Oost-Nederland en Münsterland versterken de economische banden

Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Twente Board en Oost NL tekenen intentieovereenkomst voor meer grensoverschrijdende samenwerking.

In het kort

  • Op 18 mei is de Memorandum of Understanding ondertekend door Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Twente Board en Oost NL
  • Dit is een intentieverklaring voor meer grensoverschrijdende samenwerking
  • Met als doel om de concurrentiekracht van de samenwerkende regio’s te versterken

Global Goal

global goal icon

De Memorandum of Understanding die op 18 mei ondertekend is, heeft als doel om de concurrentiekracht van de samenwerkende regio’s te versterken. De drie organisaties delen een gemeenschappelijke missie om de regionale economie en het bedrijfsleven te ondersteunen. De Duits-Nederlandse grens mag volgens de ondertekende partijen geen belemmering vormen voor de regionale bedrijvigheid. Daarom willen de organisaties intensiever met elkaar gaan samenwerken.

Het idee voor de intentieovereenkomst ontstond bij een bezoek van TwenteBoard voorzitter Wim Boomkamp en Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede aan verschillende partijen in Münster, waaronder de IHK. Als adviesorgaan voor de regionale economische structuur, met vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, is TwenteBoard een belangrijke partner voor de Noord-Westfaalse kamer van koophandel. Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Nederland, zet zich actief in bij grensoverschrijdende projecten in Münsterland en sluit daarom aan bij dit initiatief. De Euregio en de partnersteden Enschede en Münster ondersteunen deze intentieovereenkomst.

Sterker door samenwerking

Voor de euregionale economie en het bedrijfsleven is samenwerking over de landgrens nog niet vanzelfsprekend. Consortia voor grote projecten en bedrijfsnetwerken houden vaak op aan de grens. De drie organisaties willen daarom onder andere gezamenlijk evenementen en projecten ontwikkelen, en handelsmissies en uitwisselingen organiseren om de grensoverschrijdende handel te bevorderen. Daarnaast staat ook het onderzoeken van mogelijkheden om gezamenlijk externe financiering naar de regio te brengen op het programma.

 

Een mooi voorbeeld van een grensoverschrijdend initiatief de Digital Summit Euregio. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt georganiseerd door onder andere de IHK en Oost NL en brengt Duitse en Nederlandse bedrijven en onderzoekers op het gebied van IT en digitalisering bij elkaar.

Ondertekening

De ondertekening vond plaats op 18 mei bij de IHK in Münster onder strikte coronamaatregelen. De sessie is opgenomen en als video gepresenteerd tijdens de Digital Summit op 19 mei.

Datum: 18 mei 2021 |

Bron tekst: MünsterView/IHK Nord Westfalen |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #Twente Board