Bcorp Twente: de kunst van het beginnen!

Groen is doen

 

“Ik stam uit de tijd van de oude economie en van de winstmaximalisatie”, zo opent Joris Krabbenborg, manager Marketing & E-commerce van Carel Lurvink het gesprek over zijn ervaringen met BcorpTwente. “Het interessante aan BcorpTwente is voor mij geweest dat ik anders naar waarde heb leren kijken. Groei zo constateer ik, zit in meer dan in financiën alleen”.

In het kort

  • De businessmodellen van bedrijven kunnen meer en meer worden benut om maatschappelijke impact te creëren.
  • Daarom is BCorp Twente opgericht. Een keurmerk voor ondernemers die naast winst, ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen en dus betekenisvol ondernemen.
  • Carel Lurvink doet mee om zo vervolgstappen te kunnen zetten met hun MVO-aanpak.

Global Goal

global goal icon

“Zeker ook het samen optrekken met de andere deelnemers zoals Maurice Beijk, als Rentmeester2050 werkzaam bij ReintenInfra, Bas van der Geest en Erwin Tappel hebben mij andere en inspirerende inzichten geboden over de vraag hoe we bij Carel Lurvink meervoudige waarde kunnen realiseren. En als ik dan naar onze organisaties kijk vanuit de B Corp standaard dan stel ik vast dat we al tal van zaken goed doen. Wel kunnen we winnen aan de bewijslast. We praten erover, hebben een duidelijke visie en we doen het al, echter leggen dit niet altijd goed vast. Zeker ook in het positie kiezen naar de buitenwereld kunnen we nog ‘winst boeken’”, zo geeft Joris aan.

 

Groen is doen

“We zijn met een open vizier aan het traject Bcorp Twente begonnen, met het idee dat we zo vervolgstappen konden zetten met onze MVO-aanpak”. Een MVO-aanpak overigens waarvan de kracht zit in de ogenschijnlijke eenvoud. Onder het motto ‘Groen is doen’ is het MVO-beleid van Carel Lurvink uitgewerkt in 4 A4-tjes. “Dit is ook wel wat ons typeert”, zo stelt Joris. “We gaan uit van de kunst van het beginnen en zien dan wat we tegenkomen, zo ook ten aanzien van de B corp standaard. We zijn voortvarend aan de slag gegaan met het B Corp werkboek zoals uitgewerkt door Saxion en Eshuis. De eerste verkenning heeft ertoe geleid dat we nu met ons MT om tafel zitten om te bezien hoe we opvolging willen geven aan het betekenisvol ondernemen dat we voorstaan. We hebben vastgesteld dat we vanuit een intrinsieke motivatie onze wijze van werken extern willen laten toetsen. We kijken daarbij naar verschillende certificeringen, waar B Corp er één van is naast de MVO Prestatieladder, CO2prestatieladder, de Prestatieladder Socialer Ondernemen en Duurzaamste bedrijf van Nederland. In het voorjaar van 2021 gaan we kiezen voor het bij ons passende type certificering”.

Iedereen verdient een schone en veilige werkomgeving

“Terugkijkend op het BcorpTwente traject, stel ik vast dat dit ons geholpen heeft om verder te kijken dan specifiek MVO. Je merkt dat de B Corp standaard dwingt breder te kijken en het gehele businessmodel omvat. Zeker omdat ik merk dat vanuit het MVO als snel de link wordt gelegd naar het milieu en daarmee naar de ecologische waarde waarbij je dan als snel voorbij gaat aan andere waarden zoals de sociale en maatschappelijke impact die we als Carel Lurvink ook maken. Niet voor niets is onze ambitie ‘Iedereen verdient een schone en veilige werkomgeving’ en mogen we als familiebedrijf het predicaat ‘Hofleverancier’ voeren. En aan de eerdergenoemde ambitie wordt concreet gewerkt. Zo hebben we bij ons laatste personeelsfeest (voor de coronacrisis) een personeelsfeest vooraf laten gaan door eerst samen papier te prikken”. Dit is ook niet aan het thuisfront voorbijgegaan zo vertelt Joris lachend: “Mijn dochter Wiep van zeven wilde onlangs haar eigen ‘Cleanup Day’ organiseren, wat er toe leidde dat ze in het park met de papierprikker in de weer is geweest en zo een vuilniszak rommel heeft opgeruimd. Prachtig om te zien hoe blij haar dit vervolgens werkt. Eigenlijk zou dit onderdeel moeten zijn van het onderwijs. Hier word je als ouder ook weer bewuster van, zo valt me op”.

Durf te beginnen en houd het simpel!

Op de vraag, welke advies hij heeft voor andere ondernemers geeft Joris de volgende tips: “Durf te beginnen en houd het simpel. Dit geldt ook voor het gebruik van de B Corp standaard, zo stelt hij. “Begin er gewoon mee en ontdek wat het je wel en niet kan brengen. Begin en verbaas je! Dat is ook bij ons het geval geweest. De reikwijdte van B Corp bleek breder dan we hadden verwacht. Dit heeft ons geprikkeld tot de ambitie ons MVO-beleid verder te willen uitbouwen en volgend jaar te bekijken op welke wijze we dit willen laten toetsen”.

Datum: 26 januari 2021 |

Bron tekst: Bcorp |

Auteur: Bcorp

Lees meer over #ondernemen