Samenwerken aan Bruto Twents Geluk!

De wereldwijde economie, en daarmee ook de Twentse, verandert. Geopolitieke-en demografische ontwikkelingen, verstedelijking, technologische ontwikkelingen en klimaatverandering komen in een rap tempo op ons af. Hierdoor staan we voor grote transitieopgaven die we samen moeten oplossen. In Twente hebben we bewezen dat we door de sterke samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers in staat zijn om die oplossingen te realiseren en tijdig in te spelen op de veranderingen.  


Als Twente Board willen wede komende jaren het verschil maken door de introductie van het Bruto Twents Geluk. Het verhogen van het Bruto Twents Geluk staat dan ook centraal in onze strategie. Als kompas gebruiken we de indicatoren van de brede welvaart.  

 

Het strategieplan van de Twente Board gaat uit van een integrale benadering waarbij we inzetten op een toekomstbestendige economie, met een prettig klimaat voor wonen, werken, leren en leven. Op die manier willen wij bijdragen aan het geluk van iedere inwoner in Twente.  

 

Hoe wij dat gaan doen, vind je in onze strategische agenda. n