Familiebedrijven zien kansen voor de toekomst

Nederland verkeert in onzekere tijden. Hoewel de economie van het slot is, is het voor veel mkb’ers en zzp’ers afwachten hoe hun bedrijf uit de crisis komt. Dit geldt ook voor familiebedrijven. Ruim zeventig procent van alle Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf. Staat de toekomst van het familiebedrijf op het spel? Kunnen familiebedrijven hun medewerkers behouden? En wat is de impact op de familieverhoudingen? We spreken hierover met Lucien Perizonius, voorzitter van de Verenigde Maakindustrie Oost (VMO).

In het kort

  • Door de coronacrisis verkeert Nederland in onzekere tijden. Het is voor veel mkb’ers, zzp’ers, maar ook familiebedrijven afwachten hoe hun bedrijf uit de crisis komt. 
  • Juist bij familiebedrijven zag Lucien Perizonius, voorzitter van de VMO, veel ondernemerschap. De coronacrisis zorgde voor een extra duwtje in de rug voor familiebedrijven om zich op korte termijn bezig te houden met innovatie en opvolgingsscenario’s.
  • In het programma Family Next kunnen Overijsselse familiebedrijven ondersteuning krijgen op drie thema's: digitalisering, duurzaamheid en bedrijfsopvolging.

Global Goal

global goal icon
Onzekerheid wegnemen

De VMO vertegenwoordigt maakbedrijven in Oost-Nederland die openstaan voor verbinding, samenwerking en het leggen van nieuwe contacten. “Dit doen wij door onze bedrijven te begeleiden, samenwerkingen tot stand te brengen, bijeenkomsten te organiseren en trainingen te geven. Kortom; creating synergies is waar het om draait.”, vertelt Perizonius. De coronacrisis brengt voor veel bedrijven onzekerheid met zich mee; veel ondernemers zijn hard geraakt door het effect van alle maatregelen op de economie. Daarom zocht de VMO in coronatijd extra veel contact met bedrijven. “We constateerden dat bedrijven behoefte hebben aan een luisterend oor en een hart onder de riem. Daarvoor konden ze terecht bij VMO. Ook hebben we veel expertise in huis waardoor we tips en adviezen kunnen geven over bijvoorbeeld het arsenaal aan steunmaatregelingen. We zien dat veel bedrijven tegen dezelfde problemen aanlopen en oplossingen verzinnen. Wij zorgen ervoor dat andere bedrijven deze kennis en informatie snel en makkelijk kunnen vergaren, zodat van elkaar geleerd kan worden.”, aldus Perizonius

Het ene bedrijf is het andere niet

Veel bedrijven worden door de coronacrisis geraakt, maar hoe men vervolgens handelt is niet voor elk bedrijf gelijk. De ene ondernemer laat zich opslokken door onzekerheid, terwijl de ander de schouders eronder zet. Perizonius ziet dat veel familiebedrijven in Oost-Nederland kansen zien. Hij daagt bedrijven dan ook uit om creatief te zijn en met nieuwe oplossingen waarde te leveren. De maakindustrie is best traditioneel, conservatief en behouden. Perizonius stimuleert bedrijven om te blijven denken in kansen. “Er bestaat een imago dat familiebedrijven niet innovatief zouden zijn. Echter, zie ik dat veel bedrijven in coronatijd doorgedraaid hebben ondanks de grote onzekerheid. Ze zagen kansen die ze voor de crisis niet zagen. Ik zie heel veel ondernemerschap, júist bij familiebedrijven. De coronacrisis zorgt voor een extra duwtje in de rug voor familiebedrijven om zich op korte termijn bezig te houden met innovatie en opvolgingsscenario’s.”

De kracht van familiebedrijven

Een aantal factoren onderscheiden familiebedrijven van andere bedrijven. Zo hebben familiebedrijven van oudsher de lange termijn voor ogen. “Deze langetermijnvisie van familiebedrijven zorgt ervoor dat zij de crisis goed weten te doorstaan”, vertelt Perizonius. Ook overlappen de familiebanden de verhoudingen in het bedrijf en is het aantal eigenaren beperkt. “Eigenaren van familiebedrijven hebben daardoor een sterke band met personeel en nemen minder snel afscheid van werknemers, ook uit loyaliteit. Ik zie ook een verschuiving optreden in familiebedrijven; de eerste generatie is beschermend ten opzichte van de omgeving en de bedrijfsprocessen. De nieuwe generatie stapt daar makkelijker overheen en ziet de voordelen in van het leren van elkaars processen. Dit geeft de familiebedrijven een impuls doordat jong en oud elkaar hierin stimuleert. De combinatie tussen de traditionele manier van werken van de oude generatie en de nieuwe, digitale manier van werken van de jonge generatie, maakt dat familiebedrijven succesvol zijn.”

Family next: extra inzet op familiebedrijven

Er is extra inzet om familiebedrijven in Overijssel ‘klaar te maken voor de toekomst’. Dit geld komt via de zogenoemde MKB Deal Family Next. Doelstelling van Family Next is om familiebedrijven te stimuleren tot vernieuwing en in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid, digitalisering en robotisering. Ook bedrijfsopvolging is een belangrijk thema. Familiebedrijven kunnen begeleiding en ondersteuning ontvangen van een coach en deelnemen aan Leren van Elkaar kringen. Daarnaast kunnen zij een aanmoedigingsvoucher aanvragen als steun voor de uitvoering. Meer informatie? Neem contact op met Gerrit Arendshorst via: GJ.Arendshorst@overijssel.nl of kijk op de website.

Datum: 4 september 2020 |

Bron tekst: VMO |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #Twente Board