Regio Deal Twente

Wat is een Regio Deal?

De Rijksoverheid wil de woon-, werk-, en leefomgeving van de regio’s in Nederland versterken, bijvoorbeeld door het organiseren van betere scholing, opleiding en meer werk voor de inwoners. Elke regio is uniek en kent haar eigen kansen en uitdagingen. Daarom wil het Rijk gebruik maken van de kennis en kunde van de mensen in de regio zelf.  Rijk en regio maken over deze plannen afspraken in de Regio Deals. Het Rijk investeert in totaal € 950 miljoen voor de maatregelen. De regio’s verdubbelen dat bedrag. Er zijn veertien Regio Deals in Nederland, waarvan Twente er één is.

 

Samenwerking tussen regionale partijen

De aanvraag voor de Regio Deal wordt gedaan door Twente Board. Bij de inhoud van de aanvraag worden tal van andere regionale partijen betrokken, waaronder  VNO-NCW Twente, Platform Ondernemend Twente, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, Industry Board, Stichting Novel-T, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, ROC van Twente, Provincie Overijssel en Regio Twente

 

Programma met vier richtlijnen 

Bij de aanvraag werden kansrijke, regionale projecten benoemd met een positief effect op maatschappelijke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van de arbeidsmarktkrapte of de opgave om regionaal te verduurzamen. Maar ook uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg en landbouw vragen de komende jaren veel kennisinvesteringen. We werken bovendien steeds vaker samen over de grens. Maar ook dit kost veel geld en inspanning.  

 

Versterking Twentse economie 

Het Rijk erkende de opgaven en zag potentie in de door Twente genoemde oplossingen. Dat leverde de regio voor de periode 2019 - 2022 maar liefst €163,4 miljoen op voor de versterking van de Twentse economie. Daarvan komt €120 miljoen uit de regio zelf, van provincie, gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het Rijk doet daar een bedrag bij van €43,4 miljoen. Voor de Regio Deal Twente is een bedrag van €30 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van regionale knelpunten. Nog eens €13,4 miljoen komt daar bij voor de ontwikkeling van de geïntegreerde fotonica. Dit is een bijdrage uit de Regio Deal Brainport Eindhoven. Hiermee kunnen veel kansen benut worden. 

 

Samenwerken 

Na toezegging van het Rijk werd hard samengewerkt aan de uitwerking van de Regio Deal tot een concreet programma, waarin staat waar het geld voor gebruikt wordt. Meer dan tachtig partijen van binnen en buiten de regio werken samen aan projecten en pilots om Twente sterker en welvarender te maken. Nu en in de toekomst.