Forse tijdswinst mogelijk voor treinverbinding Randstad-Zwolle-Twente-Münster

De treinverbinding tussen de Randstad, Zwolle en Twente kan met zeker een half uur worden verkort. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel. Dit is niet alleen gunstig voor de treinverbinding tussen de Randstad en Twente, maar ook voor de grensoverschrijdende spoorverbinding Zwolle-Twente-Münster. Tijdens een bijeenkomst in Den Haag op donderdag 30 september pleitten de provincie Overijssel, Regio Zwolle, Twente Board, het Nederlands-Duitse samenwerkingsverband Euregio en het Duitse NWL (Nahverkehr Westfalen-Lippe) voor actie. Gezamenlijk roepen zij de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet met klem op om deze spoorverbinding tussen Zwolle, Twente en Münster de komende jaren als prioriteit aan te merken. Zo wordt een snelle opwaardering van deze belangrijke binnenlandse en grensoverschrijdende spoorverbinding mogelijk. 

global goal icon

global goal icon

In het kort

  • Tijdens een ontbijtbijeenkomst in Den Haag roepen de provincie Overijssel, Twente Board, Regio Zwolle en de EUREGIO de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet op om de spoorverbinding tussen Zwolle, Twente en Münster de komende jaren als prioriteit aan te merken.
  • Zo wordt een snelle opwaardering van deze belangrijke binnenlandse en grensoverschrijdende spoorverbinding mogelijk.

Global Goal

global goal icon
Betere grensoverschrijdende verbinding

Uit een quick scan onder leiding van Royal HaskoningDHV blijkt dat door aanpassingen aan het spoor tussen Zwolle en Twente veel reistijdwinst behaald kan worden. De investeringen op het spoor die hiervoor nodig zijn (ongeveer 3,5 miljard euro) betreffen onder meer de verdubbeling en de versnelling van de nu nog grotendeels enkelsporige spoorverbinding,  de aanpak van het spoorknelpunt bij Wierden en aanpassingen van stations.

 

Met deze aanpassingen worden de grensoverschrijdende treinverbindingen verbeterd. Tussen Münster en Enschede reizen dagelijks meer dan 10.000 forenzen, studenten en toeristen met de trein. Uit een verkenning binnen het project EuregioRail blijkt dat met een eerste investering van €100 miljoen op relatief korte termijn de treindiensten naar Münster en Dortmund kunnen worden verduurzaamd en doorgekoppeld. Om dit te bereiken vragen de partijen om steun van de regering bij de opname van de verbinding Zwolle-Enschede-Münster in het Europese Comprehensive Network van de Trans-European Networks (TEN-T). Dit is een belangrijke voorwaarde voor Europese financiering.

De investeringen kunnen op termijn ook ten goede komen van een extra snelle trein naar Berlijn, bovenop de huidige verbinding. De treinreis tussen Amsterdam en Berlijn wordt zo, inclusief de maatregelen die al op deze verbinding worden genomen, met anderhalf uur verkort tot minder dan vijf uur. Dat sluit aan bij een lang gekoesterde wens van Nederland, Duitsland en Brussel.

“Enkelspoor is onbegrijpelijk”

Om de oproep tot steun en investeringen kracht bij te zetten pleitten de provincie Overijssel, Regio Zwolle, Twente Board, Euregio en NWL gezamenlijk tijdens een bijeenkomst met Kamerleden voor een snelle aanpak. Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel reageert verheugd op de resultaten van de quick scan: 'Hiermee wordt zwart-op-wit aangetoond dat snellere treinverbindingen tussen de Randstad en Oost-Nederland tegen redelijke investeringen mogelijk zijn. Ook leveren die veel rendement op in termen van milieuwinst, economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en kennisuitwisseling. In onze ogen is het onbegrijpelijk en achterhaald dat de spoorverbinding tussen de twee economische topregio's in onze provincie, Regio Zwolle en Twente, nog altijd enkelsporig is. Dat moet snel worden aangepakt. Dat is een kwestie van nationaal belang. Het spoor in Nederland moet echt beter worden benut.'