Twente Board

Samenwerken zit de Twentenaren in het bloed. Sinds jaar en dag wordt er in Twente samengewerkt binnen allerlei dwarsverbanden op een breed scala van onderwerpen. Voor wat betreft de sociaaleconomische opgaven van de regio hebben de 14 Twentse gemeenten, ondernemers, onderwijs en overheid op 7 juli 2021 besloten om de samenwerking te formaliseren in de Twente Board. 


Vanuit de Overheid, het Onderwijs en Ondernemers nemen per geleding drie vertegenwoordigers met stemrecht zitting in de Twente Board. Daarnaast zijn er een kwaliteitszetel met stemrecht die altijd wordt ingevuld door de gemeente Enschede en een advieszetel voor de Provincie Overijssel. De Twente Board wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

Rollen

Twente Board vervult verschillende rollen om haar strategie succesvol uit te voeren: 

  • Signaleren: urgentie en kansen benoemen met onderbouwing van feiten en cijfers 
  • Aanjagen: partijen prikkelen, plannen vormen en projecten in beeld krijgen
  • Verbinden: samenwerking tussen partijen en of regio’s organiseren en stimuleren 
  • Uitdagen: partijen uitdagen om oplossingen te zoeken voor vraagstukken 
  • Faciliteren: partijen faciliteren en ondersteunen bij planontwikkelingen financiering 
  • Investeren: financiële bijdragen verlenen om relevante projecten mogelijk te maken