De Agenda voor Twente is de gezamenlijke investeringsagenda van de overheid, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in Twente. Samen maken we ons sterk voor sterke economie, voldoende werkgelegenheid én voldoende talenten om alle vacatures in te vullen. Maar ook voor slimme technologie, duurzaamheid, schone energie, een goede bereikbaarheid en een mooie woon-, werk- en leefomgeving. Alles wat jou ook aangaat. Daar werken we nu aan vanuit de Agenda voor Twente 2018 – 2022 en voor de toekomst ligt er een nieuw voorstel voor de periode 2023 – 2027.


Samenwerken aan het Bruto Twents Geluk
Gelukkige mensen presteren beter, zowel in hun werk als in hun sociale leven. Daarom willen we vanuit de Agenda voor Twente 2023 - 2027 samen werken aan het vergroten van het Bruto Twents Geluk. Dit doen we door te investeren in een economie die draait om brede welvaart. Een economie waarin ondernemerschap geen waarde onttrekt, maar waarde creëert: waarde voor mens, natuur en maatschappij. In Twente draait de economie van de toekomst niet alleen om financiële groei, de Twentse economie draait ook om welzijnsbloei.


Sterk Twents bedrijfsleven voorop 
De Agenda voor Twente focust op de lange termijn opgaven van Twente. Vanuit de evaluatie van de huidige agenda brengen we meer focus aan voor de komende periode. Het versterken van het brede Twentse bedrijfsleven staat centraal. Daarvoor is het aantrekken, opleiden en behouden talent van alle niveaus hard nodig. Dit talent wil wonen en werken in een prettige regio, die goed bereikbaar is. De agenda richt zich op drie maatschappelijke opgaven: een slimme toekomstbestendige energievoorziening, transformatie naar een duurzame en circulaire economie en innovatieve gezondheidszorg. Op deze thema's leggen we de verbinding tussen kansen die het bedrijfsleven ziet en de sterke kennisposities van Twente.  


Proces van aanvragen  
Heb je een idee of projectvoorstel die past bij de uitgangspunten van de Agenda voor Twente? Neem dan contact op met Twente Board Development. Samen kijken we hoe het idee of voorstel bijdraagt en/of er vergelijkbare initiatieven spelen in de regio. Dat doen we aan de hand van een ecosysteemanalyse. Twente Board Development gebruikt de KRACHT-criteria om een projectaanvraag te beoordelen. Het commitment vanuit bedrijfsleven op projecten, wordt als een belangrijk criterium gezien. Dat heeft een directe relatie met de toekomstbestendigheid van projecten.

Is jouw idee klaar voor een projectaanvraag? Vul het volledige projectvoorstel in en verzendt dit naar project@twenteboard.nl. Na beoordeling door Twente Board Development, besluit Twente Board uiteindelijk om wel of niet te investeren in het project.