Regio Deal kernteamleden - Albert van Winden

Albert van Winden zet zich graag in voor Twente. Als voorzitter van MKB Twente weet hij wat er leeft en speelt binnen het midden- en kleinbedrijf in Twente en brengt die kennis namens de Twentse ondernemers in binnen het programma Talent van de Regio Deal.

global goal icon

global goal icon

De Regio Deal biedt veel kansen voor het Twentse bedrijfsleven, toch staat dit volgens Albert bij het grote gros van de ondernemers nog niet duidelijk op het netvlies. “Ondernemers zijn vooral druk met het runnen van hun bedrijven. Zij zijn zich bewust van de uitdagingen van de toekomst, waardoor het steeds moeilijker wordt om voldoende medewerkers te vinden en te houden. Maar anders dan bij de overheid, is het voor de ondernemerssector nog niet zo gebruikelijk om in groepsverband na te denken over de toekomst, daar met elkaar oplossingen voor te bedenken en daarvoor een aanvraag in de dienen voor een bijdrage uit de Regio Deal. Samen met Twente Board probeer ik het bedrijfsleven zoveel mogelijk te laten weten wat de Regio Deal inhoudt en wat we daarmee kunnen bieden voor de ondernemers.”

 

Het programma Al het talent is nodig richt zich op:

  • beïnvloeden van de school-profiel- en studiekeuzes richting techniek en onderwijs;
  • het benutten van ongekend talent met de focus op deeltijders en statushouders.

 

Inspiratie

Onlangs reisde Albert op uitnodiging van de provincie Overijssel samen met een diverse groep mensen werkzaam in de sectoren arbeidsmarkt en onderwijs naar Denemarken en Zweden om te leren van de manier waarop daar door onderwijs en bedrijfsleven samen wordt gewerkt aan het versterken van de economie. “Dat heeft me enorm geïnspireerd”, vertelt hij. “De onderwijsinstellingen daar zien zowel de studenten als bedrijven als klant en werken samen aan wat er nodig is om de economie in de regio welvarend te houden. Zo maakten ze bijvoorbeeld inzichtelijk hoeveel ingenieurs en monteurs er in de komende jaren nodig zijn om de duurzaamheidsopgave te vervullen. Vervolgens gaan onderwijsinstellingen aan de slag om daarvoor passend onderwijs in te richten en zoveel mogelijk studenten te werven. Op die manier zouden we hier in Twente ook veel meer moeten samenwerken. Met de manier waarop we samen met de Regio Deal aan de slag zijn, hebben we daarmee een hele mooie start gemaakt.”

 

Techniek en innovatie

Dat basisscholen techniek en innovatie steeds meer onderdeel maken van het leerprogramma, is daarvan volgens Albert een mooi voorbeeld. “Techniek is de toekomst. Er zijn niet alleen denkers nodig, maar ook doeners. Er zijn al veel projecten waarbij studenten al vroeg in hun opleiding in contact komen met het Twentse bedrijfsleven om praktijkervaring op te doen. Deze initiatieven willen we verder uitbouwen, ondersteunen, aan elkaar verbinden en waar nodig aanvullen met een nog sterkere koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven”.

 

Maar we kunnen meer doen.” Voor de toekomst denkt hij aan initiatieven om deeltijders en statushouders meer te laten werken, omdat we hen keihard nodig hebben om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. De Beroepentuin, die in verschillende steden succesvol is uitgevoerd, is een mooi voorbeeld. “Dit is een showroom met voorbeelden uit de praktijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te inspireren. Ze kunnen daarbij een opleiding volgen op het gebied waarin zij interesse hebben. Bedrijven kunnen materialen en stages leveren voor die tuin. We willen ook kennis ophalen uit Duitsland. Daar zijn veel bedrijven die ook scholing aanbieden.”

 

Volgens Albert is de Regio Deal geslaagd als de programmalijnen die daarvoor zijn opgesteld gerealiseerd kunnen worden. “Dan hebben we een vaste en duurzame basis.”