Samen werken aan de gezondheid en het welzijn van de Twentse bevolking

In de afgelopen periode zijn er 30 Regio Deals gesloten tussen verschillende regio's en het Rijk. Op 30 plekken wordt gewerkt aan meer brede welvaart voor de inwoners, op een manier die past bij de desbetreffende regio. Regio Deal Twente  is één van deze deals en boekt resultaat, ook in coronatijd. Een voorbeeld van een resultaat uit de Regio Deal Twente is het TOPFIT Citizenlab, waar verschillende partijen samenwerken om de gezondheid en het welzijn van onze bevolking te verbeteren.

In het kort

  • De afgelopen periode zijn 30 Regio deals gesloten tussen de regio en het Rijk. Hier wordt gewerkt aan brede welvaart voor inwoners.
  • Het TOPFIT Citizenlab is een project uit Regio Deal Twente. In het project werken verschillende partijen samen om de gezondheid en het welzijn van onze bevolking te verbeteren.

Global Goal

global goal icon

Het TOPFIT Citizenlab is een werkplaats waar inwoners, onderzoekers en ontwikkelaars samen aan nieuwe hulpmiddelen en nieuwe aanpakken werken om gezondheid en geluk te bevorderen. Het project zorgt ervoor dat mensen in Twente langer gezond blijven. Hoe ze dat doen? Bekijk onderstaande video.

Proefprojecten

Op dit moment wordt onderzocht hoe een werkplaats als het TOPFIT Citizenlab het best kan worden ingericht, zodat deze eind 2022 gerealiseerd kan zijn. Wat is er voor nodig? Welke methodes gaan we gebruiken? Hoe zorgen we ervoor dat de samenwerking tussen onderzoekers en burgeronderzoekers optimaal is? Dat traject is nu in volle gang met als start een aantal proefprojecten. Bijvoorbeeld hoe we nieuwe technieken het beste kunnen toepassen bij diabetes. Of hoe we mantelzorgers het beste kunnen ondersteunen. Bij de ontwikkeling van het TOPFIT Citizenlab, en ook wanneer het TOPFIT Citizenlab straks daadwerkelijk gaat draaien, wordt gewerkt volgens de pricipes van 'citizen science'. Klinkt mooi, maar wat betekent dat? Citizen science, ook wel burgerwetenschap genoemd, is een aanpak waarbij wetenschappers en niet-wetenschappers op gelijkwaardige wijze samen onderzoeken en ontwikkelen, met respect voor elkaars belangen en expertise. Het TOPFIT Citizenlab kiest voor deze aanpak omdat met citizen science oplossingen worden ontwikkeld die het beste aansluiten bij de wensen en behoeften van alle betrokkenen. In de ontwikkelfase zijn inmiddels 12 onderzoekers vanuit het ROC van Twente, Saxion en de Universiteit Twente, betrokken bij de proefprojecten.

Datum: 27 januari 2021 |

Bron tekst: Kracht van de regio |

Auteur: Twente Board

Lees meer over #gezondheid