Een boost voor creativiteit

Creatieve broedplaatsen hebben een aantrekkingskracht op talenten en ondernemers en zijn daarmee de katalysator voor de ontwikkeling van een interessant vestigingsklimaat van de regio. Daarom worden er de komende jaren tien creatieve broedplaatsen in Twente opgericht of doorontwikkeld om talent voor Twente te behouden en aan te trekken. Per 1 september gaat hiervoor de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente van start, die gefinancierd wordt vanuit de Regio Deal Twente. Maar wat is een creatieve broedplaats eigenlijk? En hoe kunnen Twentse creatieven die plannen hebben voor de opstart of versterking van een creatieve broedplaats dit kenbaar maken? Mirjam Berning, beleidsadviseur Cultuur bij de gemeente Enschede, legt het uit.

In het kort

  • Creatieve broedplaatsen hebben een aantrekkingskracht op talenten en ondernemers en zijn daarmee de katalysator voor de ontwikkeling van een interessant vestigingsklimaat van de regio.
  • Daarom worden er de komende jaren tien creatieve broedplaatsen in Twente opgericht of doorontwikkeld om talent voor Twente te behouden en aan te trekken. Per 1 september gaat hiervoor de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente van start.

Global Goal

global goal icon
De aantrekkingskracht van een creatieve broedplaats

Op steeds meer plekken in Nederland poppen ze op: creatieve broedplaatsen. Ook Twente zet zich in om deze creatieve broedplaatsen op te richten of door te ontwikkelen. En volgens Mirjam Berning, beleidsadviseur bij de gemeente Enschede is dit hard nodig. “Twente heeft zich ontwikkeld tot één van de meest innovatieve regio’s van Nederland, maar toch verlaten teveel getalenteerde studenten Twente nadat ze afgestudeerd zijn. Jonge makers, die hier net zijn opgeleid, willen we hier houden en een uitdagend leven bieden", aldus Mirjam Berning.

 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat na de studie andere regio's dan Twente voor het talent lonken. “Het culturele aanbod in onze regio wordt als uitgebreid ervaren, maar ook als tamelijk traditioneel en behoudend”, vertelt Berning. “Vooral studenten en jonge professionals zoeken hun vertier graag ook buiten de gebaande paden. En juist deze doelgroepen willen we zo graag in de regio houden.”

 

Jonge talenten zijn gebaat bij een omgeving die spannend, nieuw en verrassend is. In steden zoals Amsterdam, Eindhoven en Nijmegen wordt het ene na het andere verlaten fabrieks- of bedrijfspand omgetoverd tot een creatieve broedplaats, waar talentvolle creatieven, ondernemers, kunstenaars, gamers en muzikanten samenwerken. Enschede kent al het Robsonpand dat creatieve ondernemers bij elkaar brengt. Maar niet alleen de steden profiteren van de creatieve broedplaatsen. “Met dit project wordt ook in de kerkdorpen creativiteit en innovatie aangewakkerd. De hele regio heeft baat bij een open en creatief klimaat. Het is van grote waarde voor het behouden en aantrekken van talent. Bovendien levert talent een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Twente als levendige, jonge, creatieve en dynamische regio.”

Regeling Creatieve Broedplaatsen Twente

Per 1 september gaat hiervoor de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente van start. Dankzij de middelen uit de Regio Deal Twente krijgen drie soorten broedplaatsen een impuls: woonkamers, bottom-up en top-down broedplaatsen. “Al met al wordt er niks uitgesloten, als er maar sprake is van een koppeling van technologie en creativiteit.”, aldus Berning.

Gevolgen door corona

Ook de cultuursector heeft het moeilijk gekregen door de coronasituatie. Toch ziet Mirjam Berning dit niet als risico voor de ontwikkeling van de creatieve broedplaatsen. “Door de crisis worden mensen en bedrijven juist heel creatief en inventief en krijgen ze ruimte om out-of-the-box te denken. Met dit project wordt deze ontwikkeling juist gestimuleerd en kunnen deze ideeën op een hoger niveau gebracht worden.”

Meer informatie?

Creatieven die in één van de veertien Twentse gemeenten een creatieve broedplaats willen versterken of concrete plannen hebben voor de opstart van een broedplaats, kunnen vanaf 1 september een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage, netwerkondersteuning en coaching. De regeling Creatieve Broedplaatsen Twente staat medio juni op www.creatievebroedplaatsentwente.nl. Hierin staat beschreven welke soorten broedplaatsen in aanmerking komen voor de regeling, wat de voorwaarden zijn en hoe er vanaf 1 september aangevraagd kan worden

 

Nu al ideeën bij een creatieve broedplaats of behoefte aan meer informatie? Hiervoor kunt u contact opnemen met aanjager creatieve broedplaatsen Collin Vaneker via collin@concordia.nl.

Datum: 10 juni 2020 |

Bron tekst: Twente Board |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #cultuur