Investeren in Twente

Twente Board heeft twee belangrijke investeringsprogramma’s die naast elkaar draaien. De Regio Deal en de Agenda voor Twente. Met deze programma’s wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtige regio met volop potentie. De Agenda voor Twente is het fundament, de Regio Deal is de versneller. 

 

Door de gerichte investeringen dragen we bij aan de economische ontwikkeling van Twente. Dit is niet alleen financieel, maar ook voor de brede welvaart. Hierbij gaat het om inkomen en arbeid, maar ook om gezondheid en welzijn. Samen bouwen we aan de toekomst van Twente.

Voortgangsrapportage Investeren in Twente

Werken aan een groene technologische topregio, waar de mensen die er wonen en leven zich gelukkig voelen. Dat doet Twente Board door samen met ondernemers, onderwijs en overheid bij te dragen aan projecten op het gebied van innovatieve technologieën en het aantrekken en behouden van talent. In het rapport ‘Investeren in Twente’ is te lezen wat deze projecten nu daadwerkelijk opleveren voor Twente.

Voortgangsrapportage Investeren in Twente

Lees hier onze voortgangsrapportage