Bedrijfsleven Twente verenigt zich officieel in Ondernemend Twente

Ondernemend Twente, bestaande uit de ondernemersnetwerken die een Twente brede oriëntatie hebben, is donderdag 29 oktober officieel een juridische entiteit geworden. De gezamenlijke netwerken worden vanaf nu vertegenwoordigd door stichting Ondernemend Twente. Een groot gevoel van trots overheerst bij Regina Nieuwmeijer. Nieuwmeijer stond in 2017 aan de wieg van deze unieke samenwerking en is enthousiast over het formaliseren van de bestaande samenwerking in de stichting Ondernemend Twente.

 

In het kort

  • Ondernemend Twente is een samenwerking van 24 netwerkorganisaties en is sinds 29 oktober officieel een juridische entiteit geworden.
  • De stichting vertegenwoordigt de Twentse ondernemers in de Twente Board en denkt actief mee over de economische visie en koers voor Twente.

Global Goal

global goal icon
Ondernemend Twente in de Twente Board

Naast de intrinsieke motivatie van alle partijen om samen te werken in de stichting, vertegenwoordigen zij dé stem van het bedrijfsleven in de Twente Board. Tevens is de stichting de partij die vanuit het bedrijfsleven in de toekomst de ondernemers in de Twente Board zal afvaardigen. Samen met Regina Nieuwmeijer zijn op dit moment Hans Kroeze, ADG Dienstengroep, en Dennis Schipper, Demcon, lid van de Twente Board.

 

De Twente Board heeft haar strategisch plan 2020 – 2025 klaar. Ondernemend Twente heeft meegedacht aan de visie en de koers voor Twente; de ontwikkeling van Twente tot een toonaangevende groene technologische topregio. Het strategisch plan heeft als doel om op de lange termijn het verdienvermogen van Twente te behouden en te versterken. “Ik ben er trots op dat we duidelijke keuzes hebben gemaakt en dat we een koers hebben bepaald die op groot draagvlak van ondernemers kan rekenen”, vertelt Nieuwmeijer. “Een belangrijk thema in het strategisch plan is innovatie en ondernemerschap. Vernieuwende ondernemers en werkgelegenheid scheppende bedrijven zijn cruciaal voor de duurzame economische ontwikkeling van Twente. Het is essentieel dat het hele MKB in Twente zich herkent in de beweging van vernieuwing en innovatie. Ik vind het belangrijk dat zo veel mogelijk ondernemers gehoord worden, dat ze hun ideeën kunnen laten horen en mee mogen praten. Dit zal er toe leiden, dat ze allemaal hun steentje bijdragen aan de toekomst van Twente.”

De waarde van Ondernemend Twente

Talent is van groot belang voor de toekomstbestendigheid van Twente. Het aantrekken en behouden van talent staat hoog op de agenda van ondernemers in Twente. Betaalbare koopwoningen zijn een extra prikkel voor talent om voor Twente te kiezen en maakt Twente hét woonalternatief voor de Randstad. Ook pleiten ondernemers met klem voor een snellere verbinding tussen Amsterdam en Berlijn, via Twente. En met succes: onlangs werd bekend dat de meest kansrijke versnellingsvariant voor de middellange termijn, vanaf circa 2024, een versnelling van een half uur op de huidige route via Hengelo betreft. “We blijven ons voor Twente verder inzetten voor nog betere en snellere verbindingen in de toekomst, zowel richting Randstad als richting Duitsland”, aldus Nieuwmeijer.

 

Twente is een echte technologie regio. In Twente ontstaan door de kennis van technologie slimme oplossingen voor wereldwijde vraagstukken. Ideeën worden hier ontwikkeld en getest om vervolgens succesvol te worden geëxploiteerd door ondernemers uit Twente. Veel ondernemers werken nauw samen met kennisinstellingen. Mede hierdoor heeft Twente  wereldwijd unieke posities opgebouwd in de sleuteltechnologieën van de toekomst. De regio loopt voorop in slimme materialen, robotica, fotonica, artificiële intelligentie en medische technologie. Deze sleuteltechnologieën staan aan de basis van de ontwikkeling van innovaties en nieuwe producten door bedrijven en bieden kansen voor de toekomst van Twente.

Organisatiestructuur Ondernemend Twente

De samenwerking van 24 netwerkorganisaties heeft een lange voorgeschiedenis. Door de formalisering is de samenwerking van netwerkorganisaties in Ondernemend Twente veel krachtiger verankerd. Twente telt al decennialang een groot aantal netwerken waarin ondernemers elkaar ontmoeten en zich veelal op thematische gronden verenigen. Mede daarom zijn een aantal jaar geleden de netwerkorganisaties IKT (Industriële Kring Twente), waar Nieuwmeijer voorzitter van is, VNO-NCW Twente, MKB Twente en WTC Twente gaan samenwerken onder de naam Ondernemend Twente. Inmiddels zijn veel meer partijen aangesloten en bestaat de samenwerking uit 24 Twentse netwerkorganisaties. Naast het representeren van de ondernemers in Twente en de bijdrage aan het economisch beleid van Twente, worden onderlinge programma’s en evenementen waar mogelijk in gezamenlijkheid afgestemd.

 

Advisory board
Naast de 24 Twentse netwerkorganisaties is ook Platform Ondernemend Twente onderdeel geworden van de stichting. De 18 enthousiaste platformleden fungeren sinds enkele jaren als ‘stem van de ondernemer’ voor de ontwikkeling van een krachtig economisch beleid in Twente. Met de oprichting van de stichting gaat dit platform fungeren als de advisory board van Ondernemend Twente. Daarnaast is een tweetal MKB-ondernemersadviseurs actief binnen Ondernemend Twente. Nieuwmeijer is samen met Hans ter Steege, CEO van Ter Steege Holding, vanaf de uitrol door de grote netwerken kartrekker geweest.

 

Bestuur
Het bestuur van de stichting Ondernemend Twente bestaat uit zeven leden, zijnde drie voorzitters van de ondernemersnetwerken IKT, VNO-NCW en MKB Twente, respectievelijk Regina Nieuwmeijer, Michel ten Hag, Albert van Winden en drie leden uit de Advisory Board Hans ter Steege, René Venendaal (BTG Biomass Technology Group) en Bob Vos (Switch) en voorzitter André Pluimers (Bolk).

 

Datum: 24 november 2020 |

Bron tekst: Twente Board |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #Twente Board