Gelukkig is Twente groen

Twente is van oudsher sterk in techniek en dankzij de florerende textiel- en staalindustrie heeft Twente haar sporen hierin ruimschoots verdiend. Maar ook in de alternatieve landbouw en duurzame energiesector zijn de afgelopen jaren nieuwe initiatieven gestart om bij te dragen aan een groene regio en duurzame wereld.

In het kort

  • Circulaire Economie is één van de vier focusgebieden van de Twente Board en stimuleert investeringen en innovaties op het gebied van bodemkwaliteit, voedselvoorziening, toepassing van dronetechnologie in de landbouw, energieopslag en warmte, inzameling van textiel en recycling van textiel.
  • Ondernemers, het onderwijs en de overheid werken samen en leveren een bijdrage aan een groene regio.

Global Goal

global goal icon
Impactportfolio Circulaire economie

Een toenemende vraag naar grondstoffen die steeds schaarser worden, stelt ons voor grote maatschappelijke opgaven. We moeten efficiënter met onze bronnen omgaan en zetten in op het duurzaam winnen en verwerken van grondstoffen. Maatschappelijke opgaven bieden ook kansen. Twente wil toonaangevend worden op het gebied van verduurzaming van de landbouw, door de ontwikkeling van technologie en kennis. Daarom focust de Twente Board zich de komende jaren op circulaire economie. Samen met bedrijven, onderwijs en overheden gaat de Board de uitdaging aan om te verduurzamen en in te spelen op benodigde veranderingen. Hiermee worden nieuwe kansen gecreëerd  en alleen dan blijft Twente een prettige en welvarende regio, waar we in goede gezondheid met een gezond leefmilieu kunnen wonen, werken en recreëren. Maak ook kennis met de andere impactportfolio’s van de Twente Board: digitalisering, innovatie in de zorg en sleuteltechnologieën.

Investeren in Twente

Het impactportfolio Circulaire Economie komt ook terug in de investeringsprogramma’s van de Twente Board. De Board stimuleert investeringen in diverse innovaties op het gebied van bodemkwaliteit, voedselvoorziening- en veiligheid, toepassing van dronetechnologie in de landbouw, energieopslag en warmte, inzameling van textiel en recycling van textiel.

Mineral Valley Twente is een mooi voorbeeld van een project uit de investeringsprogramma’s van de Twente Board. Dit jaar heeft Mineral Valley haar visie en missie vastgesteld. Deze visie sluit aan op de visie over kringlooplandbouw van minister Schouten. In 2030 moet een transitie hebben plaatsgevonden waar met een nieuw agrarisch verdienmodel uitvoering wordt gegeven aan de opgaven. Mineral Valley is goed op stoom. Inmiddels draaien ruim twintig proeftuinen waarin wordt gewerkt aan slimme oplossingen voor de realisatie van maatschappelijke opgaven en de transitie naar een duurzaam landelijk gebied in Twente. Eric Kleissen, directeur van Mineral Valley, vertelt erover. Lees zijn verhaal hier.

Twente levert bijdrage aan groene regio

Hogeschool Saxion, Bouwschool Twente en Stichting Pioneering zijn begonnen met de bouw van een Tiny SmartLab dat half april klaar moet zijn. Het Smart TinyLab is een lab speciaal voor systeemintegratie in de bouw. In het lab kunnen bouwpartners en bouwgerelateerde bedrijven hun producten in de praktijk ontwikkelen en doortesten, met als doel de systemen te combineren en het energieverbruik hiervan te verminderen. In het lab kunnen bedrijven samenwerken met studenten, onderzoekers en andere partners. Inmiddels zijn al zes Twentse bedrijven in het project gestapt. Alle bedrijven werken in hun eigen vakgebied aan innovatieve oplossingen. Door het Smart TinyLab gezamenlijk te gebruiken, wordt duidelijk hoe de verschillende systemen invloed hebben op elkaar. Maar ook wordt er onderzocht hoe de verschillende systemen met elkaar geïntegreerd kunnen worden, zodat het energieverbruik nog efficiënter omlaag kan. Meer weten? Lees het volledige artikel hier.

Daarnaast heerst een groot woningtekort in Nederland. In Oost-Nederland hebben we de ruimte om te bouwen en te wonen, maar ook om groen te blijven. Twentse bedrijven leveren een bijdrage aan het woningtekort. Plegt-Vos doet dit door middel van robotisering. Begin volgend jaar komen de eerste complete gevels uit de nieuwe fabriek die Plegt-Vos aan het bouwen is op bedrijvenpark Twente in Almelo. Mensenhanden komen er nog steeds aan te pas, maar dan voornamelijk om de robots op te dragen wat ze moeten doen: de fabriek is straks nagenoeg volledig gerobotiseerd. Plegt-Vos verwacht vanaf volgend jaar zo’n 1300 woningen te kunnen leveren met de nieuwe methode en dit op te schalen naar 2000 per jaar. Een aanzienlijke bijdrage dus vanuit Twente aan de oplossing van het huidige woningtekort. Meer lezen over deze innovatie? Lees hier het volledige artikel.

Talent

Ook talent uit Twente zet zich in voor een groene regio. Zo ontwikkelde Boike Damhuis tijdens zijn afstudeeropdracht bij Veha Plastics een irrigatiesysteem voor de landbouw, waarmee maar liefst 90% water bespaard kan worden: “Ik vind het een uitdaging om een oplossing te verzinnen voor maatschappelijke problemen. Zeker als daar techniek bij komt kijken. Nee, het is niet mogelijk om de droogte tegen te gaan, want dat houdt in dat je het hele klimaat moet veranderen. Maar we kunnen wel kijken naar hoe we op een goede en duurzame manier meer vocht kunnen geven aan de bodem.” Benieuwd naar het innovatieve systeem dat Boike heeft ontwikkeld? Lees het hele verhaal van Boike hier.

Gelukkig is Twente groen

Oplossingen uit Twente dragen bij aan maatschappelijke vraagstukken. Overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en ondernemers uit Twente werken samen aan een groene regio. Gelukkig is Twente groen!

Datum: 23 maart 2021 |

Bron tekst: Twente Board |

Auteur: Twente Board