Regio Deal kernteamleden - Elise Hol

Elise Hol, manager Twentse Koers over het Programma ‘Toegankelijkheid van de zorg’, is vanaf dag 1 betrokken bij de nieuwe Regio Deal. “Door de vergrijzing en het forse arbeidsmarkttekort staat de toegankelijkheid van de zorg onder druk”, stelt ze. “Er is een radicale andere aanpak nodig om iedereen van goede zorg te kunnen blijven voorzien.”

global goal icon

global goal icon

Om dat te bereiken is het volgens Elise essentieel dat professionals in de zorg, zorgverzekeraars, onderwijs, overheid, bouwondernemingen, woningbouwcorporaties en inwoners nauw samenwerken. “Het is een enorme zoektocht”, zegt ze. “Als dat makkelijk was, dan hadden we het al lang gedaan. Maar we vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie en door netwerken samen te brengen kunnen we versnellen en intensiveren. Daarom is het ook zo mooi dat de samenwerking er nu al is, ook met de ministeries in Den Haag. We willen experimenteren en werken met pilots, die een bijdrage leveren aan de grote transformatie voor de hele regio. Van preventie tot aan intensieve zorg en van plattelandsgemeenten tot aan grote steden. Wat we leren op kleine schaal in Twente, kan straks ingezet worden voor heel Nederland”.

 

Dit programma bestaat uit 2 onderdelen: Langer thuis wonen & Preventie en aanpak chronische ziektebeelden.

 

“Om mensen langer thuis te kunnen laten wonen, willen we de zelfredzaamheid van ouderen versterken door ze meer gebruik te laten maken van hun eigen netwerk”, legt ze uit. “Hierin willen we inwoners ondersteunen. We kijken ook hoe de inzet van technologie hierbij kan helpen en we ontwikkelen nieuwe woonvormen. Daarbij gaat het niet alleen om de stenen, maar ook om de zachte kant. Hoe regelen we de zorg? Hoe richten we woningen slim in? Hoe kunnen we gebruikmaken van technologie?”

 

Daarnaast is het de bedoeling om scholing te ontwikkelen. Niet alleen voor de zorgprofessional, maar ook voor de inwoners. “We merken een hoge mate van inwonerbetrokkenheid. Mensen willen graag meedenken en dat moet ook, om hulpmiddelen en technologie succesvol in de praktijk te kunnen brengen”, zegt Elise.

 

Een andere aanpak betekent ook dat we anders gaan werken en taken verschuiven, dat andere professionals ingezet moeten worden en ook de financiering gaat veranderen. “Deze transformatie is best spannend. Ook inwoners gaan merken dat het anders gaat. Daarom is samenwerking en goede afspraken tussen alle partijen ook zo ontzettend belangrijk. We moeten elkaar vasthouden, om de zorg beschikbaar te houden voor iedereen die dat nodig heeft”.

 

Deze samenwerking en verbinding tussen partijen is ook keihard nodig bij de preventie en aanpak van chronische ziektebeelden. 52% van de Twentse inwoners heeft een chronische aandoening. “Om dat naar beneden te brengen is het nodig dat we cijfers over deze aandoeningen beter gaan begrijpen. We hebben een duurzame data-infrastructuur nodig, die de samenwerking met en rondom de patiënt in de zorgketen beter mogelijk en ook efficiënter maakt. Welke factoren bepalen de behoefte aan een bepaalde behandeling en hoe kunnen we laagdrempelig de juiste zorg bieden?”

 

Veel chronische ziekten zijn leefstijl gerelateerd. “Voorkomen is beter dan behandelen, dus is er binnen dit programma ook aandacht voor leefstijl en preventie. Maar preventie financieel rendabel maken is complex”, weet Elise.

 

Deze Regio Deal heeft een looptijd van 4 jaar. Bovengenoemde ontwikkelingen zijn echter bewegingen die volgens Elise wel 10 tot 20 jaar gaan kosten. “We moeten het aandurven om stappen te zetten en te veranderen. Over 4 jaar hoop ik dat het aantal ouderen dat langer thuis kan wonen hoger en hun gezondheid sterker is geworden en dat arbeidsmarkt in de zorg stabiel blijft. Op de lange termijn hoop ik dat iedereen die zorg nodig heeft, dat ook kan ontvangen”.