Twentse inspirators Puck en Job laten de stem van jongeren horen in gemeente Enschede en Twente Board

Zij is studentambtenaar in Enschede, hij voorzitter van Young Twente Board. Puck Kemper (25) en Job Bijvank (30) vertegenwoordigen de stem van jongeren. Zo hebben ze invloed op het beleid in de stad en regio.

Wat houdt jullie functie in?

Puck: “Als studentambtenaar vorm ik een brug tussen de gemeente en studenten. Ik vertegenwoordig studenten van de universiteit. Daarnaast heb ik twee collega’s die het mbo en hbo vertegenwoordigen. Samen zorgen we ervoor dat studenten gehoord worden. Als de gemeente wil weten wat de wensen van studenten zijn op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, cultuur, het uitgaansleven of veiligheid op straat, dan klopt het bij ons aan. Maar ook zetten we zelf initiatieven op en beheren we de subsidiepot voor studenteninitiatieven.”

Job: “Ik ben voorzitter van Young Twente Board. Wat dat precies inhoudt moet ik ondervinden, want ik bekleed deze functie pas sinds juli. Hiervoor maakte ik al wel deel uit van Young Twente Board. We zijn het jongerenklankbord voor Twente Board, willen laten horen wat er onder jongeren speelt, zodat Twente Board dit mee kan nemen in de beslissingen die ze maken.”

Waarom hebben jullie hiervoor gekozen?

Job: “Ik heb een tijd in Amsterdam gewoond, maar ben teruggekeerd naar Twente. Ik wilde de regio opnieuw leren kennen. Toen kwam Young Twente Board op mijn pad. Samen met andere Twentse jongeren buigen we ons over complexe vraagstukken, dat vind ik leuk. Ik besef dat ik in een luxepositie zit. Ik heb een leuke baan, heb het goed voor elkaar in mijn leven. Dat gun ik veel meer mensen in de regio. Daaraan probeer ik als lid van Young Twente Board mijn steentje bij te dragen.”

Puck: “Ik zag de vacature voor studentambtenaar voorbij komen en heb gereageerd. Ik heb hiervoor in de universiteits- en faculteitsraad van de UT gezeten. De gemeente is een mooie volgende stap. Studentambtenaar word je niet zomaar. Er wordt eerst gekeken of je een netwerk hebt binnen je opleidingsinstituut, zodat je de stem van studenten goed kan vertegenwoordigen. Ik zie deze functie als iets heel gaafs, heb het gevoel dat ik iets belangrijks bijdraag aan het studentenleven in Enschede. Dat is ook mijn doel. Als ik afgestudeerd ben, heb ik hier zeven mooie jaren gehad. Voor de studenten die na mij komen wil ik de stad nog gaver maken.”

In welke mate hebben jullie invloed op het beleid?

Puck: “We worden vaak om feedback gevraagd. Laatst bijvoorbeeld in een stuk over kansengelijkheid. Dan worden we gevraagd waar we vanuit het oogpunt van studenten aan moeten denken, wat we vinden van de inhoud van het stuk, maar ook wat we missen. Als student kijk je met een andere blik naar het beleid dan een ambtenaar dat doet. Ik heb ook het gevoel dat er echt wordt geluisterd naar de feedback die we geven.”

Job: “Als Young Twente Board hebben we het Bruto Twents Geluk geïntroduceerd. Dit bestaat uit elf dimensies. We kijken wat er speelt binnen die dimensies, waar de problemen liggen en praten met jongeren uit de regio hoe we dit aan kunnen pakken. Op basis daarvan schrijven we een visiestuk voor Twente Board. Ook hebben we contact met onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld over de maatschappelijke betrokkenheid onder jongeren. Door politieke en technologische veranderingen zien we dat verschillende groepen steeds meer in hun eigen bubbel leven. Jongeren raken verder van elkaar verwijderd. Het onderwijs kan een grote rol spelen om dat tegen te gaan. Wij hebben bestuurders van Saxion, ROC van Twente en Universiteit Twente opgeroepen om hierin gezamenlijk op te trekken en een project op te zetten. Daar hebben ze volmondig ‘ja’ op gezegd.”

Hoe zien jullie de toekomst voor jongeren in de regio?

Job: “Positief. Twente biedt jongeren volop kansen. We hebben goede onderwijsinstellingen en er zijn verschillende projecten waarin jongeren de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Daar ben ik blij mee. Tegelijkertijd heb ik ook zorgen, bijvoorbeeld over de polarisatie onder jongeren en het woningtekort. Jongeren moeten soms een stap terug zetten in volwassen worden, omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden. Dat vind ik erg.”

Puck: “In Enschede gebeurt er al veel op het gebied van huisvesting, maar ook op het gebied van veiligheid. Dat draagt eraan bij dat Enschede een steeds gavere stad wordt. Wat de toekomst brengt? Dat is afwachten. Enschede zit met het talentbehoudvraagstuk. Wel zie ik dat de gemeente zijn best doet. Er wordt hard gewerkt om van Enschede een mooie, groene stad te maken. Waar je een community op kan bouwen tijdens, maar ook zeker na je studententijd.”

Wat moet er gebeuren om van Twente een droomregio voor jongeren te maken?

Job: “De randvoorwaarden moeten goed zijn. Op het gebied van wonen en cultuur, maar ook qua verbindingen. We moeten ervoor zorgen dat de connecties in Twente beter worden. Dat je sneller van plek naar plek kan komen. Daarnaast vind ik dat we uit moeten stralen dat Twente een fijne basis is voor jongeren. Hier kan je worden wie je wil zijn. Of je nu timmerman, advocaat of ondernemer wil worden; in Twente krijg je de handvatten om je dromen waar te maken. Dat mogen we best van de daken schreeuwen.”

Puck: “Op het gebied van cultuur is inderdaad veel te winnen. Enschede heeft veel festivals, maar die richten zich voornamelijk op popcultuur. Het mag meer divers. Voor alle gave dingen die je wilt zien moet je in Enschede terecht kunnen. Ook op andere vlakken moeten stappen worden gezet. Je hoort vaak dat Enschede ver weg ligt van alles. Aan de verbindingen moet gewerkt worden. Zoals ik aangaf investeert de gemeente al in huisvesting voor starters. Dat is belangrijk, want als er meer ruimte is om te wonen, blijven jongeren eerder hangen. Dat heeft vervolgens weer invloed op een levendige culturele sector. Uiteindelijk hangt alles samen. Al die stappen zijn belangrijk om van Enschede een bruisende stad voor jongeren te maken.”

Datum: 21 augustus 2023 |

Bron tekst: Puck Kemper, Job Bijvank |

Auteur: Willem Korenromp

Lees meer over #innovatie