Kampus Rijssen: De praktijk van morgen dichtbij school

Kampus is dé plek waar je moet zijn als het gaat om innovatief vakmanschap en passende vakopleidingen. Met Kampus heeft Twente een uniek Experience Center waar onderwijs, overheid en ondernemerschap samenkomen en samenwerken om vakmensen van de toekomst aan te trekken en op te leiden.

“Het idee ontstond vanuit de behoefte aan meer en beter opgeleide vakmensen”, vertelt projectmanager Eugenie Herms-Knaap, die betrokken was bij de bouw en de verbinding tussen de partijen. “Om goede vakmensen in de regio te houden, moest er wat gebeuren. Een groot kenniscentrum om jongeren al vroeg te enthousiasmeren voor bouw, zorg, infra of techniek was het idee. Een plek waar jong en oud nieuwe skills kunnen leren.”

Met de realisatie van één vakopleidingscentrum sloegen verschillende partijen de handen ineen als het gaat om investeringen in een moderne onderwijsomgeving en de nieuwste innovaties. “Dit is een uniek project voor de regio. Wat ik er zo mooi aan vind, is het lef van de initiatiefnemers. Zij durfden het met elkaar gewoon aan. Niet wetende hoe het loopt. Je wilt met elkaar een gave plek creëren om studenten te trekken. Echt tastbaar is dat niet, maar deze ondernemers en partijen geloofden erin.”

Studenten en vakmensen

De stuurgroep die vier jaar lang met elkaar toe heeft gewerkt naar het kenniscentrum dat er nu staat, bestond uit Gemeente Rijssen-Holten, ROC van Twente, Ter Steege Groep, REMO West Twente, Bouwmensen Rijssen en Zorggilde. CSG Reggesteyn schoof later aan en ook Opleidingscentrum Transport en Logistiek (OT&L) en InfraVak Holten waren vanaf het begin betrokken.

Ze besloten het bestaande gebouw naar voren uit te bouwen. Met 3600 vierkante meter aanvullende nieuwbouw creëerden ze totaal elfduizend vierkante meter onderwijs. Achthonderd studenten lopen rond op Kampus en daarnaast is het een komen en gaan van vakmensen. Werknemers bezoeken het vakopleidingscentrum voor omscholing, bijscholing of nascholing. “Ook ondernemers dagen we uit om ons centrum te gebruiken om de nieuwste innovaties te delen en hun bedrijf te laten zien”, zegt Maarten Scholten. Hij is sinds april manager van Kampus.

Experience Center

Het hart van Kampus is het Experience Center, dat zich uitstekend leent voor lezingen, workshops en netwerkbijeenkomsten. Vanuit deze multifunctionele ontmoetingsplek kun je de vloeren op naar de verschillende gebruikers. “Er is één gezamenlijk restaurant, waar zowel studenten en leerlingen als vakmensen, docenten en overig personeel samenkomen om te pauzeren. Die korte lijnen en gelijkwaardigheid zijn het meest typerend voor dit concept”, vertelt Eugenie.

Uithangbord

Onder één dak zaten de gebruikers al. De meerwaarde van Kampus is de onderlinge samenwerking waarbij ze profiteren van elkaars expertise. “Dat kan in de vorm van cross-over opleidingen, maar ook door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals een opleidingsbeurs. Ook is het nu makkelijker om een doorlopende leerlijn te creëren en een snelle leerling eerder door te laten stromen.”

Het kenniscentrum is inmiddels een uithangbord voor de vakopleidingen. “We willen de jeugd een goed beeld geven van wat er allemaal te kiezen valt. Doordat VO-leerlingen in Kampus tussen de MBO-jongens en de bedrijfsvakscholen zitten, halen we de praktijk van vandaag en morgen heel dichtbij school”, aldus Maarten.  

Reuring

Aan de manager de taak om te zorgen voor reuring in en rondom Kampus. “Ik ben blij met de komst van Maarten”, zegt Eugenie, wiens taak er nu op zit. “Het geeft mij vertrouwen dat het echt de energie krijgt die het verdient.”

Naast de exploitatie is Maarten verantwoordelijk voor de evenementen. Hij zal activiteiten organiseren en faciliteren. “We willen volgend jaar starten met de 7 werelden van techniek en hier met alle gebruikers per thema invulling aan geven. En natuurlijk komt er een feestelijke opening van het gebouw ergens medio 2023.”

Maarten gaat zorgen dat het gaat leven en heeft een duidelijk doel voor ogen. “Over vijf jaar hoop ik dat we er een etage bovenop moeten bouwen, omdat het leerlingenaantal fors is gestegen. En we gaan aan de slag om van Kampus een gerenommeerd onderwijsmerk te maken in regio West Twente en daarbuiten.”

Datum: 19 december 2022 |

Bron tekst: Kampus Rijssen |

Auteur: Jorinde Kuiper

Lees meer over #onderwijs