Als Twente Board dragen we bij aan het Bruto Twents Geluk door te signaleren, aan te jagen, te verbinden, uit te dagen, te faciliteren en ook te investeren in projecten die gericht zijn op inkomen, baanzekerheid en persoonlijke ontwikkeling van inwoners en ondernemers in Twente.
 

Onze focus ligt daarbij op programma's en projecten die een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve technologieën en het aantrekken en behouden van talent. De projecten zijn divers en variëren van digitaliseringsvraagstukken in de maakindustrie tot versterking van het MKB. Van circulaire economie tot innovatie in medische technieken. Daarnaast vragen de tekorten op de arbeidsmarkt om een oplossing voor talentbehoud en -ontwikkeling. Het gaat daarbij niet alleen om de opstartfase. We vinden het ook belangrijk dat de projecten waarin wij investeren zich ontwikkelen tot duurzame en toekomstbestendige oplossingen.
 

Deze voortgangsrapportage is een online magazine dat we tweemaal per jaar updaten. In mei 2023 deden we dat met filmpjes en voorbeelden. In november 2023 zijn alleen de cijfers bijgewerkt.
 

In deze nieuwe update van mei 2024 vindt u op elke projectpagina een persoonlijk verhaal waarin zichtbaar wordt wat het project precies inhoudt en waar het aan bijdraagt. Daarnaast kunt u nog eens de filmpjes bekijken en de verhalen doorlezen die al eerder gemaakt zijn. Uiteraard vindt u ook van ieder project de actuele feiten en cijfers.
 

We hebben ook een hoofdstuk opgenomen over onze lobby-agenda, met een mooi overzicht van alle belangrijke momenten en besluiten in het afgelopen jaar.