Regio Deal Twente

In Twente zijn we goed in slimme dingen bedenken en maken. Innovatief ondernemerschap wordt hier omarmd. De Twentse maakindustrie, met baanbrekende hightechbedrijven, biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven en sociale innovatie op veel terreinen. Denk aan de agrarische sector, zorg, energie en mobiliteit. 

 

Oplossingen uit Twente 

De maatschappij vraagt continu om oplossingen uit Twente. En onze technologie versterkt de innovatieve ontwikkeling van een duurzaam Nederland. Bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in Twente bundelen de krachten voor de economie van de toekomst. Wil deze regio verder groeien en haar kracht optimaal inzetten voor de ontwikkeling van Nederland, dan moet dat samen met het Rijk. 

 

Programma met vier richtlijnen 

De Regio Deal is hét bewijs dat een nauwe samenwerking tussen verschillende partijen positief bijdraagt aan de ontwikkeling van Twente. Binnen dit programma werden kansrijke, regionale projecten benoemd met een positief effect op maatschappelijke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van de arbeidsmarktkrapte of de opgave om regionaal te verduurzamen. Maar ook uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg en landbouw vragen de komende jaren veel kennisinvesteringen. We werken bovendien steeds vaker samen over de grens. Maar ook dit kost veel geld en inspanning.  

 

Versterking Twentse economie 

Het Rijk erkende de opgaven en zag er bovendien potentie in. Maar liefst €163,4 miljoen is de komende drie jaar beschikbaar ter versterking van de Twentse economie. Daarvan komt €120 miljoen uit de regio zelf, van provincie, gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het Rijk doet daar een bedrag bij van €43,4 miljoen. Voor de Regio Deal Twente is een bedrag van €30 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van regionale knelpunten. Nog eens €13,4 miljoen komt daar bij voor de ontwikkeling van de geïntegreerde fotonica. Dit is een bijdrage uit de Regio Deal Brainport Eindhoven. Hiermee kunnen veel kansen benut worden. 

 

Samenwerken 

Na toezegging van het Rijk werd hard samengewerkt aan de uitwerking van de Regio Deal tot een concreet programma, waarin staat waar het geld voor gebruikt wordt. Meer dan tachtig partijen van binnen en buiten de regio werken samen aan projecten en pilots om Twente sterker en welvarender te maken. Nu en in de toekomst.