Groene technologische topregio van Nederland

In Twente werken we samen aan oplossingen voor werelduitdagingen. Hier laten we laten dagelijks zien dat we in staat zijn om vernieuwende uitkomsten te bieden voor een betere wereld. Oplossingen voor werelduitdagingen zijn nodig om te werken aan onze toekomst.


Earth is calling… en Twente heeft antwoorden! De toekomst van 2030 begint nu. Samen maken we het verschil. In Twente werken bedrijven, kennisinstellingen, overheid en burgers dagelijks samen aan werelduitdagingen op het gebied van gezondheid, circulariteit, watermanagement, klimaatsveranderingen, voedselvraagstukken en de energietransitie.