Project indienen

Jouw idee als project?

Welkom, dan is dit de pagina die u zoekt.

Vind het overzicht met alle informatie over het indienen van een project via onderstaande button.

Gaat het om een aanvraag die (ook) past binnen de Regio Deal? Dan zit er een extra stap in het proces van aanvraag tot finish. Omdat het bij de Regio Deal gaat om geld van de Rijksoverheid. 

*De Regio Deal 2023-2027 voorziet in 3 thema’s. In samenwerking met vertegenwoordigers vanuit Ondernemers, Overheid en Onderwijs zijn deze thema's ‘toegankelijkheid van de zorg’, ‘al het beschikbare talent is nodig’ en ‘druk op het regionale bedrijfsleven’ verder uitgewerkt. Deze gezamenlijke uitwerking in programmacontouren zorgt er voor dat 3 O breed de thema’s goed zijn doorleefd. Er is inzichtelijk gemaakt wat er nodig is en dat geeft ons gezamenlijk richting.   De uitwerking van deze thema’s vormt geen juridisch kader voor het beoordelen van projecten. Voor de beoordeling door Twente Board van projectvoorstellen zijn KRACHT-criteria en het convenant met het Rijk bepalend. Als u een goed idee of voorstel heeft dat bijdraagt aan de opgaven in de Regio Deal, dan gaan de medewerkers van Twente Board Development graag met u in gesprek. Neem dan contact op via project@twenteboard.nl of met een van de programmamanagers.  

Strategisch plan

Samenwerken aan Bruto Twents Geluk in een groene technologische topregio. Dat is het doel waaraan we met onze projecten willen bijdragen. Meer informatie over het strategisch plan van Twente Board leest u via onderstaande button.  

Neem contact op met de programma- of projectmanagers

Linda van Asselt

Programmamanager Talent
M: l.vanasselt@twenteboard.nl
T: +31(0)6-10966077

Charles Nijssen

Programmamanager Techniek & Innovatie
M: c.nijssen@twenteboard.nl
T: +31(0)6-31917384

 

 

Marijke Schipper

Programma developer
M: m.schipper@twenteboard.nl
T: +31(0)6-30993493

 

Sjoerd Jansen

Programma developer
M: s.jansen@twenteboard.nl
T: +31(0)6-55399068

 

Koen Olde Hanter

Programma developer

M: k.oldehanter@twenteboard.nl

T: +31(0)6-31146947

Mirjam Klasens

Progamma coördinator

M: m.klasens@twenteboard.nl

T: +31(0)6-11727736