Een leven lang ontwikkelen

Investeren in jezelf, je werkomgeving én in werkplezier waardoor vakmensen zich kunnen blijven ontwikkelen voor een veerkrachtige Twentse arbeidsmarkt. Twente investeert in een Leven Lang Ontwikkelen! Gisteren was de officiële aftrap van het Twentse Fonds voor Vakmanschap. Tijdens deze aftrap zijn de eerste scholingscheques uitgegeven waarmee de Twentse vakman of vakvrouw gebruik kan maken van het fonds om zichzelf te blijven ontwikkelen. 

In het kort

  • Er is een tekort aan personeel, maar ook een (toekomstige) mismatch op de arbeidsmarkt
  • Door middel van het Twents Fonds voor Vakmanschap investeert Twente in een Leven Lang Ontwikkelen

Global Goal

global goal icon

Door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt in Twente, waardoor investeren in vakmanschap steeds belangrijker wordt om de Twentse economie vitaal te houden. Daarom maken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen het mogelijk om vakmanschap en talent te ontwikkelen via het Twents Fonds voor Vakmanschap.

 

“In Twente werken veel mbo’ers die relatief weinig doen aan her- bij- en omscholing. Dit willen we gaan stimuleren om de mismatches te voorkomen en op te lossen. We stimuleren zo ook een leven lang ontwikkelen. Laagdrempelige toegang, ook in financiële zin, is daarvoor essentieel. En dat is mogelijk met dit Twentse Fonds”, zo benadrukt John van der Vegt als lid van de Twente Board die aanjager is van het fonds.

Kansen voor vakmensen in Twente

Er zijn steeds minder goed gekwalificeerde vakmensen, terwijl de Twentse economie daar wel om vraagt. De behoefte aan veel arbeidskrachten blijft in de komende jaren, niet alleen voor de toenemende vraag naar werk door de hoogconjunctuur, maar ook voor de vervanging van werknemers die met pensioen gaan. Het gaat daarbij niet alleen om mensen met theoretische opleidingen, maar ook – in aantallen zelfs meer – mensen met praktische opleidingen (Twente Index 2018). Er is een tekort aan personeel maar ook een (toekomstige) mismatch op de arbeidsmarkt. Kortom er zijn volop kansen voor vakmensen op de Twentse arbeidsmarkt, nu én in de toekomst. Daarvoor is het wel belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen. 

 

Bekijk onderstaand de Twente Index 2018

Hoe werkt het fonds

Werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen tot en met MBO niveau 4 kunnen gebruik maken van het Twents Fonds voor Vakmanschap. Edwin Kamp, manager Twents Fonds voor Vakmanschap geeft aan: “Zij kunnen een persoonlijke cheque aanvragen tot maximaal € 5000,- om scholing te bekostigen en krijgen ondersteuning van een loopbaanconsulent van het Leerwerkloket Twente of het Loopbaanstation. Zij voeren tevens een loopbaangesprek en beoordelen de aanmelding om vervolgens gezamenlijk met de deelnemer een scholingsplan op te stellen”. Meer specifieke informatie hierover via www.twentsfondsvoorvakmanschap.nl. Ook kan via deze website een scholingscheque worden aangevraagd.  

 

Het Twents Fonds voor Vakmanschap is mogelijk door financiering van vanuit de Agenda voor Twente, het investeringsprogramma (2018-2022) waarin ondernemers, onderwijs- en onderzoekstellingen en overheden de krachten bundelen voor een technologische, innovatieve en sterke regio. En ook de provincie Overijssel, het Rijk en het bedrijfsleven dragen financieel bij aan het fonds.

Datum: 31 januari 2019 |

Bron tekst: Twents Fonds voor Vakmanschap |

Lees meer #economie