Twente Board investeert 600.000 euro in versterking ChipTech Twente

Tim Tiek aangetrokken als general manager

PERSBERICHT | 24 februari 2023

Met een investering van 600.000 euro door de Twente Board kan het chiptechnologiecluster ChipTech Twente verder bouwen aan de ambities die het afgelopen jaar zijn opgesteld. Het geld is bedoeld voor een programmateam dat de ambities gaat realiseren. Tim Tiek, met ruime ervaring in de semicon-industrie, is aangetrokken als general manager. Samen met een programmamanager, circa 50 chiptech-bedrijven en diverse kennisinstellingen en partnerorganisaties, heeft hij als doel om de chiptech-waardeketen in Twente te versterken, een onderzoeksprogramma naar nieuwe heterogene chipsystemen op te zetten en een toekomstvisie te ontwikkelen voor een foundry waarin deze systemen geproduceerd kunnen worden.

Het ChipTech Twente cluster is vlak voor de zomer in 2022 opgericht door een consortium van Twentse partners. De grote chiptekorten wereldwijd, de geopolitieke onzekerheid rondom de grootste chipproducent in Taiwan en de roep om technisch geschoold talent werden ook gevoeld in Twente. Juist in Twente, want de vakgroep Integrated Circuit Design van Prof.Dr.Ir. Bram Nauta aan de Universiteit Twente en de Saxion-opleiding Elektrotechniek leverde de afgelopen 25 jaar een sterk mkb-cluster van chip design-bedrijven op. Maar ook breder in de waardeketen is de unieke positie van Twente in de wereldwijde chipproductie merkbaar. Het levert de regio veel banen op, zeker ook in combinatie met nieuwe technologieën als fotonica, quantum en microfluïdica. Nu Europa de afhankelijkheid van Azië en de VS in balans wil brengen door te investeren in de eigen chipwaardeketen en het opleiden van talent, hebben de Twentse partners zich verenigd binnen ChipTech Twente. Naast het versterken van de eigen regionale positie, werkt het ook samen met regio’s als Brainport, Nijmegen en Delft om samen op te trekken richting Europa. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een gezamenlijke nationale actieagenda voor chip design.

1.000 professionals nodig binnen 5 jaar

Victor-Jan Leurs, directeur Twente Board: “De unieke positie die Twente als hotspot voor chip design wereldwijd inneemt is bijzonder. Je kunt haast geen elektronisch apparaat openbreken of er zit wel een stukje chip in die is ontworpen in Twente. Vanuit de Twente Board vinden wij het van groot belang om dat waar Twente wereldwijd om herkend en erkend wordt, verder te versterken met een bijdrage van 600.000 euro. Daarmee krijgt het cluster de tijd om met een professioneel team voor te sorteren op bijvoorbeeld Europese onderzoekprojecten en kunnen we georganiseerd optrekken in de nationale en internationale lobby. Wij verwachten dat met deze investering de regio economisch verder versterkt wordt en tevens banen gaat opleveren. De bedrijven in het cluster hebben nu al aangegeven dat er binnen 5 jaar circa 1.000 professionals nodig zijn.”

Industriegestuurde strategie

Tim Tiek: “Twente heeft enorme potentie. We hebben een unieke positie als het gaat om kennis van chiptechnologie, en we hebben nu miljoenen op de plank liggen om dit uit te bouwen. De versterking van chipdesign, chiptesten, equipment, productiecapaciteit en talent is van groot strategisch belang voor de korte en lange termijn voor Twente, Nederland en Europa. We gaan deze kansen verzilveren met een sterk georganiseerd cluster dat synergie gaat behalen voor de gehele keten. Er zit gelukkig al een enorme energie bij de bedrijven en alle andere betrokkenen, we gaan dit samen doen. En dat moet ook, want we hebben onszelf de opdracht gegeven om een industriegestuurde strategie op te stellen. Dat betekent dat we met de bedrijven intensief aan de slag gaan om R&D roadmaps te optimaliseren, in nauwe samenwerking met de kennisinstellingen Universiteit Twente, Saxion en ROC van Twente. We investeren daarnaast in het behouden en aantrekken van talent, bedrijven en bedrijvigheid, en we versterken de gehele keten door samen te werken aan nieuwe onderzoeksprogramma’s.”

“Nergens ter wereld is er zo’n sterk verbonden semiconductor ecosysteem als in Nederland, en daar kunnen we nog veel meer waarde uit halen. Dat maakt ons niet alleen zelfstandiger, maar het heeft ook een enorme impact op de lokale economie. De geplande investeringen, het verbreden van onze waardeketen en nog betere samenwerking zullen leiden tot een toename in verdienvermogen, waarmee verdere organische groei wordt versneld. Groei die echt nodig is om Nederland en Europa te versterken op het strategische onderwerp van chiptechnologie (EU Chips Act). Daar waar Eindhoven wereldwijd bekend is van vele semiconductor equipment toppers, zoals ASML, is Twente juist sterk in chip design, fotonica, nanotechnologie, quantum en microfluïdica. De aanwezigheid van hoogwaardige kennis over deze nieuwste technologieën geeft ons op het wereldtoneel een unieke positie. Maar die voorsprong moeten we wel behouden, uitbouwen en omzetten in commercieel succes, anders gaan we deze positie in rap tempo verliezen. We gaan nu voorsorteren op de chips van de toekomst. Als het ergens kan om bovengenoemde technologieën samen te voegen tot nieuwe producten en systemen, dan kan het hier”, aldus Tiek.

Meer informatie over de ambitielijnen: chiptechtwente.com.

Over Tim Tiek

Met het aantrekken van Tim Tiek haalt ChipTech Twente een ervaren general manager in huis. Hij heeft een sterke track record in onder meer (design) engineerging, business development en heeft diverse leidinggevende posities binnen de hightech en semiconductor-industrie. Hij heeft diverse posities bekleed bij bedrijven als Ericsson Eurolabs, Sensata Technologies en Bruco IC. Daarnaast is hij board member bij Holland Semiconductors en HighTech NL, betrokken bij startup Brilliance en is hij management consultant bij H2 Equity Partners. Zijn ruime ervaring en brede internationale netwerk zet hij nu in om samen met de partners binnen ChipTech Twente en nationale clusters de positie van Twente en Nederland verder te versterken.