Regio Deal Twente

 

Wat is een Regio Deal?

Elke regio is uniek en kent haar eigen kansen en uitdagingen. Daarom wil het Rijk gebruik maken van de kennis, kunde en plannen van de mensen in de regio zelf. Rijk en regio maken over deze plannen afspraken in de Regio Deals.

 

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. Regio’s investeren zelf ook.

 

De Regio Deals bestaan uit verschillende tranches. In Twente werken we op dit moment aan de uitvoering van de Regio Deal Twente als onderdeel van de tweede tranche (2019), die sterk gericht is op economische ontwikkeling van de regio, vanuit techniek, innovatie en het aantrekken en behouden van talent.

 

Om nog meer impact te kunnen maken in de regio, heeft Twente Board een aanvraag ingediend voor de vierde tranche. Op 17 februari 2023 kwam het goede nieuws dat deze aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van maximaal 25 miljoen. Als dit jaar deze nieuwe Regio Deal wordt gesloten met het Rijk, lopen er dus twee Regio Deals in Twente.

 

Samenwerking tussen regionale partijen

De aanvraag voor de Regio Deal is gedaan door Twente Board met steun van de provincie Overijssel.

 

Bij de totstandkoming van de aanvraag zijn vele regionale organisaties betrokken. Via de Twente Board geven de 14 Twentse gemeenten, Stichting Ondernemend Twente, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en ROC van Twente hun commitment. Daarnaast zijn Twentse Koers, de arbeidsmarktregio Twente, Novel-T, Oost NL, VNO-NCW, Waterschap Vechtstromen, EUREGIO en IHK Nord Westfalen betrokken.

 

Regio Deal 2023: drie centrale opgaven

De nieuwe aanvraag is gebaseerd op onderdelen uit de regionale investeringsagenda, de Agenda voor Twente 2023 - 2027 en op basis van een analyse waar de brede welvaart in Twente, ons Bruto Twents Geluk, onder druk staat. In de nieuwe Regio Deal 2023 staan drie grote opgaven centraal:

 

  • Druk op het regionale bedrijfsleven: we streven naar het verduurzamen van de energievoorziening op bedrijfslocaties en het toekomstbestendig houden van het (mkb) bedrijfsleven op gebied van digitalisering en verduurzaming bedrijfsvoering.
  • Al het beschikbare talent is nodig: de regio streeft naar het vergroten van de instroom van het aantal technische studenten en het zo goed mogelijk gebruik maken van het beschikbare arbeidspotentieel in de regio.  
  • Toegankelijkheid van de zorg: doel is het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg voor inwoners en het verbeteren van de samenwerking in de zorgketen uitgaande van het concept Positieve Gezondheid. Hierbij staan preventie, vroeg-signalering/diagnostiek, innovaties bij mensen thuis, zorg op afstand en scholing van zorgpersoneel centraal. 

 

Uitwerking in convenant en projecten

Regio en Rijk werken de komende maanden aan een convenant waarin staat waar het geld voor ingezet gaat worden. Parallel hieraan, gaan we werken aan een regeling om de financiële middelen vanuit de Regio Deal in de regio weg te kunnen zetten. Naar verwachting gaat deze regeling rond oktober 2023 open waarna partijen aanvragen kunnen indienen die aansluiten op de programma's beschreven in de Regio Deal.