Frisse toezichthouders aan het woord – deel 1

Het initiatief Nieuw Toezicht is opgezet door diverse gerenommeerde Twentse toezichthouders. De behoefte aan frisse denkers met een goed en modern wereldbeeld om Twentse organisaties te voorzien van elan zou handen en voeten gegeven moeten worden. De belangstelling om in te stappen als aspirant toezichthouder was overweldigend, de selectie was pittig, maar het leverde een eerste groep frisse toezichthouders op die met volle energie aan de slag gingen. Hoe vergaat het hen? Cindy Winkel, Ard Bossema en Maria Walters vertellen hun interessante inzichten.

In het kort

  • Met het initiatief Nieuw Toezicht, opgezet door negen initiatiefnemers uit Twente, wordt er juist gezocht naar jonge talenten met een frisse blik voor een functie in een raad van toezicht.
  • Deze frisdenkers krijgen een stageplaats aangeboden bij bedrijven en organisaties als junior toezichthouder
  • Drie aspirant Toezichthouders vertellen hun interessante inzichten tijdens hun traineeship.

Global Goal

global goal icon
Hoe gaat dat nou?

Daar zit je dan ineens aan tafel of -in het afgelopen jaar- achter de laptop. Een nieuwe plek in een nieuwe omgeving als ‘trainee’. Hoe vergaat dat?

Cindy Winkel werkt in het dagelijks leven bij Asito als commercieel manager. Tijdens dit initiatief is zij daarnaast verbonden aan TMZ als trainee toezichthouder: “Ik ben van meet af aan fan en enorm enthousiast over dit initiatief. Het is een unieke kans om in een toezichthoudende rol te groeien. Het niet direct hebben van verantwoordelijkheid maakt dat je echt de kans krijgt om te leren, observeren en reflecteren. In deze trainee-periode krijg ik ook de tijd om te ontdekken wie ik ben in een toezichthoudende rol en waar mijn kracht ligt. Ik ben bij elke bijeenkomst en wordt door de alle RvT- leden uitgedaagd om volledig mee te doen.”

 

Ook voor Maria Walters was de positie nieuw. Normaal verantwoordelijk voor Lang zult u wonen met als focuspunt de leefwereld van ouderen, nu stroomde zij in bij Concordia in de wereld van cultuur: “Ik kijk heel positief aan tegen het Nieuw Toezicht. Het initiatief kwam precies op tijd. Ik had al plannen om eens te verkennen of een functie van toezichthouder iets voor mij zou zijn. Ik had net een korte leergang ‘Good Corporate Governance’ afgerond om meer over toezichthouden te leren. Want, in mijn eigen kleine MKB bedrijf en in mijn verleden in loondienst heb en had ik weinig met toezichthouders en hun werk van doen. Rolmodellen had ik niet echt. Door Nieuw Toezicht kreeg ik de mogelijkheid om in de praktijk te gaan kijken en te ervaren wat toezicht houden is en hoe ik er invulling aan zou kunnen geven.”

 

Voor Ard Bossema was met zijn ervaring als CMO bij Grolsch het werken met meerdere stakeholders en toezichthouders niet onbekend, maar als trainee toezichthouder bij RTV Oost leerde hij een ander perspectief kennen: “Sinds vorig jaar draai ik mee in de RvT van RTV Oost. Een prachtige en innovatieve organisatie met een blik op de toekomst gericht. Het medialandschap is continu in beweging en regionale omroeporganisaties hebben een uitdaging om voor de diverse doelgroepen relevant te blijven. Als RvT denken we mee en houden we toezicht op het dagelijks bestuur van RTV Oost. Met mijn achtergrond in marketing een prima match aangezien ik veel ervaring heb in media en de verregaande digitalisering hiervan, kortom ik merkte gelijk dat ik waarde kon toevoegen in de gesprekken.”

Het beeld van toezichthouden

Rondom toezichthouden leven verschillende beelden. Voor de één is dat toch iets voor oude grijze mannen, voor de ander een goed controlerend orgaan wat ervoor zorgt dat bestuurders niet alleen staan in de koers en beleid.

 

De verschillende trainees hebben hier ervaring opgedaan. Hoe is je eigen beeld nu van toezichthouden?

 

Ard: Mijn beeld bij toezichthouden was toch vooral een beeld van ‘grijze dames en heren’ die af en toe de cijfers kwamen bespreken. Echter op basis van mijn ervaring bij RTVOost zie ik dat we een energieke club zijn als RvT die juist probeert mee te denken met het beleid en de bestuurder. Hulp biedt waar nodig, natuurlijk soms challenged en de organisatie in de breedte verder wil brengen.

 

Ik heb wel ervaring dat toezichthouden tijd vergt, je wilt toch echt begrijpen wat er speelt bij een organisatie en dossierkennis op doen. Als je dan ook nog een ‘drukke baan’ hebt overdag is het af en toe best wel even jongleren. Ook merkte ik soms de neiging om je als toezichthouder teveel met de dagelijkse gang van zaken te gaan ‘bemoeien’, dit is duidelijk niet je rol. Het is juist goed om op gepaste afstand naar de organisatie te kijken….toezichthouden dus!

 

Dit is ook een beeld wat Cindy onderschrijft: Mijn beeld is niet echt gewijzigd maar ik heb wel opnieuw bevestigd gekregen dat een toezichthoudende rol intensief is. Het kost tijd en aandacht. Toezichthouden doe je er niet zomaar bij. Maar het is de moeite waard want, zover ik dat nu ervaar, brengt het een bredere kijk op zaken en een nieuw netwerk.  Verder is mij opgevallen dat het belangrijk is dat een Raad vanuit verschillende kennisgebieden en invalshoeken kijkt naar v.b. risico’s of hoe besluiten tot stand zijn gekomen, dat is integraal toezicht. Leden met diverse profielen en kennisgebieden bevorderen deze integrale kijk. Zo hoop ik dat ik straks als ‘groene’ toezichthouder met een jong gezin en nog volop in het werkbare leven, bijdraag aan integraliteit.

 

Met ervaring in de zorg, was toezichthouden in de cultuursector nieuw. Maria had als trainee de kans om hier open in te gaan: “Mijn beeld van toezichthouden kwam toch vooral uit wat ik over gelezen en gehoord had tijdens mijn leergang Toezichthouden die ik voor dit initiatief al had gevolgd. Dit helpt me nu om te reflecteren op de leerdoelen die ik me vooraf heb opgesteld. Door de stage heb ik een beter beeld gekregen hoe toezichthouden in de praktijk in zijn werk gaat. Ook zie ik hoe RvT en bestuurder samenwerken en hoe daarbij het omgaan met stakeholders ter sprake komt. RvT leden wisselen controle en advies richting bestuurder op een mooie manier af, vind ik. Dat de coronacrisis de culturele sector hard raakt moge duidelijke zijn. Aan de ene kant had de RvT oog voor bestuurder en medewerkers en steunde waar mogelijk. Aan de andere kant denkt de bestuurder in scenario’s en laat hiermee de RvT zien hoe het bedrijfsproces (financieel) beheersbaar blijft. Ook maakte ik een bestuurswissel mee en zag hoe de Governance Code Cultuur werd toegepast. In korte tijd heb ik al veel meegemaakt en daarmee is het beeld absoluut verrijkt.”

Meer informatie

Het initiatief Nieuw Toezicht is gestart door Inge Zwijnenberg, Wilma Toering, Wilma van Ingen, Regina Nieuwmeijer, Annerie Bemthuis, Caroline Kamphuis, Sanne Lohman, John van der Vegt en Marc Woesthuis.

 

Heb je belangstelling of wil je meer weten over dit initiatief?
Dan kun je contact opnemen met nieuwtoezicht@twente.com.

Datum: 17 februari 2021 |

Bron tekst: Nieuw Toezicht |

Auteur: Nieuw Toezicht

Lees meer over #economie