John van der Vegt: 'Maak er maar een doe-agenda van'

“Het borrelt in Twente van de ideeën om onze regio te versterken”, stelt John van der Vegt, voorzitter college van bestuur van ROC van Twente en voorzitter van de sturingscommissie van de Agenda voor Twente. “Met de Agenda helpen we kansrijke ideeën ontwikkelen en laten we de kracht van Twente zien.”
 

“Twente is een complete regio, met een stevige basis in de maakindustrie, breed onderwijs, goede ziekenhuizen en vernieuwend onderzoek”, omschrijft Van der Vegt. “Een gebied met innovatieve bedrijven en veel verborgen kampioenen, om met de woorden van hoogleraar en economisch geograaf Gert-Jan Hospers te spreken. En met een ongelooflijke doe-kracht”, vervolgt Van der Vegt. “Die moeten we bundelen om de sociaaleconomische ontwikkeling te versterken. Dat doen we samen met overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers in het investeringsprogramma Agenda voor Twente.”

Voor alle inwoners

De Agenda kent vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & talent, Bereikbaarheid & vestigingsklimaat en als vierde Circulaire economie & duurzaamheid. “We hebben in onze visie oog voor de hele regio, voor alle veertien gemeenten”, benadrukt Van der Vegt. “We moeten ons beseffen dat een ontwikkeling in de ene gemeente, bijvoorbeeld de uitbreiding van het XL Businesspark Almelo, ook positief is voor inwoners van omliggende gemeenten.” Dat geldt andersom ook voor initiatieven in het landelijk gebied. “Samen ontwikkelen we oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke, technische en economische uitdagingen in onze regio. Zo werkt het kennisnetwerk Mineral Valley Twente bijvoorbeeld aan duurzaam produceren.”

Bouwen op sterke basis

De afgelopen vier jaar is gebouwd aan een sterke infrastructuur met basisvoorzieningen. Met onder andere Novel-T, Pioneering, Twente Branding en Techniekpact stimuleren we ondernemerschap en talentontwikkeling, trekken nieuwe bedrijven aan en bouwen aan het merk Twente. Van der Vegt: “De samenwerking en afstemming tussen de vier O’s levert resultaat op. Dat Lithium Werks onze regio kiest bewijst dat.” Achter de schermen speelden verschillende partijen, samen met gemeente Enschede, een rol bij het aantrekken van het onderzoekscentrum.

Nieuwe initiatieven verder brengen

“We steunen vanuit de agenda grote en kleine initiatieven. Zo heeft een culturele instelling plannen om maakplaatsen te starten in bibliotheken. Jeugd en jongeren maken hier kennis met nieuwe maaktechnieken. Een mooie manier om ze enthousiast te krijgen voor techniek”, vertelt Van der Vegt. De innovatietafels van de Agenda voor Twente helpen initiatiefnemers om hun ideeën kansrijk te maken. Nieuwe projecten worden vervolgens voorgelegd aan een beoordelingscommissie. Zij geven aan de sturingscommissie een advies over financiering.

Kansrijk en resultaatgericht

“Als voorzitter van de sturingscommissie beoordeel ik samen met de leden of een project past in de programmalijn”, vertelt Van der Vegt over zijn rol. “Wordt het eventuele geld nuttig besteed? Draagt het project voldoende bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio? Tenslotte moeten we de bijdrage kunnen verantwoorden en de meerwaarde laten zien aan gemeenten en inwoners.” Daarnaast treedt Van der Vegt op als ambassadeur en verbinder. “Niet alleen binnen het ROC, maar ook in andere netwerken breng ik de Agenda onder de aandacht.”

Regiodeal versterkt agenda

Van der Vegt pleit voor een doe-agenda. “Als we goed samenwerken kunnen we meer kracht ontwikkelen. Bedrijven aanhaken, onderwijs betrekken en gemeenten als launching customer. Daarmee maken we Twente sterker.” Ondertussen beseft hij dat we moeten knokken om als regio gekend te blijven in Den Haag. Uit de regiodeal verwacht Van der Vegt een bijdrage voor een aantal concrete projecten die passen binnen de vier actielijnen. “Het is afwachten of de regiodeal wordt toegekend. Het zou een mooi nieuwjaarscadeau zijn”, zegt hij lachend. “Stilzitten doen we ondertussen niet. In november beoordelen we de eerste projectaanvragen. Ik ben benieuwd welke ideeën het verschil gaan maken.”

Datum: 15 januari 2019 |

Bron tekst: Agenda voor Twente |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #Twente Board