Internationale studenten en Twentse bedrijven moeten elkaar beter vinden

Twente verwelkomt jaarlijks veel internationale studenten. Zij volgen hier een paar jaar een Engelstalige studie, waarna ze vaak weer uit deze regio weggaan. Zonde, vinden bedrijven, UT en Saxion. Met het vertrek van deze buitenlandse studenten gaat veel kennis, talent én potentieel kwalitatief hoogwaardig personeel verloren. Om deze studenten te verleiden om in Twente te blijven wonen en werken, werd ruim twee jaar geleden het Connect Forward programma in het leven geroepen.

In het kort

  • Connect Forward Programma brengt Twentse bedrijven en internationale studenten met elkaar in contact voor een werkplek
  • Samenwerkingsprogramma van Novel-T, Saxion en UT voor behoud internationaal talent voor Twente   

Global Goal

global goal icon

Projectleider Bas Olde Hampsink is deels werkzaam bij Novel-T, een bedrijf dat helpt nieuwe bedrijven te ontstaan en bestaande bedrijven te vernieuwen, en deels bij Hogeschool Saxion. “Connect Forward is een samenwerking tussen Saxion, Novel-T en de UT. Het programma richt zich uitsluitend op internationale studenten. Zij vinden het vaak lastig om een bijbaantje, traineeship of stage te vinden bij een bedrijf hier in de regio. Wij helpen ze bij deze zoektocht.” 

Andere aanpak

Hij legt uit dat studenten aanvankelijk pas door het programma werden benaderd nadat zij waren afgestudeerd. Dat bleek echter vaak te laat. “Studenten, en wellicht vooral internationale, maken de keuze om ergens te blijven na hun studie al veel eerder. We moesten, om hen te behouden, dus al tijdens de studie laten zien wat de Twentse bedrijven te bieden hebben.”


Maar dat klinkt makkelijker dan het is, zo is zijn ervaring. “Bedrijven matchen aan internationale studenten is best lastig. Je hebt te maken met speciale regelgeving en de taal blijkt vaak ook een struikelblok voor bedrijven. Hoewel we bedrijven kunnen ondersteunen met het papier- en regelwerk, is het toch vaak lastig om bedrijven te interesseren om buitenlandse studenten tijdelijk in dienst te nemen. In sommige richtingen, zoals IT en engineering, is er wel veel vraag naar Engels sprekende studenten en is een koppeling wat eenvoudiger. Maar dat geldt helaas niet voor alle studierichtingen. Terwijl we in Twente zoveel mooie bedrijven hebben én we toch overal horen dat men maar moeilijk aan goed personeel komt. Wellicht is de personeelsnood in sommige sectoren nog niet hoog genoeg?”

 

Leermomenten

Verschillende ervaringen werden in de afgelopen jaren opgedaan binnen het programma. “Zo is onlangs bij de UT de minor ‘going Dutch’ gestart waarin veel aandacht is voor de Nederlandse taal en cultuur en studenten onderzoek doen in een bedrijf. En ook bij Saxion willen we dit meer integreren in de studies van internationale studenten”, legt hij uit. Ook werden lessen geleerd uit een speciale pilot om Russische en Oekraïense studenten te helpen aan een bijbaan. Dertig studenten vonden hierdoor een tijdelijke plek in een Twents bedrijf. 
Kleine successen dus, die het voor Olde Hampsink duidelijk maken dat ze vooral met hun missie door moeten gaan. “Wij denken dat het anders en beter kan. Dat bedrijven en studenten wel degelijk veel aan elkaar kunnen hebben. Twente heeft veel te bieden. Als wij een goed werk- en woonklimaat kunnen etaleren, dan heeft dat ook weer een positieve aantrekkingskracht op nieuwe internationale studenten. Daarom kijken we nu vooral hoe we het beste verder kunnen. Veel bedrijven in Twente zijn nog erg onzichtbaar voor studenten. Het is belangrijk dat ze elkaar leren kennen voordat een student buiten deze regio gaat kijken. Wellicht helpt het om een studentenuitzendbureau in te schakelen om te helpen student en bedrijf bij elkaar te brengen. Ideeën genoeg om verder uit te werken.

Datum: 6 december 2022 |

Bron tekst: Saxion |

Auteur: Marloes Neeskens

Meer over #talent