Als Twente Board willen wede komende jaren het verschil maken door de introductie van het Bruto Twents Geluk. Het verhogen van het Bruto Twents Geluk staat dan ook centraal in onze strategie. Als kompas gebruiken we de indicatoren van de brede welvaart.  

 

Het strategieplan van de Twente Board gaat uit van een integrale benadering waarbij we inzetten op een toekomstbestendige economie, met een prettig klimaat voor wonen, werken, leren en leven. Op die manier willen wij bijdragen aan het geluk van iedere inwoner in Twente.  

Hoe wij dat gaan doen, vind je in onze strategische agenda.