de gemeenten zijn groot, met een zeer hoge brede welvaart in Tubbergen en een lagere welvaart in de drie grootste steden samen. Toch hebben de inwoners van Enschede, Hengelo en Almelo gezamenlijk nog altijd een hogere brede welvaart of Bruto Twents Geluk dan gemiddeld in Nederland. Ondanks het totale hoge eindcijfer voor het Bruto Twents Geluk, zijn er in Twente twee aandachtspunten. Ten eerste de scores op de afzonderlijke dimensies. Die zijn zeer hoog voor veiligheid en huisvesting, maar laag op de dimensies maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling. Ook scoort Twente op de dimensie werk-privébalans -als enige dimensie- lager dan landelijk. Dit zijn dus de dimensies die aandacht verdienen. Tot slot valt op dat de brede welvaart, het Bruto Twents Geluk, in Twente tussen 2021 en 2022 niet lijkt te zijn gedaald, terwijl die in Nederland als geheel met een procentpunt afnam.

Omarmd

Het Bruto Twents Geluk wordt omarmd door het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De term wordt inmiddels niet alleen steeds vaker genoemd, maar ook toegepast. En dat is ook precies wat de Twente Board graag wil. “Het is ons doel om alle organisaties, gemeenten en ondernemers in Twente bewust te maken van wat echt belangrijk is in het leven en hun bedrijfsstrategie, visie of beleid daarop toespitsen”, zegt hij. 

Meer weten over Bruto Twents Geluk?

Ga naar Samenwerken aan het Bruto Twents Geluk (Twente.com).

 


Einde persbericht

Erna Ekkelkamp, Senior Communicatieadviseur
T: 06 54 72 6565