Grolsch wil in 2025 CO²-neutraal bier brouwen

Bierbrouwer Grolsch zoekt al jaren naar nieuwe wegen om energie te besparen op koelen en verhitten. Als resultaat daarvan heeft Grolsch het energieverbruik per gebrouwen liter bier sinds 2005 met 30 procent teruggebracht. Daarbij komt ook de warmtepomp om de hoek kijken. De ambitie is om in 2025 CO2-neutraal bier te brouwen.

In het kort

  • Grolsch voert al jaren energiebesparende maatregelen door om het energieverbruik van het bierbrouwen te verminderen. 
  • Een van de doelen van Grolsch is om zoveel mogelijk zonder aardgas te draaien en op termijn CO2-neutraal bier te brouwen. 
  • Grolsch heeft voor de aankomende drie jaar verduurzamingsplannen ontwikkeld met daarin onder andere een plek voor warmtepompen.  

Global Goal

global goal icon

Volgens Susan Ladrak, engineering manager bij Grolsch, heeft de bierbrouwer in de nieuwe fabriek veel energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Toch wist het bedrijf na de ingebruikname nog 30 procent extra energie te besparen. Het betreft besparingen bij productieprocessen die gebruikmaken van koelen en verhitten.

Zes compressoren

Grolsch koelt bier tijdens de vergisting terug tot ongeveer 13 °C. Tijdens de lagering moet de temperatuur naar -1 °C worden verlaagd. De koude wordt geleverd door zes compressoren. De koelinstallatie vraagt 30 tot 40 procent van de totale elektriciteitsbehoefte. Ladrak: “Dat is heel veel, daarom blijven we steeds zoeken hoe het beter kan.” De bierbrouwer heeft daarvoor eerst het koelsysteem in kaart gebracht: hoe zit het met de koelvraag, kan de temperatuur nog omhoog? “Onlangs hebben we een nieuwe, efficiëntere motor op de compressor geplaatst. Ook hebben we een frequentieregelaar geïnstalleerd. Hiermee is de efficiëntie toegenomen.”

Voorspelmethode koelvraag

Het bedrijf heeft een data-analyse uitgevoerd om een voorspelmodel te maken waarbij de koelvraag gerelateerd wordt aan het aantal compressoren dat aan moet staan in relatie tot de hoogte van het energieverbruik. “Wat is de meest efficiënte schakeling van compressoren om bij een specifieke situatie zo energie-efficiënt mogelijk te produceren? Dat is het doel. We kijken zelfs naar de buitentemperatuur en de energieopname van de compressoren. Hoe kunnen we de setting van onze compressoren zo instellen dat we in de zomer, maar ook in de winter, zo efficiënt mogelijk produceren?”, aldus Ladrak.

Met warmtepomp van gas af

Een van de doelen van Grolsch is om zoveel mogelijk zonder aardgas te draaien. En optie is om het brouwhuis te laten draaien op heet water in plaats stoom. Ladrak: “De temperatuur van dat water moet dan hoger zijn dan 105 °C. Het idee is om het hete water van de afvalverbrander te gebruiken en die via een warmtepomp op een hogere temperatuur te brengen: van 105 naar 135 °C. Technisch gezien kan dat, maar de investering is gigantisch.”

Stoom maken met warmtepomp

Een andere mogelijkheid is om restwarmte van de brouwerij met behulp van een warmtepomp om te zetten naar stoom. Ook dat wordt onderzocht. Dit geldt ook voor de ombouw van andere installaties naar elektriciteit. “Voor sommige is dat tegen beperkte kosten – duizenden euro’s per installatie – en een beperkte inspanning redelijk makkelijk te doen.” Gaat het om een gasboiler, dan wordt het volgens Ladrak al complexer. “De elektriciteitsvraag neemt enorm toe. We moeten dan ook kijken of de transformatoren geschikt zijn, of we voldoende capaciteit hebben en of de elektriciteitskabels voldoende dik genoeg zijn.”

Koppelen aan warmtenet

Voor de stroomcapaciteit kijkt Grolsch nadrukkelijk buiten de muren van de brouwerij. Samen met Nouryon (het oude Akzo) en Apollo Vredestein onderzoekt de bierbrouwer de mogelijkheid van een regionaal warmtenet in Twente gekoppeld aan de stadsverwarming. Dit zijn opties voor de langere termijn, zegt Ladrak. “Het kan niet zo zijn dat we van het aardgas afgaan maar vervolgens onze processen heel inefficiënt laten draaien.”

CO²-neutraal bier

Grolsch heeft de verduurzamingsplannen voor de komende drie jaar uitgewerkt. “De ontwikkelingen in warmtepompen gaan snel. Wat nu te duur is, kan over een paar jaar betaalbaar zijn. “Over drie jaar kijken we hoe de wereld er dan uitziet en zullen we onze plannen bijstellen. 

Datum: 23 januari 2020 |

Bron tekst: Grolsch |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #duurzaam