Twente Board op de bres voor studenten uit Oekraïne

Twente Board gaat aan de slag om de ruim 250 studenten afkomstig uit Oekraine en Rusland die door de oorlog in hun land niet of nauwelijks meer contact hebben met hun ouders, familie en vrienden te helpen. Naast angst en bezorgdheid, dreigt voor deze groep ook financiele onzekerheid. “Als regio gaan we deze groep jonge talenten zoveel mogelijk helpen”, laat directeur Victor Jan Leurs weten.

 

 

global goal icon

global goal icon
Spoedoverleg

Het initiatief om de internationale community in Twente te ondersteunen in deze moeilijke tijd kwam van Saxion. “De oorlog in Oekraïne maakt veel indruk, op iedereen”, zegt Saxion voorzitter Anka Mulder. “Het is een verschrikkelijke en onvoorstelbare situatie. Saxion biedt natuurlijk zelf steun, zowel emotioneel als praktisch, maar ik denk dat als we onze regionale kracht bundelen, we een nog belangrijker verschil kunnen maken voor deze studenten. Ik ben dan ook ontzettend blij met de positieve reactie van onze partners in de Twente Board!”

 

Tijdens een spoedoverleg tussen de Twenteboardleden, werden al snel de contouren van het hulpprogramma geschetst. Saxion en de UT gaven aan direct hulp te kunnen bieden aan studenten of medewerkers afkomstig uit de Oekraine en uit Rusland. Want ook deze laatste groep wordt door de situatie getroffen. “De UT beschikt over een noodfonds en het Universiteitsfonds heeft ook hiervoor een noodfonds ingericht”, vertelt UT voorzitter Vinod Subramaniam. “Vanuit dit fonds kunnen we helpen als onze Oekrainse en Russische studenten in financiële nood komen. Daarnaast kunnen medewerkers en studenten terecht bij de organisatie om hun verhaal te doen en om daar waar nodig begeleid te worden.”

 

Vanuit Twente Board wordt gekeken op welke manieren enige zekerheid geboden kan worden voor de langere termijn. “Binnen Twente Board werken we nauw samen met ondernemers, onderwijs en overheid in Twente. Eén van onze belangrijkste doelen is het aantrekken en behouden van (internationaal)  talent in onze regio”, zegt Victor Jan Leurs. “Toen vanuit Saxion en UT de vraag om hulp voor deze studenten kwam, hoefden we als Twente Board dan ook geen moment na te denken. Natuurlijk gaan we alles in het werk stellen om hen te helpen. Er loopt op dit moment al een project in het talentprogramma waarin buitenlandse studenten worden gekoppeld aan Twentse bedrijven voor (bij)banen, stages en afstudeerprojecten. Dit programma gaan we intensiveren samen met Novel-T, Saxion, UT én Ondernemend Twente. De ondernemers in de Twente Board hebben ondertussen via Ondernemend Twente laten weten dat zij een groot aandeel van deze bijbanen voor deze studenten gaan regelen. Daarnaast hebben we ook te maken met studenten die binnen nu en enkele maanden afstuderen. Zij kunnen op dit moment niet terugkeren naar hun eigen land. Hier willen we ook gezamenlijke passende oplossingen voor vinden. Daar gaan we voor!”