Benut de kracht van Twente voor het oplossen van vraagstukken Nederland

Het vandaag gepresenteerde regeerakkoord van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en de CU biedt volop kansen voor Twente. Tegelijkertijd wordt de kracht van Oost-Nederland nog onvoldoende benut. Dat stelt Twente Board als reactie op het coalitie-akkoord. Twente Board kan zich in grote lijnen vinden in de analyses van de grote opgaven waarvoor het nieuwe kabinet zich gesteld ziet. Het is een goede aanzet, maar van de innovatieve oplossingen die Twente aan Nederland en de wereld biedt wordt onvoldoende gebruik gemaakt.

In het kort

  • Het regeerakkoord Rutte-4 is vandaag gepresenteerd
  • In het regeerakkoord is aandacht voor de thema's waarvoor Twente Board in haar lobby aandacht heeft gevraagd
  • Tegelijkertijd kan van de innovatieve oplossingen die Twente aan Nederland en de wereld biedt nog meer gebruik gemaakt worden!

Global Goal

global goal icon

De samenleving verandert snel. Wereldwijde uitdagingen vragen om lokale oplossingen. Er is steeds meer vraag naar technologieën waarbij de mens centraal staat. “In Nederland is er maar één regio waar dit vanzelfsprekend is. In Twente wordt technologie menselijk, dienend en begrijpelijk waardoor je er echt iets aan hebt. Bijvoorbeeld in de gezondheidzorg, waar robots de zorg ontzorgen. Of zoals we intensief werk maken van de energietransitie, waarbij we waterstof als de volgende stap zien. Hier, in Twente, maken we van vervuild water drinkwater. Gelukkig is er Twente!” stelt Victor-Jan Leurs, directeur van de Twente Board. “Nergens is de verbinding tussen wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij zo vanzelfsprekend als in Twente. Daarom snappen we hier goed dat innovatie niet alleen in een laboratorium plaatsvindt. Wij omarmen andere, nieuwe ideeën en geven ze de ruimte én de mogelijkheden om uit te groeien tot producten of diensten die bijdragen aan de samenleving, milieu én economie. Dit draagt bij aan ons Bruto Twents Geluk.”

Bereikbaarheid van heel Nederland

In Twente is alles dichtbij, kennis, talent, natuur en cultuur. We willen verbonden zijn met economische kernen zoals Zwolle en Münster. Juist in Twente is volop ruimte voor woningbouw, mits die gepaard gaat met investeringen in goede verbindingen. Door mobiliteit en de grote woonopgave van Nederland in samenhang te zien, hoeft de groei zich niet te concentreren in de Randstad en is verdere spreiding mogelijk. Twente Board doet daarom met klem een dringende oproep voor investeringen in de grensoverschrijdende spoorverbinding Zwolle-Twente-Münster, zodat er kortere reistijden komen met de Randstad en Duitsland. 

Slimme Twentse uitkomsten voor werelduitdagingen

“Wij hebben de informateurs er eerder al veelvuldig op gewezen dat Twente beschikt over specifieke kennis en kunde. Twente is de regio van denken, bedenken en doen. Samenwerken zit in onze genen. Daarom ontstaan hier nieuwe verbindingen, nieuwe oplossingen voor vraagstukken die elders onbeantwoord blijven, vertelt Leurs. Twente is sterk in Artificial Intelligence, Robotica, Fotonica, Nanotechnologie en Smart Materials. Met onze technologieën wordt een bijdrage geleverd aan digitalisering in de (maak)industrie, de energietransitie en aan het verbeteren van de wereldwijde gezondheid.

Talent

Twente Board is positief over de aandacht die het nieuwe kabinet geeft aan Leven Lang Ontwikkelen. Wij zien grote kansen in het aangekondigde Fonds voor onderzoek en wetenschap, de intensivering van de kennis- en innovatiepijlers in het Groeifonds en de versterking van de innovatieve ecosytemen. De Twente Board is verheugd over de €60 miljard die wordt gereserveerd voor twee fondsen voor transities op het gebied van klimaat, energie en stikstof. 

 

Het kabinet investeert €700 miljoen structureel in vervolgopleidingen en onderzoek, waarmee onder andere de beroepsopleidingen voor de energietransitie worden versterkt en de vaste voet in het hoger onderwijs wordt vergroot. Hoewel we dit een goede eerste stap vinden, is dit bedrag onvoldoende om tegemoet te komen aan de achterstanden uit het verleden. 

 

Twente Board juicht het toe dat het kabinet verder gaat met de Regio Deals. Zoals gebleken in de vorige rondes worden daarmee de economische kansen van de regio's flink versterkt. We zijn ook positief over het voornemen van het kabinet om in wet- en regelgeving rekening te houden met de eigen positie van de grensregio's.  
 

Gelukkig is er Twente!

Kijk dus naar Twente, zie het belang van de samenwerking tussen de regio’s in Nederland en kijk daarbij óók over de grens naar Duitsland. Als grensregio ziet Twente grote kansen voor grensoverschrijdende samenwerking bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt, energie-opwekking, batterijtechnologie en waterstof. Twente Board roept het nieuwe kabinet daarom nogmaals met klem op meer aandacht te besteden aan de kracht van de grensregio’s, en in het bijzonder naar Twente.

Gelukkig is er Twente!

Datum: 14 december 2021 |

Bron tekst: Twente Board |

Lees meer over #Twente Board