Tweede Talent Meet Up van 0 naar 100: talent herkennen en kennis delen op cruciale thema’s

Buiten kroop de temperatuur naar bijna 0 graden, maar bínnen in het Almelose Stadslab was het 100% comfortabel toeven tijdens de tweede ‘Talent Meet Up’ op woensdag 25 januari. Meer dan 60 deelnemers aan dit geluksevent van Twente Board liepen zich mentaal enthousiast warm met een prikkelend programma. Na afloop was de rode draad bij alle deelnemers uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid helder: Twente brúist van (onontdekt) talent. En dankzij de interactieve presentatie van egostripper Rick van Asperen leerden alle deelnemers dit talent voortaan snel spotten. De tafeldialogen over drie actuele thema’s tijdens de gelukscarrousel? Die leverden direct toepasbare ideeën op. Want Twente droomt niet alleen over talent, actie, vooruitgang en geluk; tijdens en na de Talent Meet Up pakken we dit ook praktisch en doortastend op z’n Twents op! Want gelukkig is er Twente!

Twente barst van het Bruto Twents Geluk

Linda van Asselt is programmamanager Talent bij Twente Board Development. Ze opende de tweede Talent Meet Up met een compliment voor de visuele presentatie van de persoonlijke geluksmomenten die veel deelnemers vooraf hadden aangeleverd. De conclusie? Twente barst van het Bruto Twents Geluk! Een onweerstaanbare term die in oktober 2022 werd geïntroduceerd tijdens het Twente Event. Geïnspireerd door de Belgische professor werkgeluk Leo Bormans én een rondreis met haar gezin door Scandinavië gaf Linda een originele uitleg aan de factoren van invloed op het werkgeluk en tevens de ‘afkorting’ Twente: Trots, Wij, Eenvoud, Nieuwsgierig, Toekomst, Enthousiasme = TWENTE.

Vastgeroest denken verhindert talentherkenning

Egostripper Rick van Asperen kreeg vervolgens alle deelnemers letterlijk op het puntje van hun stoel. De uitdagende insteek van zijn interactieve en inspirerende presentatie? Waarom is het zo moeilijk om talent te herkennen? Via aansprekende voorbeelden en brein stimulerende spelletjes maakte Rick één ding duidelijk: talent herkennen we vaak niet omdat we naar mensen kijken vanuit vastgeroeste waardeoordelen. Onze hersenen zijn té geconditioneerd geraakt om het sluimerend talent in anderen te kunnen spotten. Rick’s adviezen? Blijf permanent nieuwsgierig naar de mensen om je heen. Maar ook: maak het talent in jezelf vrij door je eigen eventueel lage zelfbeeld ver van je af te werpen. En stop ook met het belemmeren van talenten in anderen door al je vooraannames over die ander overboord te gooien. Kortom, kom eindelijk eens los van je eigen zelfconditionering.

Talent maximaal benutten? Match de verschillende behoeften met elkaar

Specifiek voor Twentse bedrijven die op zoek zijn naar talent kwam Rick met een praktisch advies op de proppen: check welke behoeften je eigen organisatie heeft en probeer die te matchen met de behoeften en talenten van je (nieuwe) medewerkers. En ook: welke behoeften heeft een medewerker met talent in jouw specifieke bedrijfsomgeving? Tot slot gaf Rick de deelnemers aan deze tweede Talent Meet Up een direct toepasbaar drietrapsadvies mee: wat is de potentie van iemand? Welke vruchtbare bodem kunnen we creëren om dat talent tot bloei te laten komen? En tot slot: zijn we met elkaar daar volhardend genoeg in? Ofwel: kijk niet naar een eikel als puur een eikel, maar projecteer in je brein alvast de machtige boom die daaruit kan groeien vanuit een gezonde bodem.

Enkele reacties van deelnemers

Stephan Corporaal, lector Human Capital op Hogeschool Saxion en bij het Centre of Expertise TechYourFuture: “Als wetenschappers hebben we soms de neiging talent als iets statisch te zien. Talent heeft een aantal eigenschappen die je kunt observeren. De eye opener voor mij door de presentatie van egostripper Rick van Asperen? Door op een andere manier naar dezelfde eigenschappen van talent te kijken, ontdek je toch weer steeds andere talenten in een persoon.”
Bas van Dongen van Talent Netwerk Nederland: “Het belangrijkste wat ik tijdens deze Talent Meet Up opstak was dat je onbevooroordeeld kunt kijken naar talent. Zet dus je bril met vooraf gekleurd glas af. Zelf probeer ik dat ook te doen: ongekleurd kijken naar mensen en hun talenten en stoppen met labellen en al direct je eigen referentiekader daar overheen te gooien. Dan begin je hele mooie dingen bij jezelf en anderen te zien!”

 

Elkaar inspireren in de gelukscarrousel

Het laatste programmaonderdeel van deze tweede Talent Meet Up dook diep de materie in. Tijdens deze gelukscarrousel gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over drie ook voor Twente cruciale thema’s: instroom in de technologie vanuit de doorlopende leerlijn basisonderwijs t/m universiteit, Learning Communities en bijscholing en omscholing. Per gesprekstafel stond een kwartier gereserveerd en de inhoudelijke gespreksleiders hielden er de vaart in. Door de slim roulerende programmering konden alle deelnemers meepraten over de drie thema’s. Linda van Asselt gaf vervolgens in de wrap up enkele tafelgespreksleiders de gelegenheid hun belangrijkste ervaringen uit de gesprekken te presenteren. 

Leven Lang Ontwikkelen

Martijn Braber: “Ik had drie totaal verschillende tafelgesprekken. Maar de rode draad? Werknemers en werkgevers ervaren nog veel verschillende drempels om echt effectief werk te maken van een Leven Lang Ontwikkelen. Al die drempels zou je weg moeten halen om tot een effectief ‘straatje’ te komen voor Leven Lang Ontwikkelen.”

Learning Communities

Sjoerd Jansen: “Het aantal drempels zoals bij een Leven Lang Ontwikkelen valt bij het concept van Learning Communities eigenlijk wel mee. Bij Learning Communities is het essentieel dat je vertrouwen hebt in elkaar en alle deelnemers écht kennis met elkaar willen delen. Dat start in je organisatie eerst met het draagvlak creëren voor je Learning Community.”

Om- en bijscholing

Edwin Kamp: “Bij ons aan de gesprekstafel ging het over om- en bijscholing. De deelnemers vonden het belangrijk dat iedereen blij en gelukkig is in zijn of haar werk. Dit sluit mooi aan bij het concept van Twents Bruto Geluk. En daar heb je in je werk soms om- of bijscholing voor nodig. Maar ook kunnen een werknemer en zijn of haar werkgever er gelukkig van worden als een werknemer besluit om onder begeleiding te switchen van werk. Wel is dat soms lastig. Misschien is het een idee om in Twente een platform te introduceren waardoor het gemakkelijk is om te switchen van baan. Bijvoorbeeld in de vorm van korte traineeships voor werkenden in combinatie met scholing.”

Instroom Technologie

Marieke Rinket is sinds kort bij de Twente Board actief op het terrein van instroom technologie, één van de besproken thema’s tijdens deze Talent Meet Up: “Tijdens de gelukscarrousel werd ik sowieso blij van het enthousiasme van alle deelnemers. Het woord dat ik aan de gesprekstafels het meeste opving was: verbinden. Zoals het verbinden van Twentse bedrijven met scholen met als doel instroombevordering technologie. Ook proefde ik in de dialoog veel aandacht voor kansengelijkheid en het mét en ván elkaar leren. Kijk naar best practices in het onderwijs op het vlak van instroom technologie en borg dat er voor elk kind een kans is op dit vlak.”

Even noteren; de dérde Talent Meet Up op 10 juli 2023

Na het elkaar inspireren wachtte de deelnemers een warm, winters walking dinner bij een vuurtje. Dé gelegenheid voor ontmoeten, napraten en nieuwe linkjes leggen voor je netwerk. De rond zoemende conclusie van de deelnemers? Deze tweede Talent Meet Up was gezellig, leerzaam en vooral: voor herhaling vatbaar. Om precies te zijn: de derde Talent Meet Up staat al stevig in de agenda gepland in hartje zomer op 10 juli 2023!

Lees meer over #talent