“Voor iedereen is het belangrijk én mogelijk om gezonder te leven"

Werken aan vitaliteit helpt cliënten van Aveleijn, zowel nu als in de toekomst. Kleine veranderingen kunnen al een verschil maken in het dagelijks leven.

Gezond(er) leven is belangrijk voor iedereen. Een gezonde leefstijl werkt door op alle facetten van het leven. Binnen Aveleijn, een organisatie die zorg, ondersteuning, behandeling en advies biedt aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid in Twente en een klein deel van de Achterhoek, wordt het thema vitaliteit steeds belangrijker. “Voor elke client is het mogelijk om iets te doen aan een gezonde leefstijl.”

Gedragskundige Jolien van der Kolk is verbonden aan verschillende locaties van Aveleijn. Zij maakt zich binnen de organisatie hard om de bewustwording te vergroten over het belang van een vitaal leven. “Ik ben in mijn dagelijks leven veel bezig met een gezonde leefstijl. Vijf jaar geleden werd ik gevraagd om samen met een collega vitaliteit meer op de kaart te zetten binnen Aveleijn. Ik was meteen enthousiast.”

Aanpak

“We begonnen met het verspreiden van informatie op een laagdrempelige manier. Zo vertelden we er over in de verschillende magazines die op de locaties verspreid worden en stond er informatie over het onderwerp in het cliëntportaal. Verder ontwikkelden we het afgelopen jaar handige tools om met cliënten in gesprek te gaan over het thema. De vitaliteitswaaier is bijvoorbeeld een soort checklist met vragen over voeding, beweging en slaap/ontspanning. Op de achterkant van de waaier staan tips ter verbetering. Op onze praatplaten staan alle tips van de waaier uitgewerkt in makkelijk te snappen plaatjes. Ons spel is tot slot een soort 30 seconds, waarin de tips van de waaier uitgebeeld of omschreven kunnen worden. Zo kom je op een leuke manier met elkaar in gesprek over de onderwerpen. Deze tools gaan we in de komende tijd verspreiden op de locaties en onder de begeleiders. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om doelen op te stellen voor cliënten in de ondersteuningsplannen”, legt ze uit.

Laten zien

“Een grotere bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl begint bij het geven van het goede voorbeeld door de begeleiders binnen onze organisatie. Dagelijks wordt er aandacht aan besteed en wordt er met elkaar over gepraat. Voor elke client is het mogelijk gezonder te leven, maar we moeten wel goed kijken welke opties passen en haalbaar zijn. We hebben een hele diverse groep cliënten. Sommigen zitten in een rolstoel en hebben (veel) hulp nodig. Anderen zijn goed mobiel en leven heel zelfstandig. Er wordt per cliënt gekeken hoe we kunnen werken aan verbetering van de vitaliteit. En hierbij geldt; alle kleine beetjes helpen.”

Jolien en haar collega zijn niet de enigen die er dagelijks druk mee zijn. “Op verschillende niveaus wordt er gekeken wat we kunnen doen om vitaliteit van onze cliënten te bevorderen. Zo zijn de ondersteuningsplannen belangrijk, omdat hierin beschreven wordt waaraan gewerkt gaat worden. Deze doelen kunnen gaan over meer bewegen, gezonder eten of over meer willen ontspannen of beter willen slapen. Maar er worden ook leuke (beweeg)activiteiten georganiseerd waar cliënten zich voor kunnen aanmelden. Het verschilt verder per locatie wat er gebeurt ter bevordering van vitaliteit. Op de ene locatie is er een wandelclub, op een andere locatie komt weleens een bootcamptrainer en op weer een andere locatie wordt elke dag samen met cliënten vers gekookt.

De basis

“Ik vind vitaliteit heel erg belangrijk. Een gezonde leefstijl is de basis en werkt preventief. Door een gezonde leefstijl kunnen problemen in de gezondheid op latere leeftijd voorkomen worden. Het is voor iedereen goed om hiermee bezig te zijn. Verder kunnen gedragsproblemen worden verminderd door middel van een goede, gezonde leefstijl. Denk maar eens aan het onderdeel slaap en ontspanning. Wanneer je niet goed slaapt en gestrest bent, ben je prikkelbaarder. Dat geldt ook voor onze cliënten. Zij kunnen echter niet altijd goed kenbaar maken wat er speelt. Dit uit zich dan in onrust en misschien wel in agressie. Gezonder leven kan dus op veel vlakken helpen.”

En gezonder leven hoeft niet altijd heel moeilijk te zijn, volgens Jolien. “Kleine dingen kunnen al helpen, zoals een meter extra gelopen of een koekje inruilen voor een stuk fruit. Maar ook als een cliënt zelf de deur opendoet (en dus 20 meter moet lopen), in plaats van dat begeleiding meteen naar binnenloopt. Het hoeven niet hele grote overwinningen te zijn, maar al die kleine successen zijn al zo veel winst! De uitdaging is dus vooral om het simpel te houden. Als het gaat om een gezonde leefstijl zijn er zo ontzettend veel bewegingen of trends die haast niet bij te houden zijn. Gezond leven hoeft niet duur te zijn of veel tijd te kosten. Dat is vaak wel de overtuiging van veel mensen. Ik denk dat er op dat gebied een uitdaging ligt om mensen dat in te laten zien. Ik draag daar heel graag mijn steentje aan bij.”

Datum: 18 maart 2023 |

Bron tekst: Aveleijn |

Auteur: Marloes Neeskens

Lees meer over #zorg