Twente maakt zich sterk voor studentenhuisvesting

Landelijk is er een groot tekort aan studentenwoningen, zo ook in Twente. Het ontdekken, aantrekken en behouden van talent is een belangrijke pijler voor de Twente Board. Daarom zijn diverse partijen, onder regie van de Twente Board, hard bezig om oplossingen te vinden voor het tekort aan studentenhuisvesting. Het gaat om oplossingen voor zowel de korte als de lange termijn. Eén van de oplossingsrichtingen die wordt onderzocht, is het plaatsen van tijdelijke woonunits op het UT-terrein.

In het kort

  • Op dit moment is er een landelijk tekort aan studentenwoningen, ook in Twente.
  • Het ontdekken, aantrekken en behouden van talent zijn belangrijke pijlers voor de Twente Board.
  • Daarom heeft de Twente Board regie genomen op het huisvestingprobleem van studenten en zijn diverse betrokken partijen hard bezig om oplossingen te vinden, voor de korte en lange termijn.

Global Goal

global goal icon

Eerder deze maand werd duidelijk dat er in de aanloop naar het nieuwe collegejaar een flink tekort aan studentenwoningen in Twente is. Studenten die op zoek zijn naar een kamer ondervinden dat het dit jaar extra moeilijk is om een kamer te vinden. In het bijzonder voor internationale studenten is dat een urgent probleem, omdat zij volledig zijn aangewezen op het direct kunnen betrekken van een studentenwoning. Diverse factoren spelen in een rol in het ontstaan van het tekort, dat dit jaar fors is door een flinke stijging in het aantal aanmeldingen van nieuwe studenten. Het probleem doet zich niet alleen in de regio voor, maar speelt landelijk.

Constructief overleg

Woensdag 25 augustus hebben Twente Board, Universiteit Twente, Saxion, Gemeente Enschede en woningbouwcorporaties constructief overleg gevoerd waarin diverse lijnen zijn uitgezet. Vanuit de mogelijkheden die zij hebben werken zij mee aan het vinden van passende oplossingen.

 

Victor-Jan Leurs, directeur Twente Board: “Het is belangrijk en tegelijkertijd mooi om te zien hoe Twente zich verenigt om de woningnood van onze studenten op te lossen. Het toont het verantwoordelijkheidsgevoel en de kracht van onze Twentse organisaties én van onze inwoners.”

 

Gemeente Enschede coördineert de aanpak van dit huisvestingsvraagstuk. Wethouder Jeroen Diepemaat: “Ik ben blij met de voortvarendheid waarmee we nu gezamenlijk dit vraagstuk aanpakken. We willen graag talent naar onze stad halen en dan moeten we natuurlijk ook samen zorgen dat onze studenten goede huisvesting krijgen.”

 

De Universiteit Twente is blij met de regionale steun: “We zien dat de berichten over het tekort ontzettend veel hebben los gemaakt. Het is verschrikkelijk om studenten niet te kunnen ontvangen zoals we dat allen graag zouden willen en het is fijn dat deze samenwerking nu op gang komt. Voor het welzijn van studenten is het ontzettend belangrijk dat ze een goede start met een studie maken, daar hoort ook een fijne thuisplek in de regio bij”, aldus Mirjam Bult, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente.

Tijdelijke en structurele oplossingen

De betrokken partijen verwachten binnen enkele weken een oplossing rond te hebben voor de eerste groep studenten die nu nog geen kamer heeft. Daarnaast blijven partijen zoeken naar structurele oplossingen voor het verwelkomen van nieuwe studenten in Twente.

 

Veel particulieren hebben zich reeds gemeld dat zij hun steentje willen bijdragen door een kamer tijdelijk aan te bieden. Ze kunnen dat doen bijvoorbeeld door hun aanbod via social media kenbaar te maken of gebruik te maken van bemiddelingssites. Ook studentenvereniging ESN Twente heeft een Housing Matchmaking Service opgezet.

Datum: 27 augustus 2021 |

Bron tekst: Universiteit Twente |