Strategische lobby in triple helix verband

Tot 2021 is de Twentse lobby richting Den Haag en Brussel succesvol aangestuurd vanuit de overheidstak Regio Twente. De lobby-inzet werd ambtelijk en bestuurlijk vastgesteld en gecoördineerd met de provincie Overijssel. Waar nodig en nuttig, werd samengewerkt met het bedrijfsleven en/of met onderwijsinstellingen. 


Sinds 2021 is de ontvlechting van Regio Twente een feit en is de Twente Board verantwoordelijk voor de economische agenda van Twente. Sindsdien wordt de Twentse lobby bepaald door de drie O’s: onderwijs, overheid en ondernemers. Gezamenlijk, passend bij het strategiedocument van de Twente Board.


Scherpe keuzes
Een goede lobbystrategie van deze 3O-gestuurde organisatie voor sociaaleconomische structuurversterking vereist een duidelijke agenda en focus, actieve participatie in relevante netwerken en samenwerking. Dit vergt scherpe keuzes voor de lobby-inzet, zowel inhoudelijk als strategisch. Want alleen als we elkaars kennis en kunde optimaal inzetten en benutten, kunnen we gezamenlijk successen gaan boeken, zowel in als buiten Twente. En kan Twente nog meer betekenen voor de Nederlandse kenniseconomie. De Regio Deal die Twente heeft afgesloten met het Rijk toont de meerwaarde aan van investeringen in regionale regionale ecosystemen. Twente scoort steevast hoog op Brede Welvaart, maar om die koppositie te behouden zijn goede verbindingen, financiering van innovatie en doorgaande leerlijnen van groot belang. 

Een terugblik op wat er al gedaan is

Nu de Twentse lobby wordt bepaald door de drie O's gezamenlijk, vermelden we onze ‘highlights’ in de lobby in de verantwoordingsrapportage van de Twente Board, en niet meer in een afzonderlijk lobbyjaarverslag.


Benieuw welke stappen we het afgelopen jaar hebben gezet? Bekijk de terugblik!

Neem contact op met team lobby
call to action ros

Hans Verbeek

Senior Public Affairs-adviseur Twente Board in Den Haag
M: h.verbeek@twenteboard.nl 
T: +31(0)6-20227964

call to action ros

Jasper Kerkwijk

Senior Adviseur Public Affairs
M: J.kerkwijk@twenteboard.nl
T: +31(0)6-15050268